ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prison

P R IH1 Z AH0 N   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prison-, *prison*
English-Thai: Longdo Dictionary
prison camp(n) ค่ายเชลย, ค่ายกักกัน เช่น America opened its prison camp at Guantanamo Bay to house “the worst of the worst”., S. concentration camp

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prison[N] คุก, See also: ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ, Syn. panopticon, stockade, jail
prison[N] การติดคุก, See also: การคุมตัว, การกักขัง, การกักกัน
prisoner[N] นักโทษ, See also: ผู้ต้องหา, ผู้ต้องขัง, Syn. captive, convict
prison cell[N] ห้องขัง
prisoner of war[N] เชลยศึก, Syn. captive, POW

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prison(พริซ'เซิน) n. คุก,เรือนจำ,ตาราง,สถานที่คุมขัง,การติดคุก, Syn. jail
prisoner(พริซ'เซินเนอะ) n. นักโทษ,เชลยศึก,เชลย,คนคุก,ผู้ที่สูญเสียอิสรภาพ, Syn. convict
imprison(อิมพริส' เซิน) vt. จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง., See also: imprisoner n., Syn. incarcerate
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง

English-Thai: Nontri Dictionary
prison(n) เรือนจำ,คุก,ตะราง,ที่คุมขัง
prisoner(n) นักโทษ,เชลย,คนคุก,จำเลย
imprison(vt) ขังคุก,กักขัง,จองจำ,จับกุม
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prisonเรือนจำ [ดู penitentiary] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisonเรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prison labourแรงงานนักโทษ [ดู convict labour] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisonerนักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisonerนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prisoner of warเชลยศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisoner of warเชลยศึก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prisoner, political; political prisonerนักโทษการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prison administrationการบริหารงานเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison chaplainsอนุศาสนาจารย์ในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison disciplineวินัยในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison hospitalsโรงพยาบาลในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison industriesอุตสาหกรรมในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison librariesห้องสมุดเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison libraryห้องสมุดเรือนจำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Prison psychologyจิตวิทยาในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison riotsการจลาจลในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison sentencesคำพิพากษาจำคุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ The Great Dictator (1940)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-What about his prison record?- สิ่งที่เกี่ยวกับการบันทึกคุกของเขา? The Godfather (1972)
Prison band was there and they began to wailวงคุกอยู่ในนั้นและพวกเขาเริ่มคร่ำครวญ The Blues Brothers (1980)
I simply wanted to dress the way my comrades in prison dress.ผมแค่อยากแต่งตัวเหมือนเพื่อนๆ ในคุก Gandhi (1982)
Put him in prison a few years. With luck, he'd be forgotten.ส่งเข้าคุกไป 2-3 ปี ถ้าโชคดีเขาก็จะถูกลืม Gandhi (1982)
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม Gandhi (1982)
But I don't know why either should be interested in an old man sitting alone in prison while the rest of the world is blowing itself to pieces.แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะมาสนใจคนแก่ ที่นั่งอยู่ในคุกคนเดียว ขณะที่ทั้งโลกกำลังแยกเป็นเสี่ยงๆ Gandhi (1982)
No, prison is rather agreeable to me.คุกน่ะเข้ากับผมได้ Gandhi (1982)
I don't know what's going on, but I know it's not a prison break.ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่มันไม่ใช่การแหกคุกแน่ๆ Night of the Living Dead (1990)
My father was sent to prison by grey men.พ่อของฉันถูกส่งไปยังเรือนจำโดยคนสีเทา The Russia House (1990)
You know, when you think of prison you get pictures in your mind... of all those old movies with rows of guys behind bars.รู้อะไรไหม เวลาคิดถึงในคุก คุณจะมีภาพในหัว แบบในหนังเก่าๆ คนยืนต่อแถวรับอาหาร Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prisonA convict has escaped from prison.
prisonAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
prisonAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
prisonBank robbery will cost you ten years in prison.
prisonBefore I could protest, I was handcuffed and was on my way to prison.
prisonBy the time you get out of prison she'll have been married.
prisonEventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime.
prisonEverybody showed sympathy toward the prisoner.
prisonFive prisoners were recaptured, but three others are still at large.
prisonHe disclosed to me that he had been in prison.
prisonHe escaped from prison.
prisonHe escaped from prison by climbing over a wall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรงขัง[N] jail, See also: prison, cell, gaol, nick, slammer, penitentiary, Syn. ตาราง, คุก, Example: กว่าเขาจะได้ประกันตัวก็ต้องเข้าไปนอนในกรงขังแล้วสองคืน
ผู้ควบคุมนักโทษ[N] warder, See also: prison officer, guard, wardress, custodian, screw, Syn. ผู้คุมนักโทษ, Example: ในเรือนจำถือว่าผู้ควบคุมนักโทษมีอำนาจเต็มที่ในการลงโทษนักโทษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ปกครองบุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก ให้อยู่ในกฎในระเบียบที่กำหนดไว้
คอก[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, เรือนจำ, ตาราง, Count unit: คอก, Notes: (ถิ่นพายัพ)
เรือนจำ[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, ตาราง, Example: ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ขังนักโทษ, Notes: (กฎหมาย)
ที่คุมขัง[N] prison, See also: jail, goal, Syn. คุก, ตาราง, เรือนจำ, Example: ผู้ที่เคยผ่านที่คุมขังแห่งนี้ล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือนรกบนดิน, Count unit: แห่ง
คุก[N] prison, See also: jail, goal, Syn. ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ, Example: นักโทษที่คุมขังอยู่ในคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน, Count unit: ที่, แห่ง
พันธนาคาร[N] prison, See also: jail, gaol, Syn. เรือนจำ, คุก, Example: เขามองพ้นออกไปจากกำแพงของพันธนาคารอันสูงใหญ่, Thai definition: อาคารคุมขัง, Notes: (บาลี)
ตะราง[N] prison, See also: jail, gaol, Syn. ตาราง, คุก, เรือนจำ, Example: ทันทีที่ศาลตัดสินให้นักโทษผู้นี้ได้รับโทษจำคุก 10 ปี เจ้าหน้าที่เรือนจำก็มาเอาตัวเขาไปเข้าตะรางทันที, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่คุมขังนักโทษ
ตรุ[N] prison, See also: jail, cell, dungeon, Syn. คุก, ตะราง, เรือนจำ, Example: ปล่อยให้เขาอยู่ในตรุสัก 2-3 วันจะได้เข็ดขยาดไม่กล้าทำผิดอีก, Count unit: ตรุ, แห่ง, Thai definition: ที่ขังนักโทษหรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย
ทัณฑสถาน[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. ที่คุมขัง, เรือนจำ, คุก, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรือนจำพิเศษประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่ควบคุมกักขังผู้ต้องขังเฉพาะแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับประเภทผู้ต้องขังนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลย[n.] (chaloēi) EN: captive ; prisoner   FR: prisonnier [m] ; captif [m]
เชลยศึก[n. exp.] (chaloēi seuk) EN: prisoner of war   FR: prisonnier de guerre [m] ; captif [m] (litt.)
เชลยสงคราม[n. exp.] (chaloēi songkhrām) EN: prisoner of war   FR: prisonnier de guerre [m]
ฝากขัง[v.] (fākkhang) EN: put in jail   FR: emprisonner
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak   FR: s'échapper
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain   
จำจอง[v.] (jamjøng) EN: put in chains ; fetter and imprison   
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate   FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
จำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (jamkhuk taløt chīwit) EN: get life imprisonment   FR: être condamné à perpétuité
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody   FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison

CMU English Pronouncing Dictionary
PRISON P R IH1 Z AH0 N
PRISONS P R IH1 Z AH0 N Z
PRISONED P R IH1 Z AH0 N D
PRISONER P R IH1 Z AH0 N ER0
PRISONER P R IH1 Z N ER0
PRISON'S P R IH1 Z AH0 N Z
PRISONERS P R IH1 Z AH0 N ER0 Z
PRISONERS P R IH1 Z N ER0 Z
PRISONER'S P R IH1 Z N ER0 Z
PRISONERS' P R IH1 Z AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prison (n) prˈɪzn (p r i1 z n)
prisons (n) prˈɪznz (p r i1 z n z)
prisoner (n) prˈɪznər (p r i1 z n @ r)
prisoners (n) prˈɪznəz (p r i1 z n @ z)
prison-breaking (n) prˈɪzn-brɛɪkɪŋ (p r i1 z n - b r ei k i ng)
prison-breakings (n) prˈɪzn-brɛɪkɪŋz (p r i1 z n - b r ei k i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监狱[jiān yù, ㄐㄧㄢ ㄩˋ, / ] prison, #6,212 [Add to Longdo]
[, ㄩˋ, / ] prison, #9,677 [Add to Longdo]
战俘[zhàn fú, ㄓㄢˋ ㄈㄨˊ, / ] prisoner of war, #15,989 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] prisoner, #16,403 [Add to Longdo]
[, ㄈㄨˊ, ] prisoner of war, #31,252 [Add to Longdo]
刑期[xíng qī, ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧ, ] prison term, #32,882 [Add to Longdo]
囚徒[qiú tú, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨˊ, ] prisoner, #37,802 [Add to Longdo]
囹圄[líng yǔ, ㄌㄧㄥˊ ㄩˇ, ] prison, #84,650 [Add to Longdo]
[, ㄩˇ, ] prison; to imprison, #87,224 [Add to Longdo]
系囚[xì qiú, ㄒㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] prisoner, #211,801 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsichtspersonal {n} (im Gefängnis)prison wardens [Add to Longdo]
Gefängnis {n}; Strafanstalt {f} | Gefängnisse {pl}prison | prisons [Add to Longdo]
Gefangenenlager {n}prison camp [Add to Longdo]
Haftstrafe {f}prison sentence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き立てる;引立てる[ひきたてる, hikitateru] (v1,vt) to favour; to favor; to promote; to march (a prisoner off); to support [Add to Longdo]
永牢[えいろう, eirou] (n) life imprisonment [Add to Longdo]
押し込める;押込める[おしこめる, oshikomeru] (v1,vt) to shut up; to imprison [Add to Longdo]
押送[おうそう, ousou] (n,vs) transferring (a convict to a different prison); escort [Add to Longdo]
下獄[げごく, gegoku] (n,vs) being sent to prison [Add to Longdo]
監獄[かんごく, kangoku] (n) (See 獄,刑務所) prison; (P) [Add to Longdo]
既決囚[きけつしゅう, kiketsushuu] (n) (See 未決囚) a convict; convicted prisoner [Add to Longdo]
教戒師;教誨師[きょうかいし, kyoukaishi] (n) chaplain (e.g. of a prison) [Add to Longdo]
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]
禁固(P);禁錮[きんこ, kinko] (n,vs) imprisonment; confinement; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prison \Pris"on\, v. t. [imp. & p. p. {Prisoned}; p. pr. & vb.
   n. {Prisoning}.]
   1. To imprison; to shut up in, or as in, a prison; to
    confine; to restrain from liberty.
    [1913 Webster]
 
       The prisoned eagle dies for rage.   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       His true respect will prison false desire. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To bind (together); to enchain. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sir William Crispyn with the duke was led
       Together prisoned.          --Robert of
                          Brunne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prison \Pris"on\ (?; 277), n. [F., fr. L. prehensio, prensio, a
   seizing, arresting, fr. prehendre, prendere, to lay hold of,
   to seize. See {Prehensile}, and cf. {Prize}, n.,
   {Misprision}.]
   1. A place where persons are confined, or restrained of
    personal liberty; hence, a place or state o? confinement,
    restraint, or safe custody.
    [1913 Webster]
 
       Bring my soul out of prison, that I may praise thy
       name.                 --Ps. cxlii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       The tyrant Aeolus, . . .
       With power imperial, curbs the struggling winds,
       And sounding tempests in dark prisons binds.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a building for the safe custody or
    confinement of criminals and others committed by lawful
    authority.
    [1913 Webster]
 
   {Prison bars}, or {Prison base}. See {Base}, n., 24.
 
   {Prison breach}. (Law) See Note under 3d {Escape}, n., 4.
 
   {Prison house}, a prison. --Shak.
 
   {Prison ship} (Naut.), a ship fitted up for the confinement
    of prisoners.
 
   {Prison van}, a carriage in which prisoners are conveyed to
    and from prison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prison
   n 1: a correctional institution where persons are confined while
      on trial or for punishment [syn: {prison}, {prison house}]
   2: a prisonlike situation; a place of seeming confinement [syn:
     {prison}, {prison house}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 prison /pʀizɔ̃/ 
  cell; jail; gaol; prison

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top