Search result for

สะกิด

(23 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะกิด-, *สะกิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะกิด[V] poke, See also: nudge, shove, jab, push, prod, thrust, Syn. สะกิดสะเกา, Example: คุณน่าจะสะกิดให้เขารู้บ้างว่าเขาวางตัวไม่เหมาะ, Thai definition: ทำให้รู้ตัว
สะกิด[V] prick, See also: puncture, jab, pierce, punch, perforate, Example: แม่ครัวใช้มีดสะกิดเนื้อที่เกาะอยู่รอบเม็ดลำไยออกให้หมด, Thai definition: เอาสิ่งปลายแหลมเขี่ยและควักแต่เบาๆ
สะกิด[V] prick, See also: jab, scratch, Example: แม่ครัวใช้มีดสะกิดเนื้อที่เกาะอยู่รอบเม็ดลำไยออกให้หมด, Thai definition: เอาสิ่งปลายแหลมเขี่ยและควักแต่เบาๆ
สะกิดสะเกา[V] scratch, See also: poke, nudge, Syn. สะกิด, Example: บทสนทนาสั้นๆ ข้างต้นนั้นทำได้แค่สะกิดสะเกาข้อสงสัยได้เพียงผิวๆ เท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะกิดก. เอาปลายเล็บหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันเขี่ยหรือแคะแต่เบา ๆ เพื่อให้รู้ตัวหรือเพื่อให้หลุดหรือให้แตกออกเป็นต้น เช่น เอามือสะกิดสีข้าง ใช้เข็มสะกิดฝีให้หนองออก
สะกิดโดยปริยายหมายความว่า เตือนให้นึกถึง.
สะกิดสะเกาก. สะกิดบ่อย ๆ, โดยปริยายหมายถึงพูดหรือทำให้กระทบใจบ่อย ๆ เช่น เรื่องนี้จบไปแล้วจะสะกิดสะเกาขึ้นมาทำไม.
สะกิดใจก. ฉุกคิดถึงเหตุการณ์หรือถ้อยคำที่เคยได้เห็นหรือได้ยินมา เช่น คำพูดของเขาสะกิดใจฉัน เมื่อได้ยินเขาพูดเรื่องเงิน ก็รู้สึกสะกิดใจว่าเขาจะมาทวงหนี้.
เขี่ยสะกิด เช่น เอานิ้วเขี่ยหลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I was walking, and then someone from behind tapped my shoulder.ฉันกำลังเดินอยู่ และมีใครบางคนมาสะกิดไหล่ฉัน Episode #1.8 (2009)
My dark passenger is like a trapped coal miner, always tapping, always letting me know it's still in there, still alive.ผู้โดยสารมืดดำของผม เหมือนคนงานเหมืองที่ติดอยู่ สะกิด ให้ผมรู้เสมอว่า มันยังอยู่ในนั้น ยังมีชีวิต Living the Dream (2009)
Then when you heard that Hyuga-sensei had been murdered, it hit you...เมื่อคุณได้ยินว่าอ.เฮียวกะถูกฆ่า นั่นสะกิดใจคุณ... Episode #1.3 (2009)
See if we can't jog your memory.ลองดูว่าเราจะสะกิดต่อมความจำคุณได้มั๊ย Dude, Where's My Groom? (2009)
Of course, at that time, we supposed we could do it with LSD and hypnotic suggestion.แน่ล่ะ ในตอนนั้น เราหวังว่าทำัมันได้ ด้วยยา LSD และการสะกิดจิตให้หลับ Dream Logic (2009)
Which reminds me, the only thing not included in this are the five phrases required to get me a passing grade.ซึ่งสะกิดผมว่า ในเรื่องราวทั้งหมดนี่ มันไม่มีโวหารครบ 5 ที่ผมต้องใช้เพื่อผ่านได้เกรดวิชานี้เลย Spanish 101 (2009)
Oh, no, it was a wake-up call.ไม่ๆ มันเป็นตัวช่วยสะกิดต่างหาก Politics of Human Sexuality (2009)
-I think we can arrange that.-เรื่องนี้แค่สะกิดก็รู้ Carriers (2009)
I was perfectly happy and then she went and opened her big mouth.ฉันแฮปปี้อยู่ดีๆ เธอมาพูดสะกิดต่อม Sex and the City 2 (2010)
After everybody left, I went back for my book bag... and something stopped me.ฉันกลับไปเอากระเป๋า บางอย่างสะกิดใจฉัน Dream On (2010)
I'm just asking question.แค่มาสะกิดถามเอง Fool Me Once (2010)
It just never occurred to me that you guys would leave and take my only son.มันไม่เคยสะกิดใจฉันมาก่อนเลยนะ ที่พวกคุณจะเอาลูกชายคนเดียวของฉันไป We All Deserve to Die (2010)

English-Thai: Nontri Dictionary
fillip(vt) หยิก,สะกิด,กระตุ้น,เคาะ,ดัดนิ้ว
nudge(vt) ดัน,ถอง,สะกิด,ดุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top