Search result for

wag

(171 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wag-, *wag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wag[VT] แกว่งไปมา, See also: กระดิกไปมา, Syn. shake, sway, swing
wag[VI] แกว่งไปมา, See also: กระดิกไปมา, Syn. shake, sway, swing
wag[N] การแกว่งไปมา
wag[VI] ซุบซิบนินทา, Syn. chatter, gossip
wage[N] ค่าจ้าง, See also: ค่าแรง, Syn. emolument, pay, salary, wages
wage[VT] เข้าร่วม (ต่อสู้)
wager[N] การพนัน, Syn. bet
wager[VT] พนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, gamble
wagger[N] ผู้ส่าย, See also: ผู้กระดิก, ผู้แกว่งไปมา
waggle[VT] แกว่งไปมา, See also: กระดิก, Syn. shake, sway, wobble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wag(แวก) vt. vi.,n. (การ) แกว่งไกว,แกว่ง,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระดิก,กระดก (ลิ้น) ,ชี้มือชี้นิ้ว,สั่นหัว, See also: wagger n., Syn. shake
wage(เวจฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,ค่าแรง,ค่าตอบแทน,ความมั่นคง vt. ดำเนินต่อไป,ว่าจ้าง,ให้คำมั่น vi. ต่อสู้,ดิ้นรน, Syn. earnings,emolument
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง,สิ่งที่พนัน,การพนันขันต่อ,การวางเดิมพัน vt. พนัน,พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble,bet,stake
wageworker(เวจฺ'เวิร์คเคอะ) n. =wage earner ผู้รับจ้างหรือมีรายได้จากการจ้าง, See also: wageworking adj.
waggery(แวก'กะรี) n. การพูดหยอกล้อ,การพูดตลก,ภาษาหยอกล้อ,ภาษาตลก
waggish(แวก'กิช) adj. ตลก,ขบขัน,ขี้ล้อ,หยอกล้อ -, See also: waggishly adv. waggishness n., Syn. droll,humorous,funny
waggle(แวก'เกิล) vi. vt.,n. (การ) กระดิก,แกว่ง,โยกไปมา, See also: wagglingly adv., Syn. wobble,shake
waggly(แวก'ลี) adj. แกว่งไปมา,ไม่แน่นอน
waggon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
wagon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
wag(n) การพัดโบก,คนตลก,คนไม่เอาถ่าน
wag(vt) กระดิก,แกว่งไปมา,ชี้นิ้ว,สั่นหัว
wage(n) ค่าจ้าง,ค่าแรง,ผลแห่งกรรม,เวร
wage(vt) กระทำ,ดำเนิน,ว่าจ้าง
wager(vi,vt) พนันกัน,ท้าพนัน
waggish(adj) ชอบสนุก,ร่าเริง,ตลกขบขัน
waggle(n) การกระดิก,การแกว่ง,การโยกตัว
waggle(vi) กระดิก,แกว่ง,โยกตัว
wagon(n) รถบรรทุก,รถโกดัง,ตู้สินค้ารถไฟ,รถเข็น
wagoner(n) คนขับรถบรรทุก,คนขับรถโกดัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wage earnerผู้รับค่าจ้าง, ลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
wage, livingค่าจ้างประทังชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage, minimumค่าจ้างขั้นต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage, minimumค่าจ้างขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wage; wagesค่าจ้าง, ค่าจ้างแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage; wagesค่าจ้าง, สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagerการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันขันต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering gainสิ่งที่ได้จากการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wageค่าแรงงาน [การบัญชี]
Wageค่าจ้าง [การบัญชี]
Wage incentiveสิ่งจูงใจในรูปค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Wage rate varianceผลต่างอัตราค่าแรง [การบัญชี]
Wage scaleลำดับขั้นค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Wage-price policyนโยบายกำหนดค่าจ้างตามราคา [เศรษฐศาสตร์]
Wagesค่าจ้าง [TU Subject Heading]
Wages accountบัญชีจ่ายค่าจ้าง [การบัญชี]
Wagonsเกวียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your throne's in Danger, and you can't wage war on Serena without an ally.และเธอจะทำสงครามกับเซรีน่าไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้ร่วมอุดมการณ์นะ The Serena Also Rises (2008)
You can wag that finger all you like.เธอจะด่าว่าฉันยังไงก็ได้นะ There's Always a Woman (2008)
Why can't you take the wagon?ทำไมคุณไม่เอารถตู้ออกไปใช้ล่ะ Seeds (2008)
You know what this wager was about?รู้มั๊ยครับว่าเดิมพันนี่มันเกี่ยวกับอะไร? Raging Cannibal (2008)
It's said stark spoke six languages, Paid double the wages of his competitors,ว่ากันว่า สตาร์ค พูดได้ 6 ภาษา, และจ่ายค่าแรงมากกว่าคู่แข่ง 2 เท่า Self Made Man (2008)
When this thing goes off, you pop those wagons.ทันทีที่เจ้านี่ระเบิด คุณรีบงัดรถขังนักโทษ Goodbye to All That (2008)
One ogre tank, three monkey wagons.มีรถถังหนึ่ง รถขนนักโทษอีกสาม Goodbye to All That (2008)
Wagon is on the way.รถวาก้อนกำลังไป Turning Biminese (2008)
The evidence we recovered from Lawrence Wagner's wannabe lab just doesn't support it.หลักฐานจากห้องทดลองของลอเรนซ์ แวกเนอร์มันไม่ตรง Page Turner (2008)
Lawrence Wagner, NYPD!ลอว์เรนซ์แวกเนอร์, นี่ตำรวจนิวยอร์ก! Page Turner (2008)
Well, it looks like Lawrence Wagner was taking them as well.ดูเหมือน ลอว์เรนซ์ แวกเนอร์ก็ใช้มันด้วย Page Turner (2008)
Lawrence Wagner.ลอว์เรนซ์ แวกเนอร์ Page Turner (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wagThe dog was wagging his tail.
wagThe union bosses are fighting the freeze on wage hikes.
wagWages vary in relation to age of the worker.
wagWage settlements in Japan this year were moderate.
wagA farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.
wagCan you get along on your wages?
wagOf course, they are suffering from terrible working conditions such as low wages and arbitrary layoffs, as well as from various forms of discrimination.
wagThe dog wagged its tail eagerly.
wagThe minimum wage has hardly budged as of late.
wagHe advanced me a week's wages.
wagOur employer will not give way to our demands for higher wages.
wagThe miners went on strike for a wage increase.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินค่าจ้าง[N] wage, See also: payment, earnings, emolument, Syn. ค่าจ้าง, Example: เขาทำงานทั้งวันเพื่อเอาเงินค่าจ้างเล็กน้อยเป็นเบี้ยต่อไส้, Thai definition: เงินที่ได้รับจากค่าแรงในการทำงาน
เปิดศึก[V] wage war, See also: start fighting, start competing, Example: พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเปิดศึกชิงทำเนียบขาวซึ่งกำหนดมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนศกหน้า, Thai definition: เริ่มดำเนินการแข่งขัน
ขันต่อ[V] gamble, See also: wager, bet, bargain, Syn. ต่อรอง, พนันขันต่อ, Example: ชายกลุ่มนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตาค้นหาเรื่องมาขันต่อ โดยไม่สนใจว่าในอีกไม่ช้าเวลาพิจารณาคดีก็จะมาถึง, Thai definition: การต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะ, Notes: (กฎหมาย)
สินจ้างรางวัล[N] wages, See also: remuneration, reward, payment, stipend, Syn. สินจ้าง, อามิส, อามิสสินจ้าง, Example: ผมไม่ได้เรียกร้องสินจ้างรางวัลใดๆ จากเขา, Thai definition: เงินหรือทรัพย์ที่ให้ตอบแทนการทำงาน
หนีโรงเรียน[V] skip class, See also: wag, Syn. หนีเรียน, โดดร่ม, โดดเรียน, Example: เขาเบื่อเรียนหนังสือ จึงหนีโรงเรียนไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า, Thai definition: หลีกเลี่ยงไม่ยอมเรียน
ท้าพนัน[V] bet, See also: wager, stake, Syn. พนัน, Example: เราท้าพนันกันแต่ในระหว่างญาติมิตร
ค่าแรง[N] wage, See also: pay, earnings, stipend, labour cost, wages, Syn. ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, เงินเดือน, Example: บริษัทรับเหมารายนี้จ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลา, Count unit: บาท
ค่าแรงงาน[N] wage, See also: earnings, pay, stipend, labour cost, Syn. ค่าจ้าง, เงินเดือน, ค่าตอบแทน, Example: ต้นทุนการผลิตสินค้าในญี่ปุ่นต่ำเพราะค่าแรงงานต่ำ
ค่าจ้าง[N] wage, See also: pay, hire, compensation, salary, payment, stipend, Syn. ค่าแรง, ค่าตอบแทน, Example: ลูกจ้างที่นี่ได้รับค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 1,500 บาท โดยไม่มีสวัสดิการและเงินประกันชีวิตสำหรับครอบครัว
ลอยหน้า[V] waggle one's head, See also: move the head from side to side while talking, Syn. ลอยหน้าลอยตา, เชิดหน้า, Example: เธอลอยหน้าให้การต่อตำรวจอย่างไม่สะทกสะท้าน, Thai definition: ทำหน้าตายักเยื้องกลอกไปกลอกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราค่าจ้าง[n. exp.] (attrā khājāng) EN: wage rate ; wage   FR: niveau des salaires [m]
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires
เดิมพัน[n.] (doēmphan) EN: wager ; gambling ; stake ; bet   FR: mise [f] ; enjeu [m]
เดิมพัน[v.] (doēmphan) EN: bet ; stake ; gamble ; wager   
เดินกร่าง[v.] (doēn krāng) EN: swagger   FR: se pavaner
จ่ายค่าจ้าง[v. exp.] (jāi khā jāng) EN: pay wages   
จ่ายเงินเดือน[v. exp.] (jāi ngoendeūoen) EN: pay wages ; pay salaries   FR: payer les salaires
กรรมตามสนอง[xp] (kam tām sanøng) EN: you get what you deserve ; the wages of sin   
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[n. exp.] (kān āyat sap khājāng) EN: garnishment of wages   
การขึ้นค่าจ้าง[n. exp.] (kān kheun khājāng) EN: wage rise   

CMU English Pronouncing Dictionary
WAG    W AE1 G
WAGS    W AE1 G Z
WAGE    W EY1 JH
WAGG    W AE1 G
WAGA    D AH1 B AH0 Y UW2 EY1 JH IY1 EY1
WAGA    D AH1 B AH0 L Y UW2 EY1 JH IY1 EY1
WAGA    W AA1 G AH0
WAGY    W AE1 G IY0
WAGAR    W AE1 G ER0
WAG'S    W AE1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wag    (v) (w a1 g)
wage    (v) (w ei1 jh)
wags    (v) (w a1 g z)
wagon    (n) (w a1 g @ n)
waged    (v) (w ei1 jh d)
wager    (v) (w ei1 jh @ r)
wages    (v) (w ei1 jh i z)
wagons    (n) (w a g @ n z)
Wagner    (n) (v aa1 g n @ r)
wagers    (v) (w ei1 jh @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wagen(n) |der, pl. Wagen| รถยนต์, รถเข็นสำหรับคนหรือสิ่งของ
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย
Abschleppwagen(n) |der, pl. Abschleppwagen| รถลาก , See also: Related: abschleppen
Gebrauchtwagen(n) |der, pl. Gebrauchtwagen| รถที่ใช้แล้ว, รถมือสอง
Speisewagen(n) |der, pl. Speisewagen| รถเสบียง, ตู้รถไฟที่ขายอาหาร
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
Rennwagen(n) |der, pl. Rennwagen| รถแข่ง เช่น Das ist der schnellste Rennwagen der Welt.
das fünfte Rad am Wagen(idiom) เหมือนเป็นส่วนเกิน เป็นคนที่ไม่สำคัญ เช่น Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wagemut {m}daring [Add to Longdo]
Wagen {m}trolly [Add to Longdo]
Wagen...; Fahrzeug...vehicular [Add to Longdo]
Wagen {m}cart [Add to Longdo]
Wagen {m}; Planwagen {m}wagon; covered wagon [Add to Longdo]
Wagen {m}wain [Add to Longdo]
Wagen {m} mit einer Musikkapellebandwagon [Add to Longdo]
Wagen {m}; Schreibmaschinenwagen {m}; Wagenvorschub {m}carriage [Add to Longdo]
Wagen {m}; Personenwagen {m}coach [Add to Longdo]
Wagenburg {f} [hist.]circle of wagons [Add to Longdo]
Wagendecke {f}; Zeltbahn {f}tarpaulin [Add to Longdo]
Wagenführer {m} | Wagenführer {pl}motorman | motormen [Add to Longdo]
Wagengrab {n}wagon burial [Add to Longdo]
Wagenheber {m} | Wagenheber {pl}car-jack; car jack; jack | car-jacks; car jacks; jacks [Add to Longdo]
Wagenladung {f}carload [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
お茶目[おちゃめ, ochame] (adj-na,n) (See 茶目) playfulness; mischief; urchin; wag [Add to Longdo]
ごわごわ[, gowagowa] (adj-na,adv,vs) (on-mim) stiff; starchy [Add to Longdo]
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree [Add to Longdo]
ウェイジ[, ueiji] (n) wage [Add to Longdo]
ウェイジドリフト[, ueijidorifuto] (n) wage drift [Add to Longdo]
クアッガ;クワッガ;クアッハ[, kuagga ; kuwagga ; kuahha] (n) quagga (extinct South African zebra) (Equus quagga quagga) [Add to Longdo]
スエージング[, sue-jingu] (n) swaging [Add to Longdo]
ステーションワゴン[, sute-shonwagon] (n) station wagon [Add to Longdo]
スワガーコート[, suwaga-ko-to] (n) swagger coat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工资[gōng zī, ㄍㄨㄥ ㄗ, / ] wages; pay, #1,561 [Add to Longdo]
调资[tiáo zī, ㄊㄧㄠˊ ㄗ, / 調] wage adjustment; to raise or lower wages, #81,173 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] wagtail; lark, #750,888 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会話形[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
上書き[うわがき, uwagaki] override [Add to Longdo]
対話形[たいわがた, taiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]
地域電話会社[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US) [Add to Longdo]
長距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
電信電話会社[でんしんでんわがいしゃ, denshindenwagaisha] common carrier [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
わが国[わがくに, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
和菓子[わがし, wagashi] japanisches_Konfekt [Add to Longdo]
我が国[わがくに, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
[かん, kan] WAGEMUTIG, KUEHN [Add to Longdo]
[くるま, kuruma] Wagen, -Rad [Add to Longdo]
車両[しゃりょう, sharyou] Wagen, Fahrzeug [Add to Longdo]
車窓[しゃそう, shasou] Wagenfenster [Add to Longdo]
車輪[しゃりん, sharin] Wagenrad [Add to Longdo]
軌跡[きせき, kiseki] Wagenspur, geometrischer_Ort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wag \Wag\, v. i.
   1. To move one way and the other; to be shaken to and fro; to
    vibrate.
    [1913 Webster]
 
       The resty sieve wagged ne'er the more. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in action or motion; to move; to get along; to
    progress; to stir. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       "Thus we may see," quoth he, "how the world wags."
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To go; to depart; to pack oft. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I will provoke him to 't, or let him wag. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wag \Wag\, n. [From {Wag}, v.]
   [1913 Webster]
   1. The act of wagging; a shake; as, a wag of the head.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. [Perhaps shortened from wag-halter a rogue.] A man full of
    sport and humor; a ludicrous fellow; a humorist; a wit; a
    joker.
    [1913 Webster]
 
       We wink at wags when they offend.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A counselor never pleaded without a piece of pack
       thread in his hand, which he used to twist about a
       finger all the while he was speaking; the wags used
       to call it the thread of his discourse. --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wag \Wag\, v. t. [imp. & p. p. {Wagged}; p. pr. & vb. n.
   {Wagging}.] [OE. waggen; probably of Scand. origin; cf. Sw.
   vagga to rock a cradle, vagga cradle, Icel. vagga, Dan.
   vugge; akin to AS. wagian to move, wag, wegan to bear, carry,
   G. & D. bewegen to move, and E. weigh. [root]136. See
   {Weigh}.]
   To move one way and the other with quick turns; to shake to
   and fro; to move vibratingly; to cause to vibrate, as a part
   of the body; as, to wag the head.
   [1913 Webster]
 
      No discerner durst wag his tongue in censure. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Every one that passeth thereby shall be astonished, and
      wag his head.              --Jer. xviii.
                          16.
   [1913 Webster]
 
   Note: Wag expresses specifically the motion of the head and
      body used in buffoonery, mirth, derision, sport, and
      mockery.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wag
   n 1: a witty amusing person who makes jokes [syn: {wag}, {wit},
      {card}]
   2: causing to move repeatedly from side to side [syn: {wag},
     {waggle}, {shake}]
   v 1: move from side to side; "The happy dog wagged his tail"
      [syn: {wag}, {waggle}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 WAG
     Wild-Assed Guess (slang, Cygwin)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top