ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

虎狼

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虎狼-, *虎狼*
Japanese-English: EDICT Dictionary
虎狼[ころう, korou] (n) wild beasts; greedy and cruel man [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
King Huai of Chu knew that Liu and Xiang were quite ambitious[CN] 眼见刘项皆是虎狼之辈 White Vengeance (2011)
There are too many enemies in the South.[CN] 南方是虎狼之地 Valar Morghulis (2012)
But when the blast of war blows in our ears then imitate the action of the tiger.[CN] 但战争的号角 一旦在耳边响起... ...咱们效法的就是虎狼 Blackboard Jungle (1955)
For a man who's supposed to be the leader of the wolf pack around here, you sometimes sound like a prissy, backwoods preacher.[CN] 作为一个在虎狼之群中的带头大哥 你有时像个谨小慎微的深山传道士 Violent Saturday (1955)
No, what you need is a highly skilled, unknown face[CN] 把一个未经训练的平民送进那虎狼之穴 into the jaws of that lion without sufficient training. Life of the Party (2016)
People refer this as the Hungry Tigress period[CN] 有人叫这阶段做虎狼之年 PeopIe refer this as the Hungry Tigress period Jiang Hu: The Triad Zone (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top