ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be hurt

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be hurt-, *be hurt*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But your future wife would be hurt if she knew.แต่ว่าภรรยาในอนาคตของนายต้องเสียใจแน่ ถ้าหล่อนรู้ Sweet 18 (2004)
Please don't let Dan Hee be hurt because of you.อย่าทำให้ดันฮีต้องเจ็บปวดนะ Smile Again (2006)
Light must be hurt by such a heartless rumor.ไลท์จะรู้สึกเจ็บปวด เมื่อได้ยินข่าวลือที่เกิดขึ้น Death Note: The Last Name (2006)
These things can be hurt by our weapons and now they know it.ว่ามีอาวุธของเรา ที่ทำร้ายมันได้ และมันก็รู้ตัวแล้วด้วย Transformers (2007)
She could be hurt or dying or worse.คลาร์ก, ญาติฉัน, เพื่อนรักนาย, หายตัวไป. Committed (2008)
Do I look like I'm pretending to be hurt so that I can let you conduct?นายคิดว่าฉันแกล้งทำบาดเจ็บแล้วปล่อยให้นายนำลง งั๊นเหรอ? Beethoven Virus (2008)
I must be hurt still. I think I'll never get over him.ชั้นคิดว่าคงไม่มีวันลืมเค้าได้ My Sassy Girl (2008)
Because I'd be hurt and angry.เพราะว่าฉันจะเจ็บปวดและโมโห Episode #1.1 (2010)
You thought we would be hurt by the rumors?เธอคิดว่า เราจะเจ็บเพราะข่าวลือนั่นเหรอ From Me to You (2010)
And you thought we would be hurt by being seen together with you?แล้วเธอคิดว่าเราจะเจ็บที่เห็นเธอเจ็บปวดเหมือนกันรึเปล่า? From Me to You (2010)
If I don't pass it, I'll be hurt but it's OK.ถ้าฉันไม่ผ่าน ฉันคงเจ็บปวดแต่ก็ไม่เป็นไร Episode #1.14 (2010)
She won't be hurt from all this.เธอไม่เจ็บปวดกับเรื่องพวกนี้หรอก Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be hurtHe made believe not to be hurt.
be hurtI am anxious that nobody should be hurt.
be hurtIt is desirable that nobody should be hurt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะเทือนใจ[V] be hurt, Syn. เสียใจ, ช้ำใจ, เศร้าโศก
ช้ำใจ[V] be hurt, See also: feel hurt, be sore at heart, distress, Syn. เจ็บใจ, ระทมใจ, สะเทือนใจ, ปวดใจ, ทุกข์ใจ, เสียใจ, Example: คุณทำให้เธอช้ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt   FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำใจ[v.] (chamjai) EN: be hurt   
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenjai) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt   
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathopkratheūoenjai) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt   FR: être affecté ; être touché
หมางใจ[v.] (māngjai) EN: be hurt ; be at odds with ; be on bad terms   
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt   FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
น้อยใจ[X] (nøijai) EN: feel slighted ; feel resentful ; take offense ; be hurt   FR: être blessé ; être offensé ; être froissé ; en vouloir à qqn
ผิดสำแดง[v. exp.] (phit samdaēng) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful   
สะเทือนใจ[v.] (satheūoenjai) EN: be touched ; be deeply moved ; be deeply affected ; be hurt   FR: être ému ; être touché

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top