ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พนัน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พนัน-, *พนัน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนัน(v) bet, See also: gamble, wager, Example: ผู้เสพยาอาจมีแรงผลักดันให้กระทำไปในรูปที่ผิด ปกติเหลือวิสัยที่คนปกติจะกระทำ เช่น เล่นพนันทุกอย่างโดยไม่ยั้งคิดเพื่อให้ได้ยามา, Thai Definition: เล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นด้วยการเสี่ยงโชคหรือฝีมือ
พนันขันต่อ(v) bet, See also: gamble, Syn. เดิมพัน, พนัน, Example: คนดูฟุตบอลต่างพนันขันต่อ ทุ่มกันเป็นหลักแสนหลักล้าน, Thai Definition: เล่นเอาแพ้ชนะโดยใช้เงินกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พนันก. เล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความชำนาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทั้งโชคด้วย.
พนันน. การเล่นเช่นนั้น เรียกว่า การพนัน.
พนันขันต่อน. การพนันซึ่งได้เสียกันโดยวิธีต่อรอง.
พนันดร, พนานดร(พะนันดอน, -ดอน) น. ระหว่างป่า, กลางป่า, ภายในป่า.
พนันดร, พนานดร<i>ดู พน, พน-</i>.
เล่นพนัน เช่น เล่นม้า เล่นมวย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. I'm afraid that sort of thing ceased to amuse me years ago.ไม่ครับ ผมหมดสนุกกับการเล่นพนันมานานเเล้ว Rebecca (1940)
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา 12 Angry Men (1957)
There was much betting, and the odds changed back and forth all night... ... and they changed the referees every four hours... ... so that the referee could get some sleep.มีการพนันมากถูกและราคา การเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้ง คืน และพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตัดสิน The Old Man and the Sea (1958)
I'll bet he's got himself an easy Job!พนันเลยว่าเขาได้งานดีๆ ทำ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Like you I bet they don't call you Angel Eyes.เหมือนนาย พนันว่าพวกนั้นไม่เรียกนาย ว่าแองเจิลอายส์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I bet they didn't even pay you a penny for your arm.พนันได้เลยว่าพวกมันไม่จ่าย ค่าแขนนายสักเพนนีเดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's a great gamble for a great stake and I pray to God that it comes off.มันเป็นที่ดีสำหรับการเล่นการ พนันสัดส่วนการถือหุ้นที่ดี และฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า มันออกมา ฉันชอบเกมคริกเก็ตตัวเอง How I Won the War (1967)
Now we have unions and gambling, and that's great, but narcotics is the future.ตอนนี้เรามีสหภาพแรงงานและการเล่นการพนันและที่ดี แต่ยาเสพติดเป็นอนาคต The Godfather (1972)
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า Blazing Saddles (1974)
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน Blazing Saddles (1974)
-Trust me, Like it says on the money.เชื่อผม ผมพนันเงินคุณได้นะ Oh, God! (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พนัน[phanan] (v) EN: gamble ; bet  FR: parier ; gager

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bet(vi) พนัน, See also: เดิมพัน, พนันกับ, Syn. wager, gamble
bet(vt) พนัน, Syn. wager, gamble
buck(vt) พนัน, Syn. gamble
bet on(phrv) พนัน, See also: เล่นพนัน, Syn. be on, gamble on, put on, stake on, wager on
bet with(phrv) พนันกับ
gamble on(phrv) เล่นพนัน, See also: พนัน, Syn. bet on, wager on
gamble(vi) เสี่ยงโชค, See also: พนัน, เล่นพนัน
game(vi) เล่นพนัน, See also: พนัน, Syn. bet, gamble
stake(vt) วางเดิมพัน, See also: พนัน, พนันขันต่อ, Syn. bet, wager
stake on(phrv) วางเดิมพัน, See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง, Syn. be on, bet on, gamble on, stake upon, wager on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์, อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ, การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
bet(เบท) { bet/betted, bet/betted, betting, bets } vt..vi. พนัน, ขันต่อ, ต่อ, กล้าคาดคะเน, ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ, การวางเดิมพัน, ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble, risk
better(เบท'เทอะ) { bettered, bettering, betters } adj., adv. ดีกว่า, ดีขึ้น, ส่วนใหญ่, ใหญ่กว่า, สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น, ชนะ, ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า, การเจริญขึ้น, ภาวะที่ดีขึ้น, ผู้พนัน, ผู้ขันต่อ, Syn. preferable, superior -Conf. had better, w
betting shopn. สถานที่พนันหรือขันต่อ
bettor(เบท'เทอะ) n. ผู้พนัน, ผู้ขันต่อ
bonnet(บอน'นิท) { bonnetted, bonnetting, bonnets } n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง, หมวกเด็ก, ฝาครอบเครื่องจักร, ฝาครอบเครื่องจักร, ฝาครอบปล่องไฟ, หน้าม้าในวงพนัน, ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก, ใส่ฝาครอบ, สมคบหลอกลวง, Syn. hat
boohoo(บูฮู') { boohooed, boohooing, boohoos } vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ, ตำรา, หนังสืออ้างอิง, คัมภีร์, ภาค, เล่ม, แบบ, สมุดบัญชี, เนื้อเพลง, บทละคร, ถ้อยคำ, สมุดเช็ค, สมุดแสตมป์, สมุดรายชื่อ, สมุดบันทึก, บัญชี, บันทึก, บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
casino(คะซี'โน) n. บ่อนการพนัน, โรงบ่อน, อาคารหรือห้องใหญ่สำหรับการประชุมหรือเต้นรำ,
croupier(คร'เพียร์) n. คนเก็บเงินและจ่ายเงินที่โต๊ะการพนัน, ผู้ช่วยเจ้าภาพงานเลี้ยง
disorderly housen. บ้านโสเภณี, สถานที่การพนัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bet(n) การพนัน, การวางเดิมพัน
bet(vt) พนัน, ต่อ, วางเดิมพัน
better(n) คนที่ดีกว่า, นักพนัน
casino(n) บ่อนการพนัน, บ่อนคาสิโน
gamble(vi, vt) พนัน, เล่นการพนัน, เสี่ยงโชค
gambler(n) นักการพนัน, นักเสี่ยงโชค
gamester(n) นักการพนัน
hell(n) นรก, ขุมนรก, ยมโลก, สถานการพนัน
jackpot(n) เงินรางวัล, เงินกองกลาง, เงินพนัน
lay(vt) วางลง, ออกไข่, จัด, กำหนด, วางเงินพนัน, ปู, ตีแผ่, เผยแพร่

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top