Search result for

*beas*

(181 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beas, -beas-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beast[N] สัตว์, See also: สัตว์เดรัจฉาน, สิงห์สาราสัตว์, Syn. creature
beast[N] คนเลวทราม, See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ, Syn. fiend
beast[SL] ผู้หญิงที่น่าเกลียด
beastly[ADJ] น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. awful, horrid
habeas corpus[N] หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
king of beasts[N] ราชสีห์, See also: สิงโต, เจ้าป่า
beast of burden[N] สัตว์ที่ใช้บรรทุกสัมภาระ, Syn. bearer, donkey, laborer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน
beast of burdenn. สัตว์บรรทุก
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
habeas corpusn. หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
king of beasts() n. สิงโต

English-Thai: Nontri Dictionary
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beast epicมหากาพย์เรื่องสัตว์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
beast of burdenสัตว์พาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habeas corpus (L.)หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habeas corpus, writ ofหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
writ of habeas corpusหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
writ of habeas corpusหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A beast?บีสต์น่ะหรอ ? Who Am I? (2013)
A beast!อสูร Beauty and the Beast (2017)
Laying down the gauntlet for her favorite beast.นอนท้าทายอสูรร้ายสุดโปรด Pret-a-Poor-J (2008)
A beast born of clay and conjured up only by the most powerful sorcerer.สัตว์ประหลาดที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วทำการปลุกเสกโดยจอมเวทย์ผู้ทรงพลัง The Mark of Nimueh (2008)
The beast is heading for Camelot.สัตว์ประหลาดกำลังมุ่งหน้ามายังคาเมลอต Lancelot (2008)
The creature you describe has all the characteristics of the Questing Beast.เจ้าตัวที่เจ้าเล่ามา มันมีลักษณะตรงกับ Le Morte d'Arthur (2008)
The appearance of the Questing Beast is supposed to foreshadow a time of great upheaval.การปรากฏกายของอสูรกายปริศนา เป็นลางบางเหตุแห่งกลียุค Le Morte d'Arthur (2008)
I beg you, Sire - do not dismiss this. The beast is an omen.ข้าขอวิงวอน, ขอให้ท่านอย่าลืมว่า เจ้าสัตว์นี้เป็นลางแห่งหายนะ Le Morte d'Arthur (2008)
Arthur will destroy the beast and we no longer suffer at its hand.อาเธอร์จะปราบเจ้าสัตว์ร้ายนั่น แล้วเราก็ไม่ต้องทนกับมันอีก Le Morte d'Arthur (2008)
This is no ordinary beast, Merlin.มันไม่ใช่สัตว์ร้ายธรรมดานะเมอลิน Le Morte d'Arthur (2008)
To face a beast such as this, you must understand where it came from.การจะเผชิญหน้ากับเจ้าสิ่งนี้ เจ้าต้องรู้ว่ามันมาจากไหน Le Morte d'Arthur (2008)
The Questing Beast carries that power.อสูรกายปริศนานั่นเต็มไปด้วยพลังอำนาจ Le Morte d'Arthur (2008)
The bite of the Questing Beast is a death sentence that no magic can overturn.พิษของอสูรกายปริศนานั้นมีผลถึงชีวิต คาถาใดก็ไม่อาจแก้ไขได้ Le Morte d'Arthur (2008)
He was bitten by the Questing Beast.เขาถูกอสูรปริศนากัด Le Morte d'Arthur (2008)
The Questing Beast is a creature conjured by the powers of the Old Religion.อสูรปริศนาเสกสร้างขึ้นมาจากลัทธิศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ Le Morte d'Arthur (2008)
The Beast comes from the Old Religion - the cure must come from there as well.เจ้าสัตว์ร้ายนั้นเกิดมาจากลัทธิ์เก่าแก่, จะรักษาได้ต้องใช้วิธีเดียวกัน Le Morte d'Arthur (2008)
The Questing Beast chose Arthur. That means the Old Religion has decided his fate.อสูรปริศนาได้เลือกอาเธอร์เป็นเหยื่อ, ชะตากรรมเขาถูกเลือกไว้แล้ว Le Morte d'Arthur (2008)
Gotta warn you, going into the belly of the beast, danger at every turn.ฉันจะเตือนอะไรให้นะ ที่ๆเราจะไปมันมีแต่อสูรกาย แถมยังอันตรายทุกฝีเก้า Bolt (2008)
At long last, we've arrived at the belly of the beast.ท้ายสุดเราก็มาถึงจนได้ ปากทางเข้าของปีศาจ. Bolt (2008)
Prepare yourself, foul man-beast!เตรียมตัวเตรียมใจไว้ซะเถอะ, เจ้าพวกสมุนปีศาจ! Bolt (2008)
It kills men, beasts, everything.มันฆ่าคน สัตว์ ทุกๆ สิ่ง Outlander (2008)
Just animals. Beasts.เป็นแค่สัตว์ พวกสัตว์ป่า Outlander (2008)
What is that? Coming over the hill? It's a beast of some kind!อะไรกำลังมาจากเนินเขานั่นน่ะ \ สัตว์ประหลาดนี่! Inkheart (2008)
Living in the woods with all those filthy beasts.อาศัยอยู่ในป่ากับ ตัวประหลาดสกปรกพวกนั้น Inkheart (2008)
"He appears only when Capricorn calls him rising from the ground, a faceless and fiery beast.-กระหายจะดูดกลืนเหยื่อรายใหม่ หยุดอ่านนะ เม็กกี้ Inkheart (2008)
Humiliated, Muntz vows a return to Paradise Falls and promises to capture the beast alive!ด้วยความอับอาย เขาสาบานว่าจะกลับไปน้ำตกสวรรค์อีกครั้ง พร้อมทั้งสัญญาว่า จะนำสิ่งนี้กลับมาเป็นๆ Up (2009)
I promise to capture the beast alive, and I will not come back until I do!ผมสัญญาว่าจะจับสัตว์นี้ โดยที่มันยังมีชีวิต ผมจะไมกลับมา จนกว่าจะทำได้ Up (2009)
Beast charged while I was brushing my teeth.มันพุ่งเข้าใส่ฉัน ตอนที่กำลังแปรงฟัน Up (2009)
Get the hell of the couch, ya filthy beasts!ลงจากโซฟาเดี๋ยวนี้เลยไอ้หมาลามก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We're gonna make a break for the beast on my command, okay?พอผมให้สัญญาณใส่ตีนหมาเลย OK ! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Hey, you, stop. I understand that no beast.ผมไม่ค่อยรู้จักเจ้าสัตว์พวกนี้หรอก \\ ผมเกลียดแมวน่ะ Drag Me to Hell (2009)
I lost ... the soul of a boy ... the beast.ฉันสูญเสียวิญญาณเด็กชายคนหนึ่งไป ให้กับวิญญาณร้าย Drag Me to Hell (2009)
If the spirit in me, put my hand than the beast.เมื่อวิญญาณเข้าสิงร่างฉันแล้ว จับมือฉันวางบนตัวแพะนี่ Drag Me to Hell (2009)
You say the word, you unleash the beast, Dick.นายบอกมาคำเดียว นายจะได้บัญชาอสูรร้าย,ดิ๊ค Duplicity (2009)
B% R's mainframe network is a beast.BR มีตัวควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นเทพ Duplicity (2009)
Whom he has just called the Beast of Burden.ผู้ชาย ผู้หญิง นก สัตว์เลื้อยคลาน Agora (2009)
How you doing, buddy? You all right? I see the Mark of the Beast there, huh?นายเป็นยังไงบ้าง คู่หู สบายดีไหม ฉันเห็นหน้ากากไล่ซาตานตรงนั้น Bit by a Dead Bee (2009)
These-a beasties don't like the geysers neither.พวกสัตว์ที่นี่ก็คงไม่ชอบน้ำพุร้อนเหมือนกัน The Gungan General (2009)
As long as those beasties are up there, we're safe.ตราบเท่าที่พวกสัตว์ยังอยู่ที่นี่ เราจะปลอดภัย The Gungan General (2009)
Me-sa knew it was safe, since the beasties are nearby.ข้าซ่ารู้ว่ามันปลอดภัย ตั้งแต่เจ้าพวกสัตว์อยู่ใกล้ๆ แล้ว The Gungan General (2009)
So this is the belly of the beast.เรามาอยู่ในท้องของสัตว์ร้ายซะแล้ว The Hidden Enemy (2009)
Release the beasts.ปล่อยสัตว์ร้ายออกมาซะ Innocents of Ryloth (2009)
There's one good thing about having these hell beasts among us we'll find better ways to kill theมีข้อดีอีกอย่าง ที่เป็นข้อดีที่มีพวกปีศาจนี่อยู่ใกล้ๆ เราจะได้มีทางที่จะฆ่ามันเพิ่มขึ้น Never Let Me Go (2009)
Talk about Beauty and the Beast, huh?โฉมงานกับเจ้าชายอสูร,ใช่มั้ย? Chuck Versus the First Kill (2009)
He was the understudy to the candelabra in beauty and the beast on broadway.ในโฉมงามและเจ้าชายอสูร ที่บอร์ดเวย์. Acafellas (2009)
How much do you know about mythological beasts?คุณรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่เกี่ยวกัีบนิยายมากเท่าไหร่? Episode #3.1 (2009)
All cultures have their own mythical beasts like... the Loch Ness monster.ทุกวัฒนธรรมมีสัตว์ร้ายในตำนาน เหมือน... สัตว์ประหลาด Loch Ness Episode #3.2 (2009)
I demand habeas corpus.ผมต้องการหมายศาล Episode #3.2 (2009)
Netflix night with Nate or battling a beast with Bass?ดูดีวีดีทั้งคืนกับเนท หรือ สู้กับปีศาจกับบาส Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
"with sores on man and beast Through all the land of egypt."ทำความเจ็บปวดให้คนและสัตว์ Amplification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beasThe lion is the king of beasts.
beasThe primitive man was frightened at the sight of a savage beast.
beasThe lion is king of beasts.
beasA tiger is a beast of prey.
beasTotem poles consist of a group of figures which represent animals, birds, fish, mythological beings and supernatural beasts.
beasA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
beasThe lion is the king of the beasts.
beasThe primitive man was frightened at the sign of the beast.
beasThe wild beasts all gather.
beasThe food was not fit for man or beast.
beasThen the wild beasts start wanting to go crazy.
beasIt is language that distinguishes man from beasts.
beasAs the lion is king of beasts, so is the eagle king of birds.
beasThe king of this country isn't a person, but a divine beast with three pairs of wings said to be in far away in the sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
สัตว์[N] animal, See also: creature, beast, brute, Example: สัตว์ส่วนมากเมื่อมีความรู้สึกก้าวร้าวจะแสดงออกมาเลย, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาฬ[N] beast of prey, Syn. สัตว์ร้าย, พาฬ, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี)
เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
ติรัจฉาน[N] animal, See also: beast, Syn. ดิรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน, Example: ติรัจฉานนั้นโง่ในด้านที่จะทำความเจริญอะไรให้บังเกิดขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ทั่วไป ยกเว้นคน, Notes: (บาลี)
ดิรัจฉาน[N] animal, See also: animals that walk, beast, Syn. เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน, Ant. มนุษย์, Example: คนที่ทำความชั่วเมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นดิรัจฉาน, Count unit: ต้ว, ชนิด, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดรัจฉาน[n.] (dēratchān) EN: beast ; brute   
สัตว์[n.] (sat) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute   FR: animal [m] ; bête [f]
สัตว์เดรัจฉาน[n.] (sat dēratchān) EN: beast ; brute ; animal   FR: bête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAS    B IY1 Z
BEAST    B IY1 S T
BEASON    B IY1 Z AH0 N
BEASTS    B IY1 S T S
HABEAS    HH AE1 B IY0 AH0 S
BEASLEY    B IY1 Z L IY0
BEASTIE    B IY1 S T IY0
BEASTON    B IY1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beast    (n) (b ii1 s t)
beasts    (n) (b ii1 s t s)
beastly    (j) (b ii1 s t l ii)
beastlier    (j) (b ii1 s t l i@ r)
beastliest    (j) (b ii1 s t l i i s t)
beastliness    (n) (b ii1 s t l i n @ s)
habeas corpus    (n) - (h ei2 b i@ s - k oo1 p @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affenschande {f}crying shame; beastly shame [Add to Longdo]
Biest {n}; Bestie {f} | Biester {pl}; Bestien {pl} | kleines Biest [ugs.]beast | beasts | minx [Add to Longdo]
Gemeinheit {f}beastliness [Add to Longdo]
Hundewetter {n}beastly weather [Add to Longdo]
Lasttier {n}; Nutztier {n}beast of burden [Add to Longdo]
Mensch {m} | Menschen {pl} | Mensch und Tierman | men | man and beast [Add to Longdo]
Tier {n} | Tiere {pl}beast | beasts [Add to Longdo]
Untier {n}monster; beast [Add to Longdo]
gemein; eklig; saumäßig {adj}beastly [Add to Longdo]
scheußlich; garstig; verteufelt {adj}beastly [Add to Longdo]
tierisch {adj}beastly [Add to Longdo]
Es ist eine Affenschande.It's a beastly shame. [Add to Longdo]
Raubtier {n} [zool.]predator; beast of prey; carnivore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビースト[, bi-suto] (n) beast; (P) [Add to Longdo]
応竜;応龍(oK)[おうりゅう, ouryuu] (n) Yinglong; dragon-like beast from Chinese mythology [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]
犬畜生[いぬちくしょう, inuchikushou] (n) mangy cur; low animal; beast [Add to Longdo]
幻獣[げんじゅう, genjuu] (n) cryptid (unidentified mysterious creature); mythical beast [Add to Longdo]
虎狼[ころう, korou] (n) wild beasts; greedy and cruel man [Add to Longdo]
四凶[しきょう, shikyou] (n) (See 四霊) the four inauspicious beasts from Chinese mythology [Add to Longdo]
四獣[しじゅう, shijuu] (n) (1) four beasts (tiger, leopard, black bear, and brown bear); (2) (See 四神) four gods said to rule over the four directions [Add to Longdo]
四神獣[しじんじゅう, shijinjuu] (n) four divine beasts; guardian deities of the four cardinal points [Add to Longdo]
四瑞[しずい, shizui] (n) (obsc) (See 麒麟・きりん・2,鳳凰・ほうおう,霊亀・れいき・1,応竜・おうりゅう) the four auspicious beasts from Chinese mythology [Add to Longdo]
四霊[しれい, shirei] (n) (obsc) (See 麒麟・2,鳳凰,霊亀・1,応竜) the four auspicious beasts from Chinese mythology [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) [Add to Longdo]
[けもの(P);けだもの(P);じゅう, kemono (P); kedamono (P); juu] (n) beast; brute; (P) [Add to Longdo]
獣;猪;鹿[しし, shishi] (n) (1) (arch) beast (esp. one used for its meat, such as a boar or a deer); (2) (abbr) (See 獣狩り) hunting (of animals such as boar, deer, etc.) [Add to Longdo]
獣の数字[けもののすうじ, kemononosuuji] (n) Number of the Beast (i.e. 666) [Add to Longdo]
獣人[じゅうじん;けものびと, juujin ; kemonobito] (n) (fictional) fusion of human and animal; therianthrope; furry; human beast [Add to Longdo]
獣類[じゅうるい, juurui] (n,adj-no) beasts; mammals [Add to Longdo]
神獣[しんじゅう, shinjuu] (n) (See 四神獣) divine beasts [Add to Longdo]
人身保護[じんしんほご, jinshinhogo] (n) habeas corpus [Add to Longdo]
人身保護令状[じんしんほごれいじょう, jinshinhogoreijou] (n) writ of habeas corpus [Add to Longdo]
人畜無害[じんちくむがい, jinchikumugai] (adj-na) harmless to man and beast [Add to Longdo]
人面獣心[じんめんじゅうしん;にんめんじゅうしん, jinmenjuushin ; ninmenjuushin] (n) beast in human form [Add to Longdo]
瑞獣[ずいじゅう, zuijuu] (n) (See 麒麟) auspicious beast (i.e. qilin) [Add to Longdo]
聖獣[せいじゅう, seijuu] (n) sacred beast [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P) [Add to Longdo]
半獣[はんじゅう, hanjuu] (n) (See 半人半獣) half-human and half-beast [Add to Longdo]
半人半獣[はんじんはんじゅう, hanjinhanjuu] (adj-no) half-human, half-beast; therianthropic [Add to Longdo]
百獣の王[ひゃくじゅうのおう, hyakujuunoou] (n) king of beasts; lion [Add to Longdo]
猛獣[もうじゅう, moujuu] (n) wild animal; beast of prey; (P) [Add to Longdo]
野獣[やじゅう, yajuu] (n,adj-no) beast; monster; wild animal; (P) [Add to Longdo]
役畜[えきちく, ekichiku] (n) beasts of burden [Add to Longdo]
雷獣[らいじゅう, raijuu] (n) (in Chinese mythology) beast which descends from the sky with a thunderbolt [Add to Longdo]
霊獣[れいじゅう, reijuu] (n) sacred beast [Add to Longdo]
豼貅[ひきゅう, hikyuu] (n) ferocious leopard-like beast; brave warrior [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卸套[xiè tào, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄠˋ, ] to loosen a yoke; to remove harness (from beast of burden) [Add to Longdo]
沈鱼落雁[chén yú luò yàn, ㄔㄣˊ ㄩˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄢˋ, / ] lit. fish sink, goose alights (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. female beauty captivating even the birds and beasts [Add to Longdo]
沉鱼落雁[chén yú luò yàn, ㄔㄣˊ ㄩˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄢˋ, / ] lit. fish sink, goose alights (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. female beauty captivating even the birds and beasts [Add to Longdo]
牛马[niú mǎ, ㄋㄧㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] oxen and horses; beasts of burden [Add to Longdo]
牲口[shēng kou, ㄕㄥ ㄎㄡ˙, ] animals used for their physical strength (mules, oxen etc); beast of burden [Add to Longdo]
狼奔豕突[láng bēn shǐ tū, ㄌㄤˊ ㄅㄣ ㄕˇ ㄊㄨ, ] the wolf runs and the wild boar rushes (成语 saw); crowds of evil-doers mill around like wild beasts [Add to Longdo]
猛兽[měng shòu, ㄇㄥˇ ㄕㄡˋ, / ] ferocious beast; fierce animal [Add to Longdo]
[shòu, ㄕㄡˋ, / ] beast; quadruped [Add to Longdo]
兽欲[shòu yù, ㄕㄡˋ ㄩˋ, / ] beastly desire [Add to Longdo]
兽脚类恐龙[shòu jiǎo lèi kǒng lóng, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄟˋ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] theropod (beast-footed dinosaur group) [Add to Longdo]
兽术[shòu shù, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, / ] animal training; skill with animals; shoushu - "Animal skill" or "Beast-fist" - Martial Art (esp. fictional) [Add to Longdo]
率兽食人[shuài shòu shí rén, ㄕㄨㄞˋ ㄕㄡˋ ㄕˊ ㄖㄣˊ, / ] lit. to lead beasts to eat the people (成语 saw); fig. tyrannical government oppresses the people [Add to Longdo]
禽兽[qín shòu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˋ, / ] birds and animals; creature; beast (brutal person) [Add to Longdo]
训兽术[xùn shòu shù, ㄒㄩㄣˋ ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, / ] animal training; taming wild beast (e.g. lion-taming) [Add to Longdo]
[chái, ㄔㄞˊ, ] ravenous beast; wolves (collect.) [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, / ] wild beast; wild horse; lion; trad. form used erroneously for 貌; simplified form used erroneously for 狻 [Add to Longdo]
走兽[zǒu shòu, ㄗㄡˇ ㄕㄡˋ, / ] quadriped; animal; walking beast [Add to Longdo]
野兽[yě shòu, ㄧㄝˇ ㄕㄡˋ, / ] beast; wild animal [Add to Longdo]
飞征[fēi zhēng, ㄈㄟ ㄓㄥ, / ] birds and beasts; the beasts of the field and the birds of the air; same as 飛禽走獸|飞禽走兽 [Add to Longdo]
飞禽走兽[fēi qín zǒu shòu, ㄈㄟ ㄑㄧㄣˊ ㄗㄡˇ ㄕㄡˋ, / ] birds and animals; the beasts of the field and the birds of the air [Add to Longdo]
食人[shí rén, ㄕˊ ㄖㄣˊ, ] man-eating (beast); to eat people; fig. to oppress the people [Add to Longdo]
驭兽术[yù shòu shù, ㄩˋ ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, / ] animal training; taming wild beast (e.g. lion-taming) [Add to Longdo]
驮兽[tuó shòu, ㄊㄨㄛˊ ㄕㄡˋ, / ] beast of burden [Add to Longdo]
鸟兽[niǎo shòu, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] birds and beasts; fauna [Add to Longdo]
鸟兽散[niǎo shòu sàn, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ ㄙㄢˋ, / ] to scatter like birds and beasts [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top