Search result for

wolf

(116 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wolf-, *wolf*
English-Thai: Longdo Dictionary
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wolf[N] สุนัขป่า, See also: หมาป่า
wolf[N] ขนของหมาป่า
wolf[N] คนละโมบและโหดร้าย
wolf[N] ผู้ชายเจ้าชู้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสือผู้หญิง, Syn. playboy
wolf[VT] สวาปาม, See also: กินอย่างตะกละตะกลาม, Syn. devour, gobble, guzzle, wolf down
wolfish[ADJ] เหมือนหรือคล้ายสุนัขป่า, See also: คล้ายหมาป่า, Syn. lupine
wolfram[N] แร่วุลแฟรม (คำโบราณ), See also: ทังสเตน, Syn. tungsten, wolframite
wolffish[N] ปลาขนาดใหญ่จำพวก Anarhichas, See also: อยู่ในแถบแอตแลนติกตอนเหนือ
wolf down[PHRV] กินอย่างตะกละ, See also: กินอย่างกระหาย
wolfberry[N] ไม้พุ่มแถบอเมริกาเหนือที่มีผลสีขาว, See also: ชื่อละตินคือ Symphoricarpos occidentalis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wolf(วูลฟฺ) n. สุนัขป่า,ชายที่ชอบจีบผู้หญิง vt. กินอย่างตะกล vi. ล่าสุนัขป่า -Phr. (see a wolf ตกตะลึง,อ้าปากค้าง) pl. wolves, Syn. fiend,savage
wolfhound(วูลฟฺ'เฮานดฺ) n. สุนัขขนาดใหญ่ที่ใช้ล่าสุนัขป่า
wolfish(วูล'ฟิช) adj. คล้ายสุนัข,มีลักษณะของสุนัขป่า, See also: wolfishly adv. wolfish
wolfram(วูล'เฟริม) n. ทังสเตน,=wolframite
wolframite(วูล'ฟระไมทฺ) n. แร่ทังสเตน, Syn. wolfram
wolframium(วูฟเฟรฺ'เมียม) n. ทังสเตน
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
prairie wolfn. =coyote
sea wolfปลาทะเลขนาดใหญ่,โจรสลัด
werewolf(เวียร'วูลฟ) n. มนุษย์ที่ได้เปลี่ยนเป็นหมาป่า,มนุษย์หมาป่า pl. werewolves

English-Thai: Nontri Dictionary
wolf(n) หมาป่า
wolfish(adj) เหมือนหมาป่า,ดุร้าย,ตะกละ,สวาปาม
werewolf(n) มนุษย์หมาป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wolframiteวุลแฟรไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wolframite วุลแฟรไมต์
แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wolfgang[Thai] (name ) Name

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Little red riding hood from the big bad wolf.หนูน้อยหมวกแดงจากหมาป่าตัวร้าย There Might be Blood (2008)
You ever hear of the boy who cried wolf?คุณเคยได้ยินเรื่องเด็กชาย ที่ร้องเป็นเสียงหมาป่าไหม Not Cancer (2008)
He's being eaten by a wolf, mom's gonna come running.เขากำลังถูกหมาป่ากิน ขณะที่แม่กำลังวิ่งมา Not Cancer (2008)
Wolf, keep the communications signal alive.วูฟ รักษาสัญญาณสื่อสารนั่นไว้ Rising Malevolence (2008)
Yamucha's Wolf Fang Fist!ก่อนอื่น... ท่าของหยำฉา "หมัดพายุเขี้ยวหมาป่า!" Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Daughter to the De Noir clan the Moon Princess,was deeply in love and was to be marry to Sir Wolf Merryweather.ลูกสาวของตระกุล เดอ นัวร์.. ..เจ้าหญิงจันทรา เข้าพิธีแต่งงานกับ เซอร์ วูลฟ์ เมอรี่เวธเธอร์ The Secret of Moonacre (2008)
In turn, Sir Wolf gave his bride a unicorn.เช่นเดียวกัน, เซอร์ วูลฟ์ ได้มอบม้ายูนิคอร์นให้เจ้าสาวของเขา The Secret of Moonacre (2008)
I'm 1,16% wolf with a yellow wolverine and there is some...รวมกับสัตว์ป่ากินเนี้อ \ แถมเชื้อสายยังรวมกันระหว่าง.. Bolt (2008)
Yeah, so I'm like, "Fine, you may be a wolf, you may be the scariest bandit in Haijin Province but you're a lousy tipper."อืม ฉันชอบ คุณอาจจะเป็นคนตะกละก็ได้ เจ้าอาจจะเป็นโจรที่น่ากลัวที่สุด แต่เจ้าขี้เหนียวทิปชะมัด Kung Fu Panda (2008)
Never send sheep to kill a wolf.อย่าริส่งแกะมาฆ่าหมาป่า Wanted (2008)
Never send sheep to kill a wolf.อย่าริส่งแกะมาฆ่าหมาป่า Wanted (2008)
Do you remember the one where the wolf huffed and puffed... and blew the piggies' house down?ยังจำเรื่องที่มีหมาป่าใจร้ายชอบหายใจแรงๆ แล้วเป่าบ้านลูกหมูจนกระเด็นได้ไหม? The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wolfTalk of the wolf and behold his skin.
wolfI heard a wolf crying.
wolfThe boy said a wolf would come.
wolfThe lamb was killed by the wolf.
wolfYou might as well reason with the wolf as try to persuade that man.
wolfYou are a wolf in sheep's clothing.
wolfTwo sheep were killed by a wolf.
wolfHe's just crying wolf again.
wolfYou cannot tame a wolf.
wolf"Now that I think of it, where's Tanimoto?" "Playing the lone wolf, as always."
wolfJohn is as lean as a wolf.
wolfWe are trying to keep the wolf from the door.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุนัขป่า[N] wolf, Syn. หมาป่า, Example: ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นมักจะได้ยินเสียงของสุนัขป่าร้องโหยหวนมาจากหุบเขา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหมาหลายชนิดซึ่งยังคงเป็นสัตว์ป่า มีถิ่นกำเนิดเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขนลำตัวมีสีต่างๆ เช่น น้ำตาลเทา เทาปนแดง ฟันและเขี้ยวคมมาก นิสัยดุร้าย ส่วนใหญ่หากินเป็นฝูง กินเนื้อสัตว์
หมาป่า[N] wolf, Syn. สุนัขป่า, Example: สัตว์ที่เป็นอาหารที่หมาป่าชอบ มักถูกหมาป่ากัดกินบ่อยกว่าสัตว์อื่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหมาหลายชนิดซึ่งยังคงเป็นสัตว์ป่า มีถิ่นกำเนิดเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขนลำตัวมีสีต่างๆ ฟันและเขี้ยวคมมาก นิสัยดุร้าย ส่วนใหญ่หากินเป็นฝูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะซวก[v.] (kasūak) EN: wolf down ; scarfe down   
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up   FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
หมาป่า[n.] (māpā) EN: wolf   FR: loup [m]
งูปล้องฉนวนลายเหลือง [n. exp.] (ngū plǿngchanūan lāi leūang) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake   
งูปล้องฉนวนหลังเหลือง [n. exp.] (ngū plǿngchanūan lang leūang) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake   
งูปล้องฉนวนลาว [n. exp.] (ngū plǿngchanūan lāo) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake   
งูปล้องอ้อย[n. exp.] (ngū plǿng-øi) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake   
ผำ [n.] (pham) EN: Wolffia globosa ; Fresh water Alga ; Swamp Algae   
สุนัขป่า[n.] (sunak pā) EN: wolf   FR: loup [m]
สุนัขป่าตัวผู้[n. exp.] (sunak pā tūaphū) EN: dog wolf   

CMU English Pronouncing Dictionary
WOLF    W UH1 L F
WOLFE    W UH1 L F
WOLFF    W UH1 L F
WOLF'S    W UH1 L F S
WOLFER    W UH1 L F ER0
WOLFSON    W UH1 L F S AH0 N
WOLFLEY    W UH1 L F L IY0
WOLFMAN    W UH1 L F M AH0 N
WOLFE'S    W UH1 L F S
WOLFORD    W OW1 L F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wolf    (v) (w u1 l f)
wolfs    (v) (w u1 l f s)
wolfed    (v) (w u1 l f t)
wolfing    (v) (w u1 l f i ng)
wolfish    (j) (w u1 l f i sh)
wolfram    (n) (w u1 l f r @ m)
wolf-cub    (n) - (w u1 l f - k uh b)
wolf-cubs    (n) - (w u1 l f - k uh b z)
wolfhound    (n) (w u1 l f h au n d)
wolfhounds    (n) (w u1 l f h au n d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Zwölf(n) |die, pl. Zwölfen| หมายเลขสิบสอง
zwölf(adj) สิบสอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wolfshunger {m}wolfish appetite [Add to Longdo]
Wolfsmilch {f}spurge [Add to Longdo]
Wolfbarsch {m}; Seebarsch {m}; Barsch {m} [zool.]bass; seabass [Add to Longdo]
Wolf {m} [zool.] | Wölfe {pl}wolf | wolves [Add to Longdo]
Wolfsbarsch {m} [zool.]European seabass [Add to Longdo]
Wolfshund {m} [zool.]alsatian dog [Add to Longdo]
Wolfram {n} [chem.]tungsten [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイリッシュウルフハウンド[, airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound [Add to Longdo]
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
ウェアウルフ;ワーウルフ[, ueaurufu ; wa-urufu] (n) werewolf [Add to Longdo]
ウルフ(P);ウォルフ[, urufu (P); uorufu] (n) wolf; (P) [Add to Longdo]
ウルフハウンド[, urufuhaundo] (n) wolfhound [Add to Longdo]
エチオピア狼[エチオピアおおかみ, echiopia ookami] (n) Ethiopian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; simenian wolf [Add to Longdo]
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit [Add to Longdo]
シメニア狼[シメニアおおかみ, shimenia ookami] (n) simenian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
タスマニア狼[タスマニアおおかみ, tasumania ookami] (n) Tasmanian wolf [Add to Longdo]
ダイアウルフ;ダイア・ウルフ[, daiaurufu ; daia . urufu] (n) dire wolf (extinct, Canis dirus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[láng, ㄌㄤˊ, ] wolf, #2,753 [Add to Longdo]
枸杞[gǒu qǐ, ㄍㄡˇ ㄑㄧˇ, ] wolfberry shrub (Lycium chinense), #13,872 [Add to Longdo]
莫扎特[Mò zhā tè, ㄇㄛˋ ㄓㄚ ㄊㄜˋ, ] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer, #28,393 [Add to Longdo]
狼狗[láng gǒu, ㄌㄤˊ ㄍㄡˇ, ] wolfdog, #39,009 [Add to Longdo]
沃尔夫斯堡[Wò ěr fū sī bǎo, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Wolfsburg, #51,243 [Add to Longdo]
沃尔夫[Wò ěr fū, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ, / ] Wolf, Woolf (name), #66,913 [Add to Longdo]
沃尔芬森[Wò ěr fēn sēn, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄣ ㄙㄣ, / ] Wolfson, Wulfsohn etc (name), #101,880 [Add to Longdo]
狼孩[láng hái, ㄌㄤˊ ㄏㄞˊ, ] wolf child; human child raised by wolves (in legends), #134,536 [Add to Longdo]
摹扎特[Mó zā tè, ㄇㄛˊ ㄗㄚ ㄊㄜˋ, / ] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer; also written 莫扎特 [Add to Longdo]
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, ] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wolf \Wolf\, n.; pl. {Wolves}. [OE. wolf, wulf, AS. wulf; akin
   to OS. wulf, D. & G. wolf, Icel. [=u]lfr, Sw. ulf, Dan. ulv,
   Goth. wulfs, Lith. vilkas, Russ. volk', L. lupus, Gr. ly`kos,
   Skr. v[.r]ka; also to Gr. "e`lkein to draw, drag, tear in
   pieces. [root]286. Cf. {Lupine}, a., {Lyceum}.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any one of several species of wild and savage
    carnivores belonging to the genus {Canis} and closely
    allied to the common dog. The best-known and most
    destructive species are the European wolf ({Canis lupus}),
    the American gray, or timber, wolf ({Canis occidentalis}),
    and the prairie wolf, or coyote. Wolves often hunt in
    packs, and may thus attack large animals and even man.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) One of the destructive, and usually hairy, larvae
    of several species of beetles and grain moths; as, the bee
    wolf.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Any very ravenous, rapacious, or destructive person
    or thing; especially, want; starvation; as, they toiled
    hard to keep the wolf from the door.
    [1913 Webster]
 
   4. A white worm, or maggot, which infests granaries.
    [1913 Webster]
 
   5. An eating ulcer or sore. Cf. {Lupus}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If God should send a cancer upon thy face, or a wolf
       into thy side.            --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.)
    (a) The harsh, howling sound of some of the chords on an
      organ or piano tuned by unequal temperament.
    (b) In bowed instruments, a harshness due to defective
      vibration in certain notes of the scale.
      [1913 Webster]
 
   7. (Textile Manuf.) A willying machine. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Black wolf}. (Zool.)
    (a) A black variety of the European wolf which is common
      in the Pyrenees.
    (b) A black variety of the American gray wolf.
 
   {Golden wolf} (Zool.), the Thibetan wolf ({Canis laniger});
    -- called also {chanco}.
 
   {Indian wolf} (Zool.), an Asiatic wolf ({Canis pallipes})
    which somewhat resembles a jackal. Called also {landgak}.
    
 
   {Prairie wolf} (Zool.), the coyote.
 
   {Sea wolf}. (Zool.) See in the Vocabulary.
 
   {Strand wolf} (Zool.) the striped hyena.
 
   {Tasmanian wolf} (Zool.), the zebra wolf.
 
   {Tiger wolf} (Zool.), the spotted hyena.
 
   {To keep the wolf from the door}, to keep away poverty; to
    prevent starvation. See {Wolf}, 3, above. --Tennyson.
 
   {Wolf dog}. (Zool.)
    (a) The mastiff, or shepherd dog, of the Pyrenees,
      supposed by some authors to be one of the ancestors of
      the St. Bernard dog.
    (b) The Irish greyhound, supposed to have been used
      formerly by the Danes for chasing wolves.
    (c) A dog bred between a dog and a wolf, as the Eskimo
      dog.
 
   {Wolf eel} (Zool.), a wolf fish.
 
   {Wolf fish} (Zool.), any one of several species of large,
    voracious marine fishes of the genus {Anarrhichas},
    especially the common species ({Anarrhichas lupus}) of
    Europe and North America. These fishes have large teeth
    and powerful jaws. Called also {catfish}, {sea cat}, {sea
    wolf}, {stone biter}, and {swinefish}.
 
   {Wolf net}, a kind of net used in fishing, which takes great
    numbers of fish.
 
   {Wolf's peach} (Bot.), the tomato, or love apple
    ({Lycopersicum esculentum}).
 
   {Wolf spider} (Zool.), any one of numerous species of running
    ground spiders belonging to the genus {Lycosa}, or family
    {Lycosidae}. These spiders run about rapidly in search of
    their prey. Most of them are plain brown or blackish in
    color. See Illust. in App.
 
   {Zebra wolf} (Zool.), a savage carnivorous marsupial
    ({Thylacinus cynocephalus}) native of Tasmania; -- called
    also {Tasmanian wolf}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wolf
   n 1: any of various predatory carnivorous canine mammals of
      North America and Eurasia that usually hunt in packs
   2: Austrian composer (1860-1903) [syn: {Wolf}, {Hugo Wolf}]
   3: German classical scholar who claimed that the Iliad and
     Odyssey were composed by several authors (1759-1824) [syn:
     {Wolf}, {Friedrich August Wolf}]
   4: a man who is aggressive in making amorous advances to women
     [syn: {wolf}, {woman chaser}, {skirt chaser}, {masher}]
   5: a cruelly rapacious person [syn: {beast}, {wolf}, {savage},
     {brute}, {wildcat}]
   v 1: eat hastily; "The teenager wolfed down the pizza" [syn:
      {wolf}, {wolf down}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 wolf [wɔlf]
   wolf
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wolf [vɔlf] (n) , s.(m )
   wolf
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top