ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระดุกกระดิก

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดุกกระดิก-, *กระดุกกระดิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดุกกระดิก[V] move, See also: stir, wag, wriggle, fidget, Syn. กระดิก, เคลื่อนไหว, Ant. หยุด, สงบ, Example: ไม่นานนักน้ำในกระทงก็ดังฉี่ๆ แม่เป้งมดแดงที่ลอยขยับปีกไปมาเริ่มดิ้นแรงขึ้น ไม่ช้ามันก็ไม่กระดุกกระดิก เพราะน้ำในนั้นเริ่มเดือดปุดๆ ขึ้นมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดุกกระดิกก. อาการที่ขยับไปขยับมาไม่อยู่นิ่ง, ดุกดิก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't anybody move!อย่ากระดุกกระดิกToy Story (1995)
And one day, he didn't appear anymore.แล้ววันนึง มันก็ไม่กระดุกกระดิกเลย Womb (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดุกกระดิก[v.] (kradukkradik) EN: move ; stir ; fidget ; wriggle   FR: remuer ; agiter ; gigoter ; frétiller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squirm(สเคิร์ม) vi.,n. (การ) กระดุกกระดิก,ดิ้น,ดิ้นรน,ดิ้นไปมา,บิดงอ,รู้สึกไม่สบายใจ,รู้สึกอึดอัดใจ., See also: squirmingly adv., Syn. wriggle
squirmy(สเควอ'มี) adj. ดิ้นไปมา,บิด ๆ ,งอ,กระดุกกระดิก,เหมือนตัวหนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
budge(vt) เคลื่อนที่,ขยับเขยื้อน,กระดุกกระดิก,เปลี่ยนที่
squirm(vi) ดิ้นรน,บิดตัวไปมา,กระดุกกระดิก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top