ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

das fünfte rad am wagen

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -das fünfte rad am wagen-, *das fünfte rad am wagen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา das fünfte rad am wagen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *das fünfte rad am wagen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You wish for the moon?- Willst du das fünfte Rad am WagenEve Wants to Sleep (1958)
Besides, he didn´t wish to play gooseberry.Außerdem wollte er nicht das fünfte Rad am Wagen sein. Once Upon a Time (1968)
Fourth leg on a three-legged stool.Wie das fünfte Rad am WagenSail Away (1986)
Hi. I feel like a fifth wheel.Ich fühle mich wie das fünfte Rad am WagenAliens (1986)
No, I'd feel like a third wheel.Nein, ich wäre das fünfte Rad am WagenLucas (1986)
Right, well... I won't play gooseberry.Ich will nicht das fünfte Rad am Wagen sein! Lautrec (1998)
I don't want to be a third wheel.- Ganz kurz. Ich möchte nicht das fünfte Rad am Wagen spielen. Spy Game (2001)
I feel left out.Ich bin das fünfte Rad am WagenHelp (2002)
Meaning that no one wants to be the fifth wheel.Was bedeutet, dass niemand gern das fünfte Rad am Wagen ist. The Fifth Halliwell (2002)
Because I'm sort of feeling a bit of a gooseberry between these two horny lovebirds.Zwischen den beiden hier fühle ich mich... wie das fünfte Rad am WagenLacuna (2005)
It's always about Rose. I'm just a spare part.Es geht nur um Rose, ich bin nur das fünfte Rad am WagenRise of the Cybermen (2006)
With only three points of safety, which of you will be the odd man out?Mit nur 3 sicheren Orten, stellt sich die Frage, wer das fünfte Rad am Wagen ist? Saw V (2008)
Also, I think she's worried she'd just be a third wheel.Sie ist wohl auch besorgt, das fünfte Rad am Wagen zu sein. The Story of Lucy and Jessie (2009)
I mean, Mike and Susan are great, but it's getting a little crowded over there.Mike und Susan sind toll, aber ich bin ein bisschen das fünfte Rad am WagenLovely (2010)
OK. Un coup de birch.Und ich war beim traditionellen Samstags-Vierer unserer Eltern das fünfte Rad am WagenThe Oranges (2011)
I'm not a third wheel, bitch!Ich war immer nur das fünfte Rad am WagenGyo: Tokyo Fish Attack (2012)
You guys are trying to start a family, and...Ihr versucht, eine Familie zu werden und... Ich bin das fünfte Rad am WagenFriendly Fire (2012)
If Matty was telling the truth, then Matty wasn't the third wheel, I was.Wenn Matty die Wahrheit sagte, war nicht er das fünfte Rad am Wagen, sondern ich. Three's a Crowd (2012)
I was starting to feel like a bit of a third wheel anyway. Enjoy.Ich fang an, mich wie das fünfte Rad am Wagen zu fühlen. Baby, Don't Get Hooked on Me (2012)
I feel I am more .Fühle mich wie das fünfte Rad am WagenDevil's Pass (2013)
I don't want to be a third wheel.Ich möchte ja nicht das fünfte Rad am Wagen sein. Twerk (2013)
I hope I am not a third wheel. Oh, no, no, no, not at all.Ich hoffe, ich bin nicht das fünfte Rad am WagenI'm Moving On (2013)
It's gonna be great. - You should come. - Yeah.Du musst dich auch nicht wie das fünfte Rad am Wagen fühlen. Help Me Make It Through the Night (2013)
- I came here to surprise Daniel and Margaux, but you know what they say-- "Four's a crowd."- Ich bin hier um Daniel und Margaux zu überraschen. aber du kennst ja den Spruch, "Das fünfte Rad am Wagen sein" Sin (2013)
She won t be the third wheel.Sie will nicht das fünfte Rad am Wagen sein. Arletty A Guilty Passion (2015)
The last thing you need is a fourth wheel.Ich wäre nur das fünfte Rad am WagenPalms (2016)
You guys have been third-wheeling the shit out of me!- Sag. Ich bin das fünfte Rad am WagenRemember, Ruby, Remember (2017)
You guys have been third-wheeling the shit out of me!Ich bin das fünfte Rad am WagenCat in the Box (2017)
He has this absurd notion we're third-wheeling him.Er denkt absurderweise, er sei das fünfte Rad am WagenCat in the Box (2017)
You guys have been third-wheeling the shit out of me.Ich bin das fünfte Rad am WagenStoner Sensai's Secrets of Love (2017)
I don't know how other throuples do it without one of them always feeling like they were the odd human out.Wie schaffen es andere Dreier-Pärchen, dass sich nicht immer einer wie das fünfte Rad am Wagen fühlt? Weird Janis and the White Trash Baby Vessel (2017)
So you enjoying' being the third wheel?Freust du dich, mal das fünfte Rad am Wagen zu sein? Take Me Private (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
das fünfte Rad am Wagen(idiom) เหมือนเป็นส่วนเกิน เป็นคนที่ไม่สำคัญ เช่น Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fünftes Rad am Wagen [fig.] | das fünfte Rad am Wagen seinodd man out; the one out | to be in the way [Add to Longdo]
Er ist das fünfte Rad am Wagen.He's a fifth wheel. [Add to Longdo]
Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen.I feel like a fifth wheel. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top