ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remuneration

R IH0 M Y UW2 N ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remuneration-, *remuneration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remuneration(n) ค่าจ้าง, See also: ค่าตอบแทน, Syn. income, salary, wages
remuneration(n) ีีการจ่ายค่าตอบแทน, See also: การจ่ายเงิน, Syn. payment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การตอบแทน, การชดเชย, รายได้, สินน้ำใจ, ค่าตอบแทน, Syn. payment

English-Thai: Nontri Dictionary
remuneration(n) ค่าจ้าง, รางวัล, รายได้, สินน้ำใจ, ค่าตอบแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remunerationสินจ้าง, บำเหน็จ, ค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As for remuneration I'm sure we will work something out that be of satisfaction to us all, yes?สำหรับค่าจ้างผมว่าคงเป็น อะไรที่เราทั้งหมดพึงพอใจ ใช่ไหม It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Summary of out-of-pocket expenses time required, remuneration funeral arrangements, so forth.ข้ารับประกันความปลอดภัยเขาไม่ได้ เข้าใจ รับผิดชอบชะตากรรมเขาก็ไม่ได้ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remunerationThe professor who invented it has the right to reasonable remuneration from the university.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินจ้างรางวัล(n) wages, See also: remuneration, reward, payment, stipend, Syn. สินจ้าง, อามิส, อามิสสินจ้าง, Example: ผมไม่ได้เรียกร้องสินจ้างรางวัลใดๆ จากเขา, Thai Definition: เงินหรือทรัพย์ที่ให้ตอบแทนการทำงาน
เบี้ยบำเหน็จ(n) reward, See also: remuneration, prize, premium, bonus, gratuity, Syn. เงินรางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit  FR: prime [ f ] ; rémunération [ f ] ; rétribution [ f ]
ค่าตอบแทน[khā tøpthaēn] (n, exp) EN: emolument ; remuneration : fee ; pay
ค่าตัว[khātūa] (n) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage
ขึ้นเงินเดือน[kheun ngoen deūoen] (v, exp) FR: augmenter le salaire ; augmenter le rémunération
เงินเดือน[ngoendeūoen] (n) EN: monthly salary ; salary ; pay  FR: salaire [ m ] ; salaire mensuel [ m ] ; traitement (mensuel) [ m ] ; paie [ f ] ; paye [ f ] ; appointements [ mpl ] ; rémunération [ f ]
เงินตอบแทน[ngoen tøpthaēn] (n, exp) FR: rémunération [ f ]
สินจ้าง[sinjāng] (n) EN: wage ; emolument ; hire ; pay ; salary ; stipend ; remuneration ; consideration  FR: rémunération [ f ] ; salaire [ m ] ; appointements [ mpl ] ; compensation [ f ]
สินจ้างรางวัล[sinjāng rāngwan] (n, exp) EN: wages ; remuneration ; reward ; payment ; stipend
สินน้ำใจ[sinnāmjai] (n) EN: reward ; money consideration ; remuneration  FR: gratification [ f ] ; bonification [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REMUNERATION R IH0 M Y UW2 N ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remuneration (n) rˈɪmjˌuːnərˈɛɪʃən (r i1 m y uu2 n @ r ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
润笔[rùn bǐ, ㄖㄨㄣˋ ㄅㄧˇ, / ] remuneration for literary or artistic work #142,528 [Add to Longdo]
润资[rùn zī, ㄖㄨㄣˋ ㄗ, / ] remuneration for literary or artistic work #320,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
報酬[ほうしゅう, houshuu] (n) remuneration; recompense; reward; toll; (P) #6,636 [Add to Longdo]
謝礼[しゃれい, sharei] (n, vs) reward; honorarium; remuneration; (P) [Add to Longdo]
能率給[のうりつきゅう, nouritsukyuu] (n) efficiency wages; performance-based remuneration [Add to Longdo]
薄謝[はくしゃ, hakusha] (n) small consideration (remuneration, token of gratitude) [Add to Longdo]
役員報酬[やくいんほうしゅう, yakuinhoushuu] (n) officer's compensation or remuneration [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top