ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

krankenwagen

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -krankenwagen-, *krankenwagen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา krankenwagen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *krankenwagen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not a religious man, but when they carted you off, I went out and lit a candle.Das freut mich. Man brachte Sie im Krankenwagen weg. Witness for the Prosecution (1957)
Call an ambulance, now.Rufen Sie den KrankenwagenPremier mai (1958)
Run to the café and call an ambulance.Lauf zum Bistro und ruf den KrankenwagenPremier mai (1958)
That little lady took them away in an ambulance.Sie haben die gute Frau mit dem Krankenwagen geholt. Premier mai (1958)
My wife's had an accident. Call for an ambulance.- Meine Frau hatte einen Unfall, rufen Sie einen KrankenwagenPost Mortem (1958)
Look, if somebody would only call for an ambulance for my wife, maybe it isn't too late.- Könnte jemand den Krankenwagen rufen? - Vielleicht ist es noch nicht zu spät! Post Mortem (1958)
- Head for the ambulance. - Right.- Bringen wir sie zum KrankenwagenThe H-Man (1958)
Is the ambulance for Mummy?Ist der Krankenwagen für Mami? The Fly (1958)
(female) HE'S ALIVE. SOMEBODY SHOULD GET AN AMBULANCE.Jemand muss einen Krankenwagen rufen! Escape Clause (1959)
Get an am bu lance.Holt einen KrankenwagenOne for the Angels (1959)
But you gotta get down here, with an ambulance or something like that.Du musst ganz schnell herkommen, mit einem Krankenwagen oder so etwas. Classe Tous Risques (1960)
We go down with an ambulance and a machine gun and come back with the kids.Warum denn nicht? Wir fahren mit einem Krankenwagen und einem Maschinengewehr runter und kommen mit den Kindern zurück. Classe Tous Risques (1960)
We're going to buy an ambulance, with papers and all.Wir besorgen einen Krankenwagen mit Papieren und allem. Classe Tous Risques (1960)
I should be driving the ambulance.Ich sollte eigentlich den Krankenwagen fahren. Classe Tous Risques (1960)
I'll introduce you to Riton, Jeannot, and the ambulance.Ich stelle dir jetzt Riton vor, Jeannot und den KrankenwagenClasse Tous Risques (1960)
I have the ambulance.Ich bringe den KrankenwagenClasse Tous Risques (1960)
An ambulance is the only thing I haven't been in yet.Ich war noch nie zuvor in einem KrankenwagenClasse Tous Risques (1960)
Then you're not an ambulance driver.Also sind Sie kein Krankenwagenfahrer. Classe Tous Risques (1960)
I saw the girl from the ambulance again.Ich habe das Mädchen aus dem Krankenwagen wiedergesehen. Classe Tous Risques (1960)
Don't you think we should tell the doctor to send for an ambulance?Soll der Arzt nicht lieber einen Krankenwagen herschicken? The Grass Is Greener (1960)
- Call a hospital. - She was standing right next to me.Rufen Sie einen KrankenwagenMidnight Lace (1960)
- Call for an ambulance, quick.- Ruf schnell einen KrankenwagenOcean's 11 (1960)
Go get an ambulance.Holt einen KrankenwagenPeeping Tom (1960)
The director will show you out while I telephone for an ambulance.Der Direktor bringt Sie raus, während ich einen Krankenwagen rufe. Seven Thieves (1960)
I had the ambulance park on a side street, to avoid drawing attention.Um kein Aufsehen zu erregen, habe ich den Krankenwagen in einer Seitengasse halten lassen. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
How can we get Mr. Menil to the ambulance without being seen?Wie bringen wir Herr Menil ungesehen zum KrankenwagenThe 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
How could the professor get here so quickly last night... just five minutes after your call... and with an ambulance?Wie konnte der Professor so schnell hier sein? 5 min nach deinem Anruf und mit einem KrankenwagenThe 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
AM BU LANCE?Einen KrankenwagenA World of Difference (1960)
CALL AN AM BU LANCE. MAKE IT FAST.- Ruf sofort einen KrankenwagenA World of Difference (1960)
I'VE CALLED AN AM BU LANCE.Ich habe einen Krankenwagen gerufen. A World of Difference (1960)
When the ambulance got there, he was almost catatonic.Als der Krankenwagen eintraf, war er schon fast katatonisch. King Nine Will Not Return (1960)
I'M NOT SURE I SHOU LD TELL YOU. YOU'D PROBABLY WANT TO MOVE TO ANOTHER PART OF THE ROOM OR CALL THE POLICE OR AN AM BU LANCE OR SOMETHING.Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen sagen soll, Sie würden vermutlich danach lieber woanders sitzen oder die Polizei rufen, oder gleich den KrankenwagenMirror Image (1960)
THERE'S A STRETCH ER COMING. IT'LL BE HERE IN A COUPLE OF MINUTES.Der Krankenwagen wird in ein paar Minuten hier sein. The Fever (1960)
This is an old truck disguised as a military ambulance.Ein alter Laster, getarnt als Militärkrankenwagen, mit fünf Mitgliedern der ÁVH-Sicherheitspolizei. The Forgotten Faces (1961)
The ambulance is on it's way.Der Krankenwagen ist schon unterwegs. The Devil's Daffodil (1961)
Hey, was that you crying in the ambulance?He, hast du im Krankenwagen geweint? The Misfits (1961)
There's the ambulance.Da ist der KrankenwagenKing Kong vs. Godzilla (1962)
"As soon as it happened I called an ambulance, but it was too late. "Ich habe sofort den Krankenwagen gerufen, aber es war zu spät." Lolita (1962)
The ambulance is here.BEALE JUNIOR: Der Krankenwagen ist da. Lolita (1962)
I'm sorry I said that.Im KrankenwagenLolita (1962)
Tell them to get here quick.Ruf schnell einen KrankenwagenHud (1963)
An ambulance... We ought to call an ambulance.- Wir müssen einen Krankenwagen rufen. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
He's still alive. We ought to call an ambulance.Rufen wir einen KrankenwagenIt's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
- You can call my secretary. - Ambulance is on its way. Yeah.Krankenwagen ist unterwegs. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
Sammy, let that ambulance go.LassdenKrankenwagenfahren. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
An ambulance will come. Let's get out of here.Hier gibt's bestimmt einen KrankenwagenIt's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
Please call an ambulance.Rufen Sie schnell einen KrankenwagenDer Zinker (1963)
The ambulance is on the way?Kommt der Krankenwagen bald? Der Zinker (1963)
So many sirens tonight.Ich hör schon die ganze Nacht diese Krankenwagensirenen. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
We'll, uh, we'll have an ambulance here for you in a minute.Der Krankenwagen wird in einer Minute hier sein. The Midnight Ride of Herman Munster (1964)

German-Thai: Longdo Dictionary
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankenwagen {m}ambulance [Add to Longdo]
Notfallkrankenwagen {m}emergency ambulance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Krankenwagen /kraŋkənvaːgən/ 
   ambulance

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top