ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรือนจำ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรือนจำ-, *เรือนจำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือนจำ[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, ตาราง, Example: ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ขังนักโทษ, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรือนจำน. ที่ขังนักโทษและผู้ต้องหา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prisonเรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prisonเรือนจำ [ดู penitentiary] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Open prisonsเรือนจำเปิด [TU Subject Heading]
Prisonsเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prisons, Militaryเรือนจำทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has been all over the prison.ทั่วเรือนจำเลยนะ Gandhi (1982)
It was the Aga Khan's palace before they turned it into a prison.เดิมคือวังของอะกา ข่าน ก่อนที่จะกลายเป็นเรือนจำ Gandhi (1982)
Not bad for a prison, eh?เป็นเรือนจำที่ไม่เลวเลยนะ Gandhi (1982)
My father was sent to prison by grey men.พ่อของฉันถูกส่งไปยังเรือนจำโดยคนสีเทา The Russia House (1990)
...ten years in a federal penitentiary.สิบปีในเรือนจำกลาง Goodfellas (1990)
They are guarding her like Fort Knox. But, hold on tight.พวกมันคุ้มกันเธอ อย่างกับอยู่เรือนจำ แต่แน่นหนากว่ามาก Mannequin: On the Move (1991)
Kelly met the analyst during her little stay at Holloway Prison.เคลลี่ได้พบกับนักวิเคราะห์ระหว่าง การมาอยู่ที่เรือนจำฮอลโลเวย์ Basic Instinct (1992)
We were shipped off to Park Royal Prison... an old Victorian fortress where the most dangerous criminals were held... in the maximum-security wing.เราถูกส่งออก ไปยังเรือนจำ Park Royal ... ป้อมปราการที่เก่าแก่สไตล์วิคตอเรีย อาชญากรอันตรายม? ในปีกการรักษาความปลอดภัยสูงสุด In the Name of the Father (1993)
We had to confront the chief prison officer, Barker.เราต้องเผชิญหน้ากับหัวหน้า เจ้าหน้าที่เรือนจำ Barker In the Name of the Father (1993)
All prison officers to vacate the wing.ทั้งหมดเจ้าหน้าที่เรือนจำ เพื่อละปีก In the Name of the Father (1993)
Prison officers are not to be hit!เจ้าหน้าที่เรือนจำยังไม่ได้จะตี! In the Name of the Father (1993)
Do you want to continue this theological discussion in a car... or in a jailhouse with the cops?คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อไปนี้การอภิปรายเทววิทยาในรถ ... หรือในเรือนจำกับตำรวจได้หรือไม่ Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือนจำ[n.] (reūoenjam) EN: prison ; jail ; penitentiary   FR: maison d'arrêt [m] ; pénitencier [m]
เรือนจำกลาง[n. exp.] (reūoenjam klāng) EN: central prison   FR: prison centrale [f] ; maison centrale [f]
เรือนจำกลางคลองเปรม[n. prop.] (Reūoenjam Klāng Khløng Prēm) EN: Klong Prem Central prison   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jail[N] เรือนจำ, See also: ห้องขัง, คุก, ตะราง, Syn. slammer, prison, nick
open prison[N] เรือนจำที่ไม่เข้มงวดมาก, Syn. minimum security prison
quod[N] คุก (คำสแลง), See also: เรือนจำ
stir[N] คุก (คำสแลง), See also: เรือนจำ, Syn. jail, prison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jug(จัก) {jugged,jugging,jugs} n. คนโท,เหยือก,กระโถน,สิ่งที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว,คุก,เรือนจำ,เสียงนกร้อง vt. ใส่ลงในเหยือก,ต้มเปื่อย,ตุ๋น,เอาเข้าคุก
prison(พริซ'เซิน) n. คุก,เรือนจำ,ตาราง,สถานที่คุมขัง,การติดคุก, Syn. jail
screw(สครู) n. ตะปูควง,ควงตัวผู้,สลักเกลียว,เดือยเกลียว, ตัวหนอน,รูเกลียว,สิ่งที่เป็นเกลียว,ไขควง,การบิด,การหมุน,ม้าแก่,เงินเดือน,ค่าจ้าง,คนขี้เหนียว,เจ้าหน้าที่เรือนจำ,พัสดี,การสังวาส vt. ขันสครู,บีบบังคับ,ขันแน่น,กวดขัน,ไช. vi. หมุนตะปูควง,ยึดติดด้วยตะปูควง,
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข,การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave
ward(วอร์ด) n. ห้องคนไข้,ตึกคนไข้,แผนกในโรงพยาบาล,ห้องเรือนจำ,ผู้ที่อยู่ในความปกครองหรือความพิทักษ์,ความเป็นผู้ปกครอง,กลุ่มยามรักษาการณ์ vt. ปัดเป่า,ขับออก,ขจัด, Syn. precinct,protege

English-Thai: Nontri Dictionary
BIG big house(n) คุก,เรือนจำ,ทัณฑสถาน
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
gaol(n) คุก,ตะราง,ห้องขัง,เรือนจำ
jail(n) คุก,ตะราง,เรือนจำ,ห้องขัง
jug(n) เหยือกน้ำ,คนโท,หม้อ,ไห,กระโถน,คุก,เรือนจำ
prison(n) เรือนจำ,คุก,ตะราง,ที่คุมขัง
tank(n) รถถัง,บ่อน้ำ,แท็งก์น้ำ,ห้องเรือนจำ,ทะเลสาบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top