Search result for

คลุก

(53 entries)
(0.2047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลุก-, *คลุก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลุก    [V] get involved, See also: associate, Syn. คลุกคลี, ร่วม, Example: เขาเริ่มเข้าไปคลุกกับการเมืองมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ จนในที่สุดก็ถอนตัวไม่ขึ้น, Thai definition: เข้าร่วมไปอยู่ในกลุ่ม, เข้าไปเกี่ยวข้อง
คลุก    [V] roll over, See also: tumble, Syn. เกลือก, กลั้ว, เกลือกกลั้ว, Example: เด็กๆ คลุกฝุ่นเล่นต่อสู้กันอย่างสนุกสนาน โดยไม่สนใจเสื้อขาวแม้แต่น้อย, Thai definition: ประชิดติดพันเข้าไป เช่น เข้าคลุกวงใน, คลุกฝุ่น
คลุก    [V] mix, See also: blend, stir, Syn. ผสม, เคล้า, คลุกเคล้า, Example: ชาวใต้นิยมนำน้ำบูดูมาคลุกข้าวเรียกว่า ข้าวยำ มีรสเค็มนำและมีผักสด, Thai definition: เคล้าให้เข้ากัน, ขยำให้ระคนเข้ากัน
คลุกคลี    [V] be familiar with, See also: be accustomed to, Syn. คุ้นเคย, Example: นายพรานอย่างเขาคลุกคลีอยู่กับป่าดงตั้งแต่กำเนิด, Thai definition: ใช้เวลาหรือง่วนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คลุกคลี    [V] associate, See also: company, consort with, contact, get in touch with, make friends with, Syn. คบค้า, คบหาสมาคม, Example: พวกนักศึกษาค่ายอาสามาคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านเป็นแรมเดือน, Thai definition: เข้าคบหาอย่างใกล้ชิด
คลุกคลาน    [V] crawl, See also: creep, slither, Syn. ล้มลุกคลุกคลาน, Example: เขาคลุกคลานเข้ามาขอโทษผมอย่างน่าสงสาร, Thai definition: คลานต้วมเตี้ยม ตั้งตัวไม่ติด
คลุกฝุ่น    [V] fall and roll on the ground, Example: เมื่อลืมตาตื่นขึ้น แต่ละคนล้วนมอมแมม คลุกฝุ่นไปด้วยกันทั้งนั้น, Thai definition: ลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น
คลุกเคล้า    [V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ผสม, คลุก, เคล้า, Example: แม่นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปอัดลงในพิมพ์, Thai definition: เคล้าให้เข้ากัน, ขยำให้ระคนเข้ากัน
คลุกคลีตีโมง    [V] associate, See also: mingle, hobnob, accompany, socialize, Syn. มั่วสุม, Example: พี่ชายชอบมาคลุกคลีตีโมงกับพวกคนงานทุกเย็นจนแม่บ่น, Thai definition: มั่วสุมหรืออยู่ร่วมคลุกคลีพัวพันกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลุก(คฺลุก) ก. เคล้าให้เข้ากัน, ขยำให้ระคนเข้ากัน
คลุกประชิดติดพันเข้าไป เช่น เข้าคลุกวงใน, เกลือก เช่น คลุกเกลือ คลุกน้ำตาล.
คลุกคลีก. เข้าปะปนระคนกัน, เข้าใกล้ชิดกัน.
คลุกคลีตีโมงก. มั่วสุมหรืออยู่ร่วมคลุกคลีพัวพันกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา.
คลุกฝุ่นก. หกล้มกลิ้งลงกับพื้นดิน เช่น เขาเดินสะดุดขาตัวเองลงไปนอนคลุกฝุ่น, ถูกเตะหรือต่อยจนล้มกลิ้งลงกับพื้น เช่น นักมวยฝ่ายแดงถูกต่อยลงไปคลุกฝุ่น.
คลุกวงในก. เข้าไปชิดตัวคู่ต่อสู้ เพื่อใช้หมัด เข่า ศอก ได้เต็มที่ (ใช้แก่กีฬามวย).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixingคลุกเคล้า, ขบวนการผสม, การผสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must always discipline yourself when come in contact with the lowlyเจ้าจะทำผิดกฎมณเทียรบาล เมื่อลดตัวลงไปคลุกคลีกับคนเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
She wasn't all elbows and knees anymore.เธอไม่ใช่เด็กที่ล้มลุกคลุกคลานอีกแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
What? You think you're Chinese? You hanging out with that Chink with a sitar.หา แกนึกว่าแกเป็นคนจีนรึ ไปคลุกอยู่กับไอ้เจ็กแถวไชน่าทาวน์รึไง The Forbidden Kingdom (2008)
Danny, are you still on that thing? We've gotta go, honey.เดนนี่,ลูกยังคลุกอยู่กับคอมฯอีกรึ พวกเราต้องไปแล้ว ที่รัก Nights in Rodanthe (2008)
Since when do you smoke up with neo-Nazis?คนพวกนี้ทำอะไร นายไปคลุกคลี กับพวกลัทธินาซีตั้งแต่เมื่อไหร่ Albification (2009)
He can tie the dirty deeds of his organization to the rich and mighty... judges, clergymen, a few senators... as well as naming the aryan shot-callers.เขาต้องเอาตัวเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งสกปรก เพื่อให้องค์กรของเขาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ให้กับ ... ผู้พิพากษา บามหลวง สมาชิกวุฒิสภาบางคน... Na Triobloidi (2009)
Right! She always liked to hang around Wabisuke.จริงด้วย เธอชอบไปคลุกอยู่กับวาบิสุเกะนี่เนอะ Summer Wars (2009)
But she gets a job in the capitol with some big money friends, and pow-- she's too good for the people she grew up with.เธอทำงานในศาลากลาง มีเพื่อนรวยๆ มีอิทธิพล เธอดีเกินไป ที่จะมาคลุก อยู่กับคนที่เธอโตมาด้วย The Scarlet Letter (2009)
You don't wanna mix with that crowd.เธอไม่ควรเข้าไปคลุกคลี กับพวกนั้น Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Now, the Anok exhibit opens on Friday, so there's very little chance that Dr. Kaswell just let Anok get up and walk out of her lab.นิทรรศการเอน็อค จะเปิดในวันศุกร์ ดังนั้นมีโอกาสน้อยมาก ที่ ดร.คาสเวล จะปล่อยให้เอน็อคลุกขึ้นไป เดินเล่นนอกห้องแลปเธอ A Night at the Bones Museum (2009)
That I would ever let you down like that.ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอ ไปคลุกคลีกับอะไร แบบนั้นหรอก Gimme Some Truth (2009)
# Spring has crawled #ล้มลุก คลุกคลาน The Blind Side (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admix    [VI] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม
admix    [VT] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม, Syn. mingle, mix
commingle with    [PHRV] ผสมกับ, See also: คลุกคลีกับ, Syn. mingle with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admix(แอดมิคซฺ') vt.,vi. คลุกเคล้ากับ, ผสมกับ, เติม, Syn. mix, mingle with)
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
commingle(คะมิง'เกิล) {commingled,commingling,commingles} vt.,vi. ผสม,คลุกคลี
commix(คะมิคซฺ') {commixed,commixing,commixs} vt.,vi. ผสมเข้าด้วยกัน,คลุกเคล้า, Syn. mix together,blend
fruit saladn. อาหารที่ประกอบด้วยผลไม้หลายชนิดหั่นคลุกเคล้ากัน
intermix(อิน'เทอมิคซฺ) vt.,vi. ผสม,ปนเป,คลุกเคล้า., See also: intermixable adj. intermixedly adv., Syn. combine
intermixturen. การผสมผสาน,การคลุกเคล้า,สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน,สิ่งที่ใส่ลงไปผสม
interweave(อินเทอวิฟว') vt.,vi.,n. (การ) พันกัน,สานกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า., See also: interweaver n. interwoven adj.
mash(แมช) n. ก้อนเละเทะก้อนที่เกิดจากการคลุกเคล้ากัน,ก้อนอาหารและที่ให้กับม้าและวัวควาย,ข้าวต้มข้น. vt. ทำให้เละ,ทำเป็นก้อนเละ,คลุกเคล้ากับน้ำร้อน, See also: masher n.
olio(โอ'ลิโอ) n. อาหารที่ส่วนประกอบหลายอย่าง,อาหารผัดโป๊ยเซียน,จับฉ่าย,ของคลุกเคล้า,ปกิณกะ,บันทึกเก็บเล็กผสมน้อย pl. polios

English-Thai: Nontri Dictionary
admix(vt) ผสม,คลุกเคล้า,เติม
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
blend(vt) คลุก,คลุกเคล้า,ผสมผสาน
commingle(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ปนเป
compound(vt) รวมกัน,คลุกเคล้า,ผสม,เจือ,ประกอบ
interfuse(vt) ผสม,คลุกเคล้า,ละลายให้เข้ากัน
intermingle(vi,vt) ผสม,เคล้า,คลุกเคล้า,ปนกัน,มั่วสุม
intermix(vt) ผสมผเส,คลุกเคล้า,ทำให้ปนเป
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
interweave(vt) ร้อยเข้าด้วยกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า

German-Thai: Longdo Dictionary
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, etw.(Essen)| คลุกเคล้าให้เข้ากันดี (คลุกเครื่องปรุงอาหาร) เช่น Er ist gleich fertig. Er muß nur noch den Salat anmachen. เขาเกือบเสร็จแล้ว เขาเพียงแต่ต้องคลุกสลัดเท่านั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top