Search result for

*observation*

(208 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: observation, -observation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
observation[N] การสังเกต, See also: การเฝ้าดู, การสังเกตการณ์, Syn. watching, review
observation[N] ความเห็น, Syn. comment, remark, Ant. avoid, suppress
observation car[N] รถพ่วงรถไฟที่ออกแบบให้ผู้โดยสารชมทิวทัศน์ได้ชัดเจน, See also: เช่น มีหลังคาเป็นกระจกใส
put someone under observation[IDM] เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด, See also: ดูแลใกล้ชิด, Syn. place under
keep someone under observation[IDM] จับตามอง (โดยเฉพาะคนที่ทำผิด)
place someone under observation[IDM] จับตาดู, See also: เฝ้ามอง, Syn. put under

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
observation(ออบเซอเว'เชิน) n. การสังเกต,การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่,ข้อสังเกต,ความเห็น,ข้อเตือนใจ,ข้อมูล,ข้อความ,ข่าว,สิ่งที่ได้จากการสังเกต, Syn. perception

English-Thai: Nontri Dictionary
observation(n) การสังเกต,ความเห็น,ข้อมูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paired observationsข้อมูลสังเกตชนิดคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
period of observationช่วงเวลาการสังเกต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observationการสังเกต, ข้อสังเกต, การสังเกตการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observation๑. การสังเกต, ข้อสังเกต๒. การปฏิบัติตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
observation errorความเคลื่อนคลาดของการสังเกต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observation methodระเบียบวิธีแบบสังเกต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
method, observationระเบียบวิธีแบบสังเกต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Missing observations (Statistics)ค่าสังเกตที่ขาดหายไป (สถิติ) [TU Subject Heading]
Observationsการสังเกต [TU Subject Heading]
Participant observationการสังเกตการณ์แบบเข้าร่วม [TU Subject Heading]
Bed Unit, Observationหน่วยเตียงสำหรับสังเกตอาการ [การแพทย์]
Clot Observation Testการทดสอบการแข็งตัวของโลหิต,การทดสอบสังเกตลิ่มเลือด [การแพทย์]
Conferences, Preobservationการประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการทำงาน [การแพทย์]
Conferences, Preobservationการประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการทำงาน [การแพทย์]
observation wellobservation well, บ่อสังเกตการณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
observationการสังเกต, การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Learning, Observationalการเรียนรู้โดยการสังเกต [การแพทย์]
Line of Observationแนวในการตรวจ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Good observation, Shirley.-ช่างสังเกตดี เชอเลย์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It further stipulates that the police were right in sending you here for observation and it absolves them of all responsibility;และตำรวจก็ทำถูกแล้ว ที่ส่งคุณมาที่นี่ สำหรับการรักษา และมันจะไม่ได้ทำให้คุณลำบาก Changeling (2008)
It was because of her disturbing behavior that I submitted her for observation to the psychopathic ward of Los angeles County general hospital;เป็นเพราะเธอ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ผมจึงส่งเธอไปให้แพทย์สังเกตุอาการ ที่สถาบันจิตเวช ของโรงพยาบาลกลางในลอสแองเจลิส Changeling (2008)
Careful observation and measurement. Interpretation of experimental data.สังเกตและวัดปริมาณอย่างละเอียด ตีความข้อมูลจากการทดลอง The Happening (2008)
Careful observation and measurements. That's what I'm trying to do.สังเกตและวัดปริมาณอย่างละเอียด นั่นฉันกำลังทำอยู่ The Happening (2008)
Goku, you rely too much on your external observation.โงกุน, เจ้าพึ่งประสาทสัมผัส ภายนอกมากเกินไปแล้ว Dragonball: Evolution (2009)
Do you know he was on a CIA observation watch list?แล้วรู้หรือเปล่า ว่าเขาอยู่ในบัญชีจับตาของซีไอเอ Duplicity (2009)
While we're making these observations you two project this image of the perfect couple, when clearly it's a lie.ในขณะที่พวกเรากำลังพูดคุยกัน... ..พวกคุณได้สร้างภาพคู่รักที่แสนเพอร์เฟค ซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าไม่จริง The Ugly Truth (2009)
Go look for a nice observation spot.- ออกไปหาจุดเหมาะๆ เพื่อสังเกตการณ์นะ The Breath (2009)
It was wonderful, Filled with nuanced observations About the world around you.มีการประชดประชันอย่างไม่ไม่คาดฝันอยู่ด้วย Carrnal Knowledge (2009)
These are our observation machines.นี่เป็นเครื่องเฝ้าสังเกตการณ์ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
A shrewd observation, Master Kenobi.เป็นข้อสังเกตที่หลักแหลมมาก อาจารย์เคโนบี The Gungan General (2009)
Based on my observations,จากการเฝ้าสังเกตการณ์ของฉัน Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Anyone near the observation deck?ไม่มีใครอยู่ใกล้เลย มองไม่เห็นอะไรเลย Air: Part 1 (2009)
This requires observation, cunning and manipulation.เธอต้องคอยสังเกต ฉลาดแกมโกง และคอยปั่นหัว Everybody Says Don't (2009)
I'd like to keep you here for observation.ผมอยากให้คุณอยู่ที่นี่ เพื่อสังเกตอาการ Remains to Be Seen (2009)
I'd like to keep you here for observation.หมอว่าคุณน่าจะอยู่ดูอาการที่นี้ก่อน Blinded by the Light (2009)
Just a general observation.นายกำลังจะพูดอะไร? ตอนจบมันจะไม่มีใครชนะนะสิ Episode #1.7 (2009)
Is that really just an observation? I see...ไม่มีใครชนะซักคนเดียวเลยใช่มั๊ย ? Episode #1.7 (2009)
Making observations.ทำการสังเกตการณ์ Fracture (2009)
- Do you mind if I make an observation?คุณจะว่าอะไรมั้ย ถ้าผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
See,this work is about observation, and you have a great eye for detail.ฟังนะ งานนี้ต้องใช้การสังเกต และคุณมีตาที่แหลมคม Out of Time (2009)
Uh, I think with your low blood count and your pain, we should keep you in for observation and a C.T. scan, all right?ฉันคิดว่าด้วยคุณเม็ดเลือดต่ำ และอาการปวดของคุณ เราควรที่จะ เฝ้าระวังอาการคุณก่อน และทำการสแกนภายใน คุณด้วยได้มั้ย? Black Swan (2009)
Not while you're under observation.นะครับ Boom Crunch (2009)
You make good observations.คุณนี่ความคิดดีจริงๆเลยนะ Ohitori sama (2009)
If you combine your "don't get between women" rule and your "like sisters" observation, you know what I come up with?ถ้าคุณรวมกฎ "ไม่ยุ่งเรื่องระหว่างหญิง" เข้ากับคำพูดว่า"เหมือนพี่น้อง" มันทำให้ผมนึกถึงอะไร รู้ไหม? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
To correct for the observational efficiency.ช่วยให้ผมแก้ไขเรื่องความแม่นยำ ของการสังเกตการณ์ได้ The Pirate Solution (2009)
The doctor's putting him under observation for 72 hours.หมอจัดเขาไว้ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา72ชม. Would I Think of Suicide? (2009)
It was just an observation.ก็แค่ข้อสังเกตน่ะ Grey Matters (2009)
Because I make observations while you think with your lightsaber.เพราะว่าข้าเฝ้าสังเกตการณ์ ในขณะที่เจ้ามัวแต่คิดด้วยไลท์เซเบอร์ Legacy of Terror (2009)
That quick thinking of mine is usually need when your observations get us into trouble.ความคิดที่รวดเร็วของข้ามักจำเป็นเสมอ เมื่อการสังเกตการณ์ของท่าน พาเราไปสู่เรื่องยุ่งยาก Legacy of Terror (2009)
- It's all part of the science. - And good science is good observation.ส่วนหนึ่งของงานวิจัย วิทยาศาสตร์ที่ดีต้องอยุ่บนความแม่นยำของการสังเกต Avatar (2009)
That's actually a really smart observation.คุณวิเคราะห์ได้ชาญฉลาดมาก.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
The target is distorting any information on its position, so we cannot count on estimates based on optical observations.เราไม่สามารถระบุจุดปะทะที่ชัดเจนได้ เพราะการรบกวนสัญญาณจากดาวเทียม Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Well, I would like to keep you here overnight for observation.ถ้างั้น อยู่นี่สักคืน ให้ผมรอสังเกตุอาการคุณ The International (2009)
I know that's not a very kind thing to say, but that's my observation.ตอนนี้ ผมรู้แล้วว่าเป็นเพราะ คุณตัดตอนนั่นเอง Edge of Darkness (2010)
You just rear-ended an unmarked cruiser, I made an observation that you're armed.- ไม่เลย - จริงหรือ ? Edge of Darkness (2010)
Or someone with behavioral-observation training.ไม่ก็ จนท.เฝ้าสังเกตุพฤติกรรม Static (2010)
The scenario requires further observation --ที่นั่นต้องการผู้สังเกตุการเพิ่ม Static (2010)
They are going to keep her overnight, for observation.ฉันว่าพระเจ้าช่วยซีเลียเอาไว้เพราะว่าเธอเป็นเด็กที่พิเศษ If... (2010)
I'm sure you know that the original purpose for the so-called observation deck of The Empire State Building was to be a docking station... for zeppers of course.ผมแน่ใจว่าคุณรู้ ว่าวัตถุประสงค์ดั้งเดิม สำหรับสิ่งที่เค้าเรียกกันว่าดาดฟ้าสังเกตุการณ์ Peter (2010)
Dr. Fuller would like to see you both under observation for a couple of days.ดร.ฟูลเลอร์อยาก สังเกตอาการคุณทั้งสองก่อน สักสองสามวันนะคะ Sam, Interrupted (2010)
Well, I made some observations.เห็นพวกวางกล้ามแอบชำเลืองมองกันเเละกัน The Proof in the Pudding (2010)
You came in with a concussion, so we needed to keep you in for observation.คุณเข้ามาที่นี่เพราะได้รับ แรงกระทบกระแทก ดังนั้นเราต้องนำตัวคุณ เข้าห้องสังเกตอาการ Revelation Zero: Part 1 (2010)
It was an observation of social mores.เป็นข้อสังเกตเรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติต่างหาก The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Still an observation so vague as to approach meaninglessness.ก็ยังเป็นข้อสังเกตที่คลุมเครือ จนแทบไม่มีความหมายอะไรเลย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
You will be acting in an observational capacity on this mission.คุณจะทำหน้าที่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ในภารกิจนี้ Chuck Versus the Role Models (2010)
A lifetime of observation, mostly.เป็นช่วงเวลาของการสังเกต โดยปกติน่ะ Physical Education (2010)
Well, it's a well-known precept in quantum physics that observations shape reality.ครับ มันก็เป็นที่รู้จักกันดีในทาง กฎของควอนตัมฟิสิกส์ ว่า การสังเกตจะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่ Course Correction (2010)
We're due at Observation Deck 13. Fall out!เราจะไปที่ชั้นสังเกตการณ์ 13 กันต่อ ไปได้! Death Trap (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
observationA careful observation will show you the difference.
observationA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
observationBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
observationClose observation is necessary for the experiment.
observationFirst, they should have right ideas of things, ideas that are based on careful observation, and understand causes of effects and their significance correctly.
observationHe has sharp powers of observation.
observationHe is accurate in his observation.
observationHe went to France not so much for sightseeing as for observation.
observationImages taken by the JAXA Earth observation satellite, 'Daichi'.
observationIn recent years, with a method called VLBI that uses quasar observations, and by GPS we have begun to understand the absolute movement of (tectonic) plates.
observationObservation is a passive science, experimentation an active science.
observationScience is based on careful observation.
observationScience is based on very careful observations.
observationScience rests upon observation.
observationThe data presented in his book are not based on scientific observations.
observationThere are four major parts of the atmospheric problem : observation, understanding, prediction, and control.
observationThe very sick baby was under careful observation by the doctors.
observationThis airport doesn't have as many flights as New Chitose Airport and even looking from the observation deck at first there were no planes.
observationWhat is especially important is the observation of the traditional values.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อสังเกต[N] notice, See also: remark, observation, Syn. ข้อคิดเห็น, Example: คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าบริษัทจะต้องส่งเสริมกิจกรรมสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อที่ตั้งเอาไว้หรือหมายเอาไว้
ความสังเกต[N] observation, See also: notice, Syn. การสังเกต, Example: พระแท้ซึ่งจะมีลักษณะหดเล็กและไม่คมชัดซึ่งหากใช้ความสังเกตแล้วสามารถพบเห็นได้โดยง่าย, Thai definition: การคอยจับตาดูหรือฟังอย่างละเอียดลออ
พระราชดำรัส[N] royal words, See also: royal remark, royal observation royal speech, Syn. พระราชกระแสรับสั่ง, Example: พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่, Count unit: องค์, Thai definition: คำพูดของพระราชา, Notes: (ราชา)
ปริทัศน์[N] general outline, See also: introduction, general survey, general view, general observation, Example: บทความของเขาได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์, Thai definition: หนังสือประเภทวารสารที่วิจารณ์ข่าวหรือเรื่องราวต่างๆ
การเฝ้าดู[N] observation, See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness, Syn. การเฝ้ามอง, การสังเกต, การสังเกตการณ์, Example: เราควบคุมการแก้ปัญหาโดยการเฝ้าดูว่าสถานะการณ์อะไรจะเกิดขึ้น
การดูงาน[N] observation, See also: inspection, investigation, visiting, Example: การดูงานครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วยังได้ตื่นตากับสิ่งที่ไม่เคยพบด้วย, Count unit: ครั้ง
ข้อน่าสังเกต[N] observation, See also: note, remark, Syn. ข้อสังเกต, Example: การเลือกใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมต่างๆ นี้มีข้อน่าสังเกตอยู่หลายประการ, Count unit: ข้อ
ธุดงคสมาทาน[N] pilgrimage keeping, See also: observation of pilgrim, Syn. การถือธุดงค์, Example: หลวงพ่อทำธุดงคสมทานทุกปี, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
หลบตา[V] avoid someone's eyes, See also: avoid being noticed, elude observation, Syn. หลบสายตา, ไม่กล้าสบตา, ไม่สู้สายตา, Ant. สบตา, สู้หน้า, Example: เพราะความที่เป็นคนขี้อายทุกครั้งที่ถูกจ้องเธอจึงต้องหลบตา
หลบสายตา[V] avoid someone's eyes, See also: avoid being noticed, elude observation, Syn. หลบตา, ไม่กล้าสู้สายตา, Ant. สบสายตา, สบตา, Example: เขาและหล่อนไม่ได้พูดอะไรกันเลยต่างหลบสายตากันตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเทียมสำรวจ[n. exp.] (dāothīem samrūat) EN: observation satellite   FR: satellite d'observation [m]
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem samrūat sapphayākøn) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite   
การดู[n.] (kān dū) EN: look   FR: regard [m] ; observation [f]
การดูนก[n. exp.] (kān dū nok) EN: birds watching   FR: observation des oiseaux [f]
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll   FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]
การสังเกต[n.] (kān sangkēt) EN: notice   FR: observation [f] ; étude [f]
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment   FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
คู่มือดูนก[n. exp.] (khūmeū dū nok) FR: guide d'observation des oiseaux [m]
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B.   FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSERVATION    AA2 B Z ER0 V EY1 SH AH0 N
OBSERVATIONS    AA2 B Z ER0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
observation    (n) (o2 b z @ v ei1 sh @ n)
observations    (n) (o2 b z @ v ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: สังเกต English: observation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussichtsplattform {f}observation platform [Add to Longdo]
Aussichtsturm {m}observation tower; lookout tower [Add to Longdo]
Bemerkung {f}; Überlegung {f} | Überlegungen anstellen (zu)observation | to make observations (about; on) [Add to Longdo]
Beobachtung {f} | Beobachtungen {pl}observation | observations [Add to Longdo]
Beobachtungsgabe {f}power of observation [Add to Longdo]
Beobachtungsposten {m}observation post [Add to Longdo]
Beobachtungsstation {f}observation ward [Add to Longdo]
Feststellung {f} [jur.]findings; realization; observation [Add to Longdo]
Klimaüberwachung {f}climate observation [Add to Longdo]
Luftbeobachtung {f}aerial observation [Add to Longdo]
Naturbeobachtung {f}field observation [Add to Longdo]
Qualitätsaudit-Feststellung {f}quality audit observation [Add to Longdo]
Sehschlitz {m}observation slit [Add to Longdo]
Selbstbeobachtung {f}self-observation [Add to Longdo]
Störgrößenbeobachtung {f}disturbance observation [Add to Longdo]
Wetterbeobachtung {f} | Wetterbeobachtungen {pl}weather observation | weather observations [Add to Longdo]
Observation {f} [med.]observation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デッキ[, dekki] (n) deck (e.g. ship, tape, cassette, observation, train vestibule, etc.); (P) [Add to Longdo]
モデルノロギオ[, moderunorogio] (n) modernologio (Kon Waziro's lifestyle observation) [Add to Longdo]
価格監視[かかくかんし, kakakukanshi] (n) price monitoring; price observation [Add to Longdo]
海洋観測[かいようかんそく, kaiyoukansoku] (n) oceanographic observation [Add to Longdo]
監視[かんし, kanshi] (n,vs) observation; guarding; inspection; surveillance; (P) [Add to Longdo]
監視所[かんしじょ, kanshijo] (n) lookout post; observation point [Add to Longdo]
監視哨[かんししょう, kanshishou] (n) {mil} observation post [Add to Longdo]
[かん, kan] (n,n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) {Buddh} observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P) [Add to Longdo]
観察[かんさつ, kansatsu] (n,vs) observation; survey; (P) [Add to Longdo]
観察的研究[かんさつてきけんきゅう, kansatsutekikenkyuu] (n) observational study [Add to Longdo]
観察日記[かんさつにっき, kansatsunikki] (n,n-suf) (nature, etc.) observation diary [Add to Longdo]
観察力[かんさつりょく, kansatsuryoku] (n) powers of observation [Add to Longdo]
観象[かんしょう, kanshou] (n) (meterological) observation [Add to Longdo]
観測[かんそく, kansoku] (n,vs) observation; (P) [Add to Longdo]
観測ヘリコプター[かんそくヘリコプター, kansoku herikoputa-] (n) observation helicopter [Add to Longdo]
観測気球[かんそくききゅう, kansokukikyuu] (n) (1) weather balloon; sounding balloon; (2) observation balloon; espionage balloon; spy balloon; (3) trial balloon [Add to Longdo]
観測結果[かんそくけっか, kansokukekka] (n) observation results [Add to Longdo]
観測所[かんそくじょ, kansokujo] (n) observatory; observation post [Add to Longdo]
観測船[かんそくせん, kansokusen] (n) observation ship [Add to Longdo]
観測地点[かんそくちてん, kansokuchiten] (n) observation point (site) [Add to Longdo]
観測網[かんそくもう, kansokumou] (n) observation network [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P) [Add to Longdo]
観望[かんぼう, kanbou] (n,vs) observation; watching [Add to Longdo]
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P) [Add to Longdo]
眼力[がんりき;がんりょく, ganriki ; ganryoku] (n) insight; power of observation [Add to Longdo]
気象観測[きしょうかんそく, kishoukansoku] (n) weather observation [Add to Longdo]
貴覧[きらん, kiran] (n) your (visual) observation (respectful) [Add to Longdo]
見学[けんがく, kengaku] (n,vs) inspection; study by observation; field trip; (P) [Add to Longdo]
見学旅行[けんがくりょこう, kengakuryokou] (n) field trip; observation tour [Add to Longdo]
見習い(P);見習(io)[みならい, minarai] (n) learn by observation; apprentice; (P) [Add to Longdo]
見晴らし台;見晴し台[みはらしだい, miharashidai] (n) (See 見晴らし,展望台) lookout platform; viewing platform; observation tower [Add to Longdo]
見聞[けんぶん(P);けんもん, kenbun (P); kenmon] (n,vs) information; observation; (P) [Add to Longdo]
見聞き[みきき, mikiki] (n,vs) information; experience; observation; seeing and hearing [Add to Longdo]
見櫓;見せ櫓[みせやぐら, miseyagura] (n) observation tower; scout tower [Add to Longdo]
止観[しかん, shikan] (n) (1) {Buddh} calm abiding and clear observation (Tendai meditation); (2) (See 天台宗) Tendai [Add to Longdo]
視察[しさつ, shisatsu] (n,vs,adj-no) inspection; observation; (P) [Add to Longdo]
実体験[じったいけん, jittaiken] (n) real experience; actual observations [Add to Longdo]
詳察[しょうさつ, shousatsu] (n,vs) careful observation [Add to Longdo]
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers [Add to Longdo]
制御観測点[せいぎょかんそくてん, seigyokansokuten] (n) {comp} point of control and observation; PCO [Add to Longdo]
送迎デッキ[そうげいデッキ, sougei dekki] (n) observation deck (e.g. at an airport) [Add to Longdo]
測候[そっこう, sokkou] (n,vs) meteorological observation [Add to Longdo]
地球観測[ちきゅうかんそく, chikyuukansoku] (n-pref) (See 地球観測衛星・ちきゅうかんそくえいせい) earth observation (satellite, platform, etc.) [Add to Longdo]
地球観測衛星[ちきゅうかんそくえいせい, chikyuukansokueisei] (n) earth observation satellite [Add to Longdo]
地震観測[じしんかんそく, jishinkansoku] (n) seismic observation [Add to Longdo]
着眼[ちゃくがん, chakugan] (n,vs) notice; attention; viewpoint; observation; aiming at; having an eye to [Add to Longdo]
注目[ちゅうもく, chuumoku] (n,vs) notice; attention; observation; (P) [Add to Longdo]
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P) [Add to Longdo]
定点観測[ていてんかんそく, teitenkansoku] (n) fixed point observation [Add to Longdo]
天測[てんそく, tensoku] (n) astronomical observation; shooting the sun [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官场现形记[guān chǎng xiàn xíng jì, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Observations on the current state of officialdom, late Qing novel of denunciation by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 [Add to Longdo]
客观世界[kè guān shì jiè, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] the objective world (as opposed to empirical observation) [Add to Longdo]
摩天轮[mó tiān lún, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄣˊ, / ] Ferris wheel; observation wheel [Add to Longdo]
李伯元[Lǐ Bó yuán, ㄌㄧˇ ㄅㄛˊ ㄩㄢˊ, ] Li Boyuan or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 (1867-1906), late Qing journalist, novelist and social observer, author of Observations on the current state of officialdom 官場現形記|官场现形记 [Add to Longdo]
李宝嘉[Lǐ Bǎo jiā, ㄌㄧˇ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ, / ] Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia (1867-1906), late Qing journalist, novelist and social observer, author of Observations on the current state of officialdom 官場現形記|官场现形记 [Add to Longdo]
测天[cè tiān, ㄘㄜˋ ㄊㄧㄢ, / ] to make astronomical observation [Add to Longdo]
直观[zhí guān, ㄓˊ ㄍㄨㄢ, / ] direct observation; directly perceived through the senses; intuitive; audiovisual [Add to Longdo]
肉眼观察[ròu yǎn guān chá, ㄖㄡˋ ㄧㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ, / ] observation by naked eye [Add to Longdo]
刍议[chú yì, ㄔㄨˊ ㄧˋ, / ] lit. grass-cutter's comment (谦辞 humble expression); fig. my observation as a humble layman; my humble opinion [Add to Longdo]
观察[guān chá, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ, / ] to observe; to watch; to survey; to examine; observation; view; perspective [Add to Longdo]
观察力[guān chá lì, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄌㄧˋ, / ] power of observation; perception [Add to Longdo]
观感[guān gǎn, ㄍㄨㄢ ㄍㄢˇ, / ] one's impressions; observations [Add to Longdo]
观测[guān cè, ㄍㄨㄢ ㄘㄜˋ, / ] (scientific etc) observation; to observe [Add to Longdo]
观测卫星[guān cè wèi xīng, ㄍㄨㄢ ㄘㄜˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] observation satellite [Add to Longdo]
观象台[guān xiàng tái, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, / ] observatory; observation platform [Add to Longdo]
走马看花[zǒu mǎ kàn huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, / ] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information [Add to Longdo]
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, / ] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
観測[かんそく, kansoku] observation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
観測[かんそく, kansoku] Beobachtung, Observation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Observation \Ob`ser*va"tion\, n. [L. observatio: cf. F.
   observation.]
   1. The act or the faculty of observing or taking notice; the
    act of seeing, or of fixing the mind upon, anything.
    [1913 Webster]
 
       My observation, which very seldom lies. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The result of an act, or of acts, of observing; view;
    reflection; conclusion; judgment.
    [1913 Webster]
 
       In matters of human prudence, we shall find the
       greatest advantage in making wise observations on
       our conduct.             --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: An expression of an opinion or judgment upon what
    one has observed; a remark. "That's a foolish
    observation." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To observations which ourselves we make
       We grow more partial for the observer's sake.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Performance of what is prescribed; adherence in practice;
    observance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We are to procure dispensation or leave to omit the
       observation of it in such circumstances. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. (Science)
    (a) The act of recognizing and noting some fact or
      occurrence in nature, as an aurora, a corona, or the
      structure of an animal.
    (b) Specifically, the act of measuring, with suitable
      instruments, some magnitude, as the time of an
      occultation, with a clock; the right ascension of a
      star, with a transit instrument and clock; the sun's
      altitude, or the distance of the moon from a star,
      with a sextant; the temperature, with a thermometer,
      etc.
    (c) The information so acquired; as, to record one's
      observations carefully.
      [1913 Webster]
 
   Note: When a phenomenon is scrutinized as it occurs in
      nature, the act is termed an observation. When the
      conditions under which the phenomenon occurs are
      artificial, or arranged beforehand by the observer, the
      process is called an experiment. Experiment includes
      observation.
      [1913 Webster]
 
   {To take an observation} (Naut.), to ascertain the altitude
    of a heavenly body, with a view to fixing a vessel's
    position at sea.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Observance; notice; attention; remark; comment; note.
     See {Observance}.
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 observation [obsɛrvasjõ]
   admonition; exhortation
   observation
   notice; observation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top