ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเจ็บ

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเจ็บ-, *ความเจ็บ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเจ็บ[N] pain, See also: ache, agony, sore, Syn. ความเจ็บปวด, Ant. ความสบาย, Example: ความเจ็บของเธอเริ่มทุเลาลงหลังจากหมอให้ยา
ความเจ็บช้ำ[N] hurt, See also: pan, distress, pang, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว, Example: เด็กสาววัยย่างสิบหกผู้นี้มีชะตาชีวิตที่อาภัพผ่านความเจ็บช้ำและความเลวร้ายมามาก
ความเจ็บปวด[N] painful, See also: bitter, pain, ache, sore, Syn. ความเจ็บ, Example: เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดเมื่อหมอผ่าเอากระสุนออก
ความเจ็บไข้[N] sickness, See also: illness, ailment, Syn. ความเจ็บป่วย, การเจ็บไข้ได้ป่วย, Ant. ความแข็งแรง, Example: มนุษย์กับความเจ็บไข้เป็นของธรรมดา
ความเจ็บป่วย[N] sickness, See also: illness, ailment, Syn. ความเจ็บไข้, ความเจ็บไข้ได้ป่วย, Example: ความเจ็บป่วยของคนไข้ทุเลาลงหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ความเจ็บปวดรวดร้าว[N] affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวทนา ๑ความเจ็บปวด, ทุกข์ทรมาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pain and sufferingความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nervous breakdownความเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Painความเจ็บปวด [TU Subject Heading]
Pain, Postoperativeความเจ็บปวดหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Bendsความเจ็บปวด [การแพทย์]
Facial Painความเจ็บปวดที่หน้า [การแพทย์]
Illness, Physicalความเจ็บป่วยทางร่างกาย [การแพทย์]
Mental Illnessความเจ็บป่วยทางจิต, ความเจ็บป่วยทางจิตใจ, การเจ็บป่วยทางจิตใจ [การแพทย์]
Morbidityความเจ็บป่วย, การทุพพลภาพ, อัตราเกิดโรค, ภาวะเจ็บป่วย, พยาธิสภาพ, การป่วย, อัตราการป่วย, อัตราอันตราย, การเกิดพยาธิภาวะ, อัตราการเกิดโรค, อัตราป่วย, อัตราการเกิดอันตราย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
Yes. His lawyer took great pains to bring that out.ใช่ ทนายความของเขาเอาความเจ็บปวดที่ดีที่จะนำที่ออกมา 12 Angry Men (1957)
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony.เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา The Old Man and the Sea (1958)
That it's no use to go on tormenting me!ไม่จำเป็นต้องใช้หรอก กลับไปบอกความเจ็บปวดของฉัน! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
She couldn't even weep because of the pain.เธอจะไม่ได้ร้องไห้เพราะความเจ็บปวด The Godfather (1972)
I left it noisy, so it scares away any pain-in-the-ass innocent bystanders.ผมทิ้งมันมีเสียงดังจึงกลัวไปยืนดูความเจ็บปวดใด ๆ ในตูดบริสุทธิ์ The Godfather (1972)
Sickness!ความเจ็บป่วย! Suspiria (1977)
It was simply a reflection.มันเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายใน Phantasm (1979)
I understand your pain.ข้าเข้าใจความเจ็บปวดเจ้า The Road Warrior (1981)
There has been too much violence, too much pain.มีความรุนแรงมากพอแล้ว ความเจ็บปวดก็มาก The Road Warrior (1981)
A man who's been trained to ignore pain, ignore weather.ชายผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมที่จะเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดไม่สนใจสภาพอากาศ First Blood (1982)
And through our pain we will make them see their injustice.ความเจ็บปวดของเรา จะทำให้เขาเห็น ความอยุติธรรมของตัวเอง Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเจ็บ[n.] (khwām jep) EN: pain ; ache ; agony ; sore   FR: mal [m] ; maladie [f]
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppūat) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness   FR: douleur [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppūat rūat rāo) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering   FR: souffrance [f]
ความเจ็บป่วย[n.] (khwām jeppūay) EN: illness ; sickness   FR: maladie [f]
ความเจ็บใจ[n.] (khwām jepjai) FR: ressentiment [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ache[N] ความปวดร้าว, See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด, Syn. dull pain, throbbing, twinge
affliction[N] ความเจ็บปวดรวดร้าว, See also: ความทุกข์, Syn. suffering, pain
afterpains[N] ความเจ็บปวดหลังคลอดบุตร
ah[INT] ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
chilblain[N] ความเจ็บปวดที่เกิดจากความเย็นจัด (โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นที่นิ้วหรือหู)
condition[N] ความเจ็บป่วย, Syn. illness, ailment
cruelty[N] ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
heartache[N] ความเสียใจ, See also: ความเจ็บปวดใจ, Syn. grief, misery, sadness, Ant. happiness, joy, pleasure
ill[N] ความเจ็บป่วย, See also: ความเจ็บไข้ได้ป่วย, อาการป่วย, Syn. ailment, illness, sickness
illness[N] ความเจ็บป่วย, See also: ความเจ็บไข้, โรคภัย, Syn. indisposition, sickness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
algiaความเจ็บปวด
algo-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับความเจ็บปวด
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด,อาการชา.

English-Thai: Nontri Dictionary
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
ache(n) ความปวด,ความเจ็บ,ความเจ็บปวด
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
distemper(n) อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ความเจ็บไข้
ill(n) เรื่องร้าย,ความเจ็บป่วย,อันตราย,ผลร้าย
illness(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
malady(n) ความเจ็บป่วย,โรคภัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distress (n ) ความเจ็บปวด, เศร้าเสียใจ หรือวิตกกังวลอย่างรุนแรง
See also: S. suffering,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
痛み[いたみ, itami] (n ) ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Qual(n) |die, pl. Qualen| ความทรมาน, ความทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวด , See also: Related: Leid

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top