Search result for

สิงโต

(48 entries)
(0.1394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิงโต-, *สิงโต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิงโต[N] lion, Syn. สิงห์, Example: ในปัจจุบันการพบเห็นสิงโตในป่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีการล่าสัตว์และทำลายป่ากันมาก, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิด Panthera leo ในวงศ์ Felidae ตัวสีน้ำตาล ไม่มีลาย ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาว ขนปลายหางเป็นพู่ ชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโล่ง ตัวเมียมักทำหน้าที่ล่าเหยื่อ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย
สิงโตทะเล[N] sea lion, See also: seal, Example: เด็กๆ พากันปรบมือให้กับความสามารถของฝูงสิงโตทะเลในการแสดงสัตว์, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Otariidae ซึ่งอาศัยอยู่ตามริมทะเล มีใบหูเห็นได้ชัด ลำคอยาว ขาไม่มีขนปกคลุม นิ้วไม่มีเล็บ ขาคู่หน้ายาวและอ่อนไปมาช่วยในการยันตัวและว่ายน้ำ ขาคู่หลังแยกออกจากหางช่วยในการเคลื่อนไหว มีหลายชนิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิงโตน. ชื่อสัตว์ในจินตนาการของจีน ถือว่ามีกำลังมากและมีหน้าตาดุร้าย.
สิงโตน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Panthera leo (Linn.) ในวงศ์ Felidae รูปร่างคล้ายแมวแต่มีขนาดไล่เลี่ยกับเสือโคร่ง ตัวสีนํ้าตาล ไม่มีลาย ขนปลายหางเป็นพู่ ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาว ตัวเมียไม่มี อาศัยอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโล่ง ตัวเมียมักทำหน้าที่ล่าเหยื่อ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย สิงโตเอเชียมีขนาดเล็กกว่าสิงโตแอฟริกาเล็กน้อย.
สิงโตน. ชื่อปลาทะเลในสกุล Pteroisและ Dendrochirusวงศ์ Scorpaenidae โดยเฉพาะชนิด P. volitans (Linn.) ส่วนหัวมีหนามแข็งและติ่งหรือริ้วเนื้อ ว่ายน้ำเชื่องช้ามากขณะที่ครีบต่าง ๆ โดยเฉพาะครีบอกและครีบหลังซึ่งมีขนาดใหญ่และยาวจะแผ่กว้าง ลำตัวโดยเฉพาะครีบต่าง ๆ มีสีฉูดฉาดเป็นริ้วลายหรือจุด ส่วนใหญ่เป็นสีแดงส้มสะดุดตา ก้านครีบแข็งมีพิษรุนแรง หากินสัตว์อื่นในเวลากลางคืน จัดเป็นปลาเด่นชนิดหนึ่งของปลาทะเลประเภทสวยงาม ขนาดยาวได้ถึง ๓๐ เซนติเมตร.
สิงโตทะเลน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Otariidae มีใบหู มีหนวดเป็นเส้นหนาอยู่เหนือริมฝีปากบน ส่วนที่อยู่ตรงกลางสั้น สองข้างค่อนข้างยาว มีเขี้ยวยาวโค้งเล็กน้อยปลายแหลม ลำคอยาว ขาไม่มีขนปกคลุม นิ้วไม่มีเล็บ ขาคู่หน้ายาวแบนคล้ายใบพายและโบกไปมาช่วยในการยันตัวและว่ายน้ำ ขาคู่หลังสั้นตีนแบนช่วยในการเคลื่อนตัว กินปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ ในเขตหนาว อาศัยอยู่ตามริมฝั่งทะเล มีหลายชนิด เช่น ชนิด Zalophus californianus (Lesson), Otaria byronia (Peters).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สิงโต
คำที่มักเขียนผิด คือ สิงห์โต [คำที่มักเขียนผิด]
Sea lionsสิงโตทะเล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The wings of an eagle and the body of a lion.ปีกของอินทรีและตัวเป็นของสิงโต Lancelot (2008)
The wings of an eagle and the body of a lion.ปีกของอินทรีและตัวเป็นของสิงโต Lancelot (2008)
Her father Sir William De Noir blessed the union by presenting the couple with a rare black lion.พ่อของเธอ.. เซอร์ วิลเลี่ยม เดอ นัวร์ อวยพรคู่บ่าวสาว ด้วยการมอบสิงโตสีดำ ซึ่งหาได้ยากยิ่ง The Secret of Moonacre (2008)
That will be a black lion male, sir...เจ้าสิงโตสีดำตัวนั้นไงล่ะ ท่าน The Secret of Moonacre (2008)
See the lion?เห็นสิงโตไหม๊? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Look at the lion and get the lion.มองที่สิงโตและเป็นอย่างสิงโต Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Look on the bright side.ดูไปรอบๆไว้ หลังจากที่ชั้นจัดการแก แล้วขึ้นเป็นสิงโตเจ้าป่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm a fish out of water Lion out of the jungleฉันเป็นปลาที่ไม่ได้อยู่ในน้ำ สิงโตที่ไม่ได้อยู่ในป่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He's a fish out of water Lion out of the jungleเขาเป็นปลาที่ไม่ได้อยู่ในน้ำ สิงโตที่ไม่ได้อยู่ในป่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm a fish out of water Lion out of the jungleฉันเป็นปลาที่ไม่ได้อยู่ในน้ำ สิงโตที่ไม่ได้อยู่ในป่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He's a fish out of water Lion out of the jungleเขาเป็นปลาที่ไม่ได้อยู่ในน้ำ สิงโตที่ไม่ได้อยู่ในป่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The King of New York City Alex the Lion!เจ้าป่าแห่งนิวยอรค์ซิตี้ สิงโตอเล๊กซ์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิงโต[n.] (singtō) EN: lion   FR: lion [m]
สิงโตขาว[n. exp.] (singtō khāo) EN: white lion   
สิงโตตัวผู้[n. exp.] (singtō tūaphū) EN: lion   FR: lion [m]
สิงโตตัวเมีย[n. exp.] (singtō tūamīa) EN: lioness   FR: lionne [f]
สิงโตทะเล[n. exp.] (singtō thalē) EN: sea lion ; seal   FR: lion de mer [m] ; otarie [f]
สิงโตสาว[n. exp.] (singtō sāo) EN: young female lion   FR: jeune lionne [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
king of beasts[N] ราชสีห์, See also: สิงโต, เจ้าป่า
lion[N] สิงโต, See also: ราชสีห์
lioness[N] สิงโตตัวเมีย
mountain lion[N] สิงโตภูเขา, See also: แมวป่าขนาดใหญ่, Syn. panther, puma, cougar, catamount
mountain lion[N] สิงโตภูเขา, Syn. cat
puma[N] สิงโตภูเขา, Syn. panther
sea lion[N] สิงโตทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cougar(คู'กะ) n. สิงโตภูเขา, Syn. mountain lion
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
griffin(กริฟ'ฟิน) n. สัตว์ประหลาดที่หัวและปีกเป็นอินทรีและร่างเป็นสิงโต,ผู้มาใหม่, Syn. griffon,gryphon
king of beasts() n. สิงโต
lion(ไล'เอิน) n. สิงโต,ราชสีห์,ชายที่แข็งแรงมากและกล้าหาญมาก,ผู้ที่มีชื่อเสียง,บุคคลสำคัญ,สิ่งสำคัญ, Syn. dignitary
mane(เมน) n. แผงคอสัตว์ (เช่นม้า,สิงโต), See also: maned adj.
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
pug(พัก) n. หมาจู,หมาจิ้งจอก,จมูกสิงโต,จมูกหักอย่างหมาจู,นักมวย vt. คลุกดินเลน,คลุกโคลน, See also: puggish,puggy adj.
pug nosen. จมูกงอนที่สั้นและกว้าง,จมูกสิงโตหรือหมาจู., See also: pugnosed adj.
sea lionn. สิงโตทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
leonine(adj) เหมือนสิงโต,คล้ายสิงโต
lion(n) สิงโต,คนกล้า,คนสำคัญ,ผู้มีชื่อเสียง
lioness(n) สิงโตตัวเมีย,นางสิงห์,สตรีผู้มีชื่อเสียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
海象[セイウチ, seiuchi] (n ) สิงโตทะเล
獅子[しし, shishi] (n ) สิงโต ราชสีห์ , See also: R. 獅子座

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top