ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความปวด

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความปวด-, *ความปวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปวด[N] pain, See also: ache, sore, Syn. ความเจ็บปวด, Example: เขากลั้นหายใจตัวสั่นเหงื่อท่วมใบหน้ากัดฟันทนกับความปวดที่พลุ่งขึ้น, Thai definition: ภาวะที่รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกาย
ความปวดร้าว[N] ache, See also: pain, sore, Syn. ความเจ็บปวด, Example: ความปวดร้าวในกระดูกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไข้ได้รับความทรมาน, Thai definition: ภาวะที่เจ็บปวดทั่วร่างกาย
ความปวดร้าว[N] agony, See also: anguish, pang, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความรวดร้าว, Ant. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข, Example: เขาจำความปวดร้าวในอดีตได้ขึ้นใจไม่เคยลืม
ความปวดร้าวใจ[N] distress, See also: agony, suffering, Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว, Example: คำพูดของเธอทำให้เกิดความปวดร้าวในใจของเขา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll help with the ache.อะไรนี่ ระงับความปวด The Bodyguard (1992)
What he wished to kill was his own pain.เรามาฆ่าความปวดร้าวของตน The Man in the Iron Mask (1998)
There is a terrible pain I cannot express.เป็นความปวดร้าวที่ผมแสดงออกไม่ได้ Bicentennial Man (1999)
I hope you'll find peace within you.รัก.. คือความปวดร้าว ที่คนเราก่อมันขึ้นมาเอง Il Mare (2000)
Listen, my friend, once the pain wears off, I'm tellin' ya, you'll be a better and stronger man than if it never happened at all.ฟังนะ เพื่อน เมื่อความปวดร้าวมันหายไป ผมจะบอกคุณว่า คุณจะดีขึ้นเองและกลายเป็นคนเข้มแข็ง มากกว่าที่เคยๆ เป็นอยู่ Hope Springs (2003)
That's the one good thing about pain, it wears off.มันเป็นข้อดีอย่างนึงของความปวดร้าว มันจะจางหายไปได้ Hope Springs (2003)
But the pain it cause him was too much to live with but not enough to cause him to die.แต่ความปวดร้าวทรมานเขา อย่างแรงกล้าที่จะต้องมีชีวิตอยู่ ต้องไม่มีใครสามารถฆ่าเขาให้ตายได้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
He is said to be sleeping there as well. He is causing quite a headache for the officials there.เขาได้พูดว่าการนอนหลับที่นั้นสบายด้วยพะยะค่ะ เขายังเป็นต้นเหตุของความปวดหัวของเจ้าหน้าที่ที่นี้พะยะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
This is the last of the anestheticนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ใช้ยาระงับความปวด Going Under (2008)
My head hurts a little, but, um, Dr. Bishop gave me something for the pain.ปวดหัวนิดหน่อย แต่ด๊อกเตอร์บิชอปเอาอะไรให้กินระงับความปวดละ The Ghost Network (2008)
THE PROBLEM IS DEALING WITH THE PAIN.แต่ผมมีปัญหากับความปวดน่ะ The Angel Maker (2008)
It becomes an ache inside you-- An actual physical pain.มันจะกลายเป็นความปวดร้าวภายในใจ จนในที่สุดก็ลามไปถึงกาย There's Always a Woman (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปวด[n.] (khwām pūat) EN: pain ; ache ; sore   FR: douleur [f]
ความปวดร้าว[n.] (khwām pūatrāo) EN: agony ; anguish ; pang   FR: agonie [f]
ความปวดร้าว[n.] (khwām pūatrāo) EN: ache ; pain , sore   FR: souffrance [f]
ความปวดร้าวใจ[n.] (khwām pūatrāo jai) EN: distress ; agony ; suffering   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ache[N] ความปวดร้าว, See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด, Syn. dull pain, throbbing, twinge
sting[N] ความเจ็บปวด, See also: ความปวดแสบ, Syn. pain, tingle
torment[N] ความทรมาน, See also: ความปวดร้าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acesodyneสารบรรเทาความปวด
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow
sleep(สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด (ความปวดหัว,ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ, Syn. doze
sting(สทิง) {stung,stung,stinging,stings} vt.,vi. (ต่อย,ตำ,แทง,กัด,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน,ทำให้แสบ,ทรมานใจ,โกง,หลอกลวง. n. การต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ความเจ็บปวด,ความปวดเสียว,ความสามารถที่จะต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ตัวต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ขนพืชบางชนิดที่สามารถปล่อยของเหลวที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง

English-Thai: Nontri Dictionary
ache(n) ความปวด,ความเจ็บ,ความเจ็บปวด
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
pain(n) ความเจ็บปวด,ความปวด,ความเจ็บแสบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top