ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วางเดิมพัน

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางเดิมพัน-, *วางเดิมพัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางเดิมพัน[V] bet, See also: stake, wager, Example: เขาวางเดิมพันไว้ร้อยกว่าบาท, Thai definition: นำเงินที่กำหนดพนันของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันไว้ เพื่อมอบให้ผู้ชนะเมื่อรู้ผลการแข่งขันแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
[ Man ] Place your bets.[มนุษย์] วางเดิมพันของคุณ Pulp Fiction (1994)
It's as good a thing to bet on as any, I guess.มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะวางเดิมพันในฐานะใด ๆ ที่ผมคิดว่า The Shawshank Redemption (1994)
-Well, then, I wish to place another one.งั้นผมขอวางเดิมพันอีกคัร้ง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Bet's to you.ตาคุณวางเดิมพันค่ะ Casino Royale (2006)
Check or bet.ผ่านหรือวางเดิมพันคะ? Casino Royale (2006)
We want him alive. Le Chiffre doesn't have 1 00 million to lose.เราต้องการจับเป็น เลอชีฟไม่มีเงินร้อยล้านให้วางเดิมพันอีกแล้ว Casino Royale (2006)
Bet. One hundred thousand.วางเดิมพัน 1 แสนเหรียญ Casino Royale (2006)
Bet. Two hundred thousand.วางเดิมพัน 2 แสนเหรียญ Casino Royale (2006)
Shh. Sir, no more bets! Step back, please.ออกไปก่อนค่ะ หมดช่วงวางเดิมพันแล้ว Chapter Four 'Collision' (2006)
We both have a lot at stake.เราทั้งคู่วางเดิมพันไว้สูง Chapter Six 'The Line' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางเดิมพัน[v. exp.] (wāng doēmphan) EN: stake ; place a bet (of) ; make a wager (of) ; put up   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back[VT] วางเดิมพัน, Syn. bet
bet[N] การพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. wager, gamble
lay[VI] ท้าพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, wager
lay[VT] ท้าพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet
stake[VT] วางเดิมพัน, See also: พนัน, พนันขันต่อ, Syn. bet, wager
stake on[PHRV] วางเดิมพัน, See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง, Syn. be on, bet on, gamble on, stake upon, wager on
stake upon[PHRV] วางเดิมพัน, See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง, Syn. be on, bet on, gamble on, stake on, wager on
wager[VT] พนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, gamble
wager on[PHRV] พนัน, See also: วางเดิมพัน (กับ), Syn. bet on, gamble on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
lay(เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ปู,พาด,ลาด,ปู,ปล่อย,ทา,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงราก,กำหนด,ตั้ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข่,ทิ้งระเบิด,กำหนดโทษ,วางเดิมพัน,พนัน,กะ,วัด,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เล็งปืน vi. วางไข่,ออกไข่,พนัน,วางเดิมพัน,ขันต่อ,วางโครงการ,นอ
ride(ไรดฺ) {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ขี่ม้า,ควบม้า,ขี่รถ,เดินเรือ,ลอยลำ,จอดเรือ,โต้คลื่น,อยู่บน,ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน,อาศัย,ควบคุม,ครอบงำ,ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,การเดินทางด้วยพาหนะ,ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)
see(ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย,เรื่องเสี่ยงภัย,กิจการเสี่ยงภัย,เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ,การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,ลองดู. vi. เสี่ยง,กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. (at a venture ตามโอกาส ตามยถ
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง,สิ่งที่พนัน,การพนันขันต่อ,การวางเดิมพัน vt. พนัน,พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble,bet,stake

English-Thai: Nontri Dictionary
back(vt) สนับสนุน,หนุนหลัง,ถือหาง,วางเดิมพัน
bet(n) การพนัน,การวางเดิมพัน
bet(vt) พนัน,ต่อ,วางเดิมพัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top