ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙舟

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙舟-, *龙舟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙舟[lóng zhōu, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] dragon boat; imperial boat, #21,935 [Add to Longdo]
龙舟[sài lóng zhōu, ㄙㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] to race dragon boats, #81,496 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dragon boat racing?[CN] 划龙舟 All's Well, Ends Well 2012 (2012)
The other occupants are a dragon-boat team and their supporters returning from a regatta in Wellington.[CN] 车上其它人都来自一支龙舟队及其支持者。 他们刚从威灵顿参赛归来。 Full Circle with Michael Palin (1997)
The Dragon Boat has arrived[CN] "龙舟到,你们来" Once Upon a Time in China V (1994)
"Ring around the Rosie,"[CN] (五月初五龙舟 Sifu vs. Vampire (2014)
All those barge orgies on the Nile.[CN] 尼罗河龙舟上的荒淫史 Carry On Screaming! (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top