ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arouse

ER0 AW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arouse-, *arouse*
Possible hiragana form: あろうせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arouse(vt) กระตุ้น, Syn. stir, stir up, stimulate
arouse(vt) ปลุกให้ตื่นขึ้น
arouse from(phrv) ปลุกให้ตื่นจาก, Syn. wake from
arouse fromกระตุ้นให้พ้นจาก, Syn. awaken from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arouse(อะเราซ') -vt. กระตุ้น, ปลุก, ดลใจ.
carouse(คะเราซ') { caroused, carousing, carouses } vi. ดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า, ดื่มเหล้าจัดและบ่อย, See also: carousal n. ดูcarouse carouser n. ดูcarouse, Syn. make merry
carousel(แครระเซิล', -เซล') n. ดูcarrousel

English-Thai: Nontri Dictionary
arouse(vt) เร้าใจ, ปลุกใจ, ดลใจ, กระตุ้น, ทำให้ตื่นเต้น
carouse(n) การกินเลี้ยง, การดื่มสุรา
carouse(vi) ดื่มฉลอง, กินเลี้ยง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To arouse the people's anger.กระตุ้นความโกรธของประชาชน. The Great Dictator (1940)
You mustn't omit any detail otherwise your stories will not arouse us sufficientlyYou mustn't omit any detail... ...ไม่เช่นนั้นเรื่องราวของคุณ .จะ not arouse ที่เราเพียงพอ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Even though a more current technique would be harder to trace it might also arouse suspicion about Colonel Malles' role in this affair.ถึงแม้ว่าเทคนิคนี้จะแกะรอยได้ยากก็เถอะ- แต่มันก็สร้างข้อสงสัยในตัวพันเอกมาเลซได้ Ghost in the Shell (1995)
I am surprised Kralahome took time to arouse such curiosity rather than make sure mem not miss her boat.I am surprised Kralahome took time to arouse such curiosity rather than make sure mem not miss her boat. Anna and the King (1999)
It arouses too much jealousy, too much anger.มันกระตุ้นความอิจฉาริษยา กระตุ้นความโกรธแค้น Bicentennial Man (1999)
Big Razor Sis and I were dragged to this god-forsaken place, and were forced to dance all night to arouse erotic energy.*ซือเจ้อภิมหามีดโกนและฉันถูกจับตัวมา *ที่สถานที่.. ที่พระเจ้าี้ถูกทอดทิ้ง *และถูกบังคับเพื่อเต้นทั้งคืน เพื่อปลุกพลังขับทางเพศของพวกเขา* Dasepo Naughty Girls (2006)
And you didn't arouse any suspicions?และคุณไม่ได้ทำให้พวกนั้นสงสัยใช่มั๊ย ? Chapter Two 'Lizards' (2007)
Yeah, 'cause that won't arouse her suspicion.นั่นจะทำให้เธอสงสัยใหญ่ Sunday (2008)
{ \pos(194, 215) }or she started to realize that her evolutionary purpose is to arouse men, เธอก็เริ่มเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของวิวัฒนาการของเธอคือการยั่วผู้ชาย Dying Changes Everything (2008)
A single drop is enough to arouse any animal.หยดเดียวก็เพียงพอแล้ว สำหรับสัตว์แต่ละตัว Superhero Movie (2008)
It's getting more and more difficult to arouse him.ข้าปลุกอารมณ์พระองค์ยากขึ้นทุกที The Other Boleyn Girl (2008)
Not arouse suspicion.โดยไม่ทำให้น่าสงสัย Eagles and Angels (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arouseDon't arouse him from his sleep!
arouseEvents of that type generally arouse suspicion.
arouseHer anger was aroused by his silly actions.
arouseHis behavior aroused my suspicions.
arouseHis constant complaints aroused my rage.
arouseHis constant insults aroused her anger.
arouseHis constant insults aroused my anger.
arouseHis opinion does not arouse any echo in his colleagues.
arouseHis story aroused my suspicion.
arouseHis terrible suffering aroused her pity.
arouseHis words aroused my competitive spirit.
arouseTheir curiosity was aroused.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกอารมณ์(v) tempt, See also: arouse someone sexually, Syn. เร้าอารมณ์, Thai Definition: ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
เร้า(v) stimulate, See also: arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, Example: เกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้
ปลุกระดม(v) excite, See also: arouse, call into action, incite, Syn. ยุยง, Example: ผู้ก่อการร้ายถือโอกาสตอนมีการประท้วงทำการปลุกระดมนักศึกษาให้ต่อต้านรัฐบาล
ปลุกใจ(v) encourage, See also: arouse, stir up one's spirit, embolden, Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว, Example: รัฐเร่งปรับปรุงส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยโดยปลุกใจคนไทยให้รักชาติและให้มีความสำนึกในความเป็นไทย, Thai Definition: เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
เร้าอารมณ์(v) arouse, See also: incite, stimulate, kindle, Thai Definition: กระตุ้นจิตใจให้คึกคัก หรือกระตือรือร้น
จี้เส้น(v) titillate, See also: arouse, excite, tempt, Example: ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้คุณ เพราะคุณรู้ว่าเวลาไหนควรจี้เส้น เวลาไหนควรสงบปากสงบคำ, Thai Definition: พูดหรือแสดงท่าทางให้เกิดอารมณ์ขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[deungdūt] (v) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure  FR: attirer ; charmer
จุดชนวน[jut chanūan] (v, exp) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse
กำหนัด[kamnat] (v) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited  FR: être excité ; être en chaleur
ก่อ[kø] (v) EN: cause ; provoke ; evoke ; arouse ; ignite  FR: causer ; provoquer ; déclencher
กระสัน[krasan] (v) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused  FR: éprouver du désir ; être excité
กระตุ้น[kratun] (v) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse  FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ไม่สู้[mai sū] (v, exp) EN: spent ; refuse to be aroused
ม้าหมุน[māmun] (n) EN: merry-go-round ; carousel ; roundabout  FR: manège [ m ] ; chevaux de bois [ mpl ] ; carrousel [ m ]
ปลุก[pluk] (v) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse  FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ปลุกให้ประชาชนตื่นตัว[pluk hai prachāchon teūntūa] (v, exp) EN: arouse the people  FR: réveiller la population

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AROUSE ER0 AW1 Z
AROUSED ER0 AW1 Z D
AROUSES ER0 AW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arouse (v) ˈərˈauz (@1 r au1 z)
aroused (v) ˈərˈauzd (@1 r au1 z d)
arouses (v) ˈərˈauzɪz (@1 r au1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
激起[jī qǐ, ㄐㄧ ㄑㄧˇ, ] arouse; excite; inflame #10,212 [Add to Longdo]
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, / ] arouse #15,420 [Add to Longdo]
激昂[jī áng, ㄐㄧ ㄤˊ, ] aroused to indignation #25,744 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルーセル[karu-seru] (n) carousel [Add to Longdo]
回転木馬[かいてんもくば, kaitenmokuba] (n) merry-go-round; carousel [Add to Longdo]
興起[こうき, kouki] (n, vs) rise; ascendency; aroused energy; high-spirited action [Add to Longdo]
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up [Add to Longdo]
掻き立てる;かき立てる[かきたてる, kakitateru] (v1, vt) to stir up; to arouse [Add to Longdo]
突き動かす[つきうごかす, tsukiugokasu] (v5s, vt) to stimulate; to stir up; to arouse [Add to Longdo]
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp, v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy [Add to Longdo]
抱かせる[だかせる, dakaseru] (v1) to raise; to inspire; to arouse [Add to Longdo]
遊び人[あそびにん, asobinin] (n) carouser; playboy; gambler [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top