ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嘉-, *嘉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嘉, jiā, ㄐㄧㄚ] excellent; joyful; auspicious
Radical: Decomposition: 壴 (zhù ㄓㄨˋ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] drum,  Rank: 1,845

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent, #3,474 [Add to Longdo]
[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, / ] esteemed guest, #4,404 [Add to Longdo]
[Jiā xīng, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥ, / ] Jiaxing prefecture level city in Zhejiang, #17,646 [Add to Longdo]
[Lǐ Jiā chéng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄔㄥˊ, / ] Sir Li Ka Shing (1928-), Hong Kong entrepreneur, nicknamed Superman Li 李超人, #18,518 [Add to Longdo]
[jiā jiǎng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄤˇ, / ] to award an honor, #27,102 [Add to Longdo]
[Jiā dìng, ㄐㄧㄚ ㄉㄧㄥˋ, ] (N) Jiading (place in Shanghai), #29,442 [Add to Longdo]
[Jiā qìng, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄥˋ, / ] Jiaqing, reign name of Qing emperor (1796-1820), #34,472 [Add to Longdo]
[Jiā hé, ㄐㄧㄚ ㄏㄜˊ, ] (N) Jiahe (place in Hunan), #36,236 [Add to Longdo]
陵江[Jiā líng jiāng, ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄤ, ] Jialing river in Sichuan (a tributary of the Yangtze), #37,032 [Add to Longdo]
兴市[Jiā xīng shì, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥ ㄕˋ, / ] Jiaxing prefecture level city in Zhejiang, #38,772 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かえい, kaei] (n) Kaei era (1848.2.28-1854.11.27) [Add to Longdo]
[かおう, kaou] (n) Kaou era (1169.4.8-1171.4.21) [Add to Longdo]
[かきつ, kakitsu] (n) Kakitsu era (1441.2.17-1444.2.5) [Add to Longdo]
[かけい, kakei] (n) (obsc) Kakyou era, Kakei era (of the Northern Court) (1387.8.23-1389.2.9) [Add to Longdo]
[かけい, kakei] (n) Kakei era (of the Northern Court) (1387.8.23-1389.2.9) [Add to Longdo]
[かげつ, kagetsu] (n) (See 弥生・1) third lunar month [Add to Longdo]
[かげん, kagen] (n) Kagen era (1303.8.5-1306.12.14) [Add to Longdo]
[かげん, kagen] (n) wise saying [Add to Longdo]
言善行[かげんぜんこう, kagenzenkou] (n) good words and good deeds [Add to Longdo]
[かしょう, kashou] (n) Kashou era (1106.4.9-1108.8.3) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh hey ls that the raper[CN] 哦 宾来了 Redline (2007)
So...[CN] 我聽到的消息是科西黑手黨想殺Frank American Gangster (2007)
Danny, pick up Tenika and carry her across that threshold.[CN] 丹尼, 抱起妲妮, 把他抱過門檻 License to Wed (2007)
See, the mark of intelligence, Gail, is having the capacity of holding two conflicting ideas in your head at one time.[CN] 这就是智慧的象征 尔 有能力... ...同时坚持两种相对立的观点 Towelhead (2007)
Why would I be kidding you, Gail?[CN] 我干嘛跟你开玩笑 尔? Towelhead (2007)
Gail, you really are ridiculous.[CN] 尔 你真可笑 Towelhead (2007)
You got balls, coming here with your pop gun, to arrest public enemy No. 1 the Flanders Strangler, the Benelux Terror.[CN] 你的确勇气可,拿着一支小手枪 You got balls, coming here with your pop gun, 就敢到这来抓头号公敌、 有佛兰德斯扼杀者和 to arrest public enemy No. 1 the Flanders Strangler, Taxi 4 (2007)
I was wondering if you would agree to dance at the wedding.[CN] 不知你能否答应担任婚礼表演 Whatever Lola Wants (2007)
Gail, I would never do anything to hurt her. I love her.[CN] 尔 我绝不会伤害她的 爱她还来不及呢 Towelhead (2007)
I'm in love with Aga[JA] アガのこと好きになっちゃた見たい 我愛上阿了! Cape No. 7 (2008)
Kano Haruko.[JA] 納ハルコ。 Nihonjin no shiranai nihongo (2010)
Oh, he could be a Gerber Baby. He could be in commercials.[CN] 他可以当宝婴儿,拍广告了 The Gang Finds a Dumpster Baby (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top