ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wake

W EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wake-, *wake*
Possible hiragana form: わけ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wake(vt) ปลุกให้ตื่น, See also: ทำให้ตื่น, Syn. arouse, awaken, rouse
wake(vi) ตื่นนอน, Syn. arouse, awaken, rouse
wake(vt) ทำให้ตื่นตัว
wake(vi) ตื่นตัว
wake(vt) ทำให้รับรู้
wake(vi) รับรู้
wake(vi) เฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี
wake(n) การเฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี, Syn. deathwatch
wake(n) ร่องรอยทางน้ำที่เรือหรือสิ่งอื่นใดแล่นผ่านไป
wake(n) ร่องรอยทางอากาศหลังจากเครื่องบินบินผ่านไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wake(เวค) { waked/woke, waking, wakes } vi. ตื่น, ตื่นนอน, ตื่นตัว, สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น, ปลุกให้ตื่น, กวน, ปลุกเร้า, เฝ้าคอย, เฝ้าศพ, อยู่ยาม n. การรอคอย, การอยู่ยาม, การเฝ้าศพ, See also: waker n., Syn. watch vigil
wakeful(เวคฺ'ฟูล) adj. ตื่นตัว, ตื่นอยู่, ไม่สามารถหลับได้, ไม่ได้หลับ, เฝ้าคอย, See also: wakefully adv. wakefulness n., Syn. awake
wakeless(เวค'ลิส) adj. หลับสนิท, ไม่ถูกรบกวน
waken(เว'เคิน) vt. ทำให้ตื่น, ปลุก, ปลุกให้ตื่น, ปลุกเร้า, กวน vi. ตื่น, ตื่นตัว, รู้สึกตัว, See also: wakener n., Syn. awaken, awake, arouse
wakening(เว'เคินนิง) n. การตื่นตัว, การตื่น, การรู้สึกตัว, Syn. awakening
awake(อะเวค') vt., vi. ปลุก, ทำให้ตื่นตัว, ทำให้รู้สึก, กระตุ้น, รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่, ตื่นอยู่, ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken, wakeful, Ant. asleep, inattentive
awaken(อะเว'เคิน) vt., vi. ทำให้ตื่น, ทำให้ตื่นตัว, กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่, ถ่างตา, ลืมตาโพลง, ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert, awake

English-Thai: Nontri Dictionary
wake(n) ร่องรอย, ทางเดิน, ทางผ่าน, การรอคอย, การอยู่ยาม
wake(vi, vt) ปลุก, ทำให้ตื่น, กวน, อยู่ยาม, เฝ้าศพ, สำนึกตัว
wakefulness(n) ความตื่นตัว, การเฝ้าคอย
waken(vi) ตื่นขึ้น, ลุกขึ้น, ตื่นตัว, รู้สึกตัว, ปลุก, กวน
awake(adj) ตื่นตัว, รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก, ทำให้รู้สึกตัว, ทำให้ตื่นตัว
awaken(vt) ปลุก, กระตุ้น, ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก, การทำให้ตื่น, การทำให้รู้สึกตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wakeอนุจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wake up[Wake up] Wake up (Wake up) Grab a brush and put a little makeup Hide the scars to fade away the shakeup (Hide the scars to fade away the) Why’d you leave the keys upon the table? Here you go, create another fable You wanted to Grab a brush and put a little makeup You wanted to Hide the scars to fade away the shakeup You wanted to Why’d you leave the keys upon the table? You wanted to

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wake up!ตื่นได้แล้ว ! Episode #1.3 (2012)
Let's kill it before it wakes up.เถอะฆ่ามันก่อนที่จะตื่นขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You'll wake her up.คุณจะตื่นเธอขึ้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let her wake up!ปล่อยให้เธอตื่นขึ้นมา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
W-W-Wake me up. Wake me up!ไห้ฉันตื่นขึ้นมา ปลุกฉัน! Pinocchio (1940)
If the monster doesn't wake up soon, I--หากมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ตื่น ขึ้นมาเร็ว ๆ นี้ฉัน Pinocchio (1940)
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
Good night. The boy went out and the old man thought, "Why do old men wake so early?เด็กผู้ชายคนนั้นก็ออกไปและ ชายชราคิด The Old Man and the Sea (1958)
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
Then went down to wake the boy.จากนั้นก็ลงไปที่ถนนที่จะปลุก เด็ก The Old Man and the Sea (1958)
Wake up you!ตื่นเร็ว! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Nova! Nova, Nova, wake up.โนวา Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wakeAlthough the alarm rang I failed to wake up.
wakeBe quiet, or the baby will wake up.
wakeBirds usually wake up early in the morning.
wakeCan you wake me up at 7:00 tomorrow?
wakeCome on, wake up.
wakeCould you give me a wake-up call at seven?
wakeDon't wake up the sleeping child.
wakeGo and wake her up.
wakeGo and wake up Mary.
wakeGold prices are skyrocketing in the wake of financial instability.
wakeGood morning. It's time to wake up.
wakeHe asked me to wake him at six.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุก(v) awake, See also: wake up, Example: ข้าพเจ้าปลุกเธอด้วยเสียงดัง และเขย่าตัว แต่เธอก็ไม่รู้สึก, Thai Definition: ทำให้ตื่นจากหลับ
ได้สติ(v) come to realize the truth, See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of, Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้, Ant. เสียสติ, Example: พอได้สติเขาเกิดรู้สึกเสียใจที่ได้ทำไป
ตื่น(v) wake up, See also: be awake, get up, Syn. ตื่นพระบรรทม, Ant. หลับ, Example: เช้าวันนั้นเขาตื่นแต่ฟ้ายังไม่สาง เพราะเป็นวันสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งยวด, Thai Definition: ฟื้นจากหลับ
ตื่นขึ้น(v) wake up, See also: be awake, Syn. ตื่น, Ant. หลับลง, Example: อ้นตื่นขึ้นอีกครั้ง หยิบไฟฉายบนพื้นมากราดแสงไปที่กอหญ้า
ตื่นนอน(v) wake up, See also: be awake, get up, Syn. ตื่น, Ant. เข้านอน, หลับ, Example: หลังจากตื่นนอนแล้ว ชายชราก็นั่งมองท้องฟ้าในยามรุ่ง, Thai Definition: ลุกขึ้นหลังจากหลับ
กระตุ้นเตือน(v) stimulate, See also: waken, animate, stir up, encourage, promote, Syn. ย้ำเตือน, Example: รัฐบาลกระตุ้นเตือนให้ประชาชนประหยัดน้ำมัน, Thai Definition: ย้ำให้ระลึกถึง
สะดุ้งตื่น(v) wake (up) with a fright, See also: wake up frightened, wake up with a shock, Syn. ตื่น, Ant. หลับ, Example: พวกคุณมาทำเสียงดังตึงตังปานแผ่นดินไหว จนผมถึงกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที, Thai Definition: ตื่นขึ้นด้วยความตกใจ
สะดุ้งตื่น(v) wake (up) with a fright, See also: wake up frightened, wake up with a shock, Syn. ตื่น, Ant. หลับ, Example: พวกคุณมาทำเสียงดังตึงตังปานแผ่นดินไหว จนผมถึงกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที, Thai Definition: ตื่นขึ้นด้วยความตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้สติ[dāisati] (v) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of  FR: réaliser
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright
นกคิตติเวคขาดำ[nok Khittiwek kha dam] (n, exp) EN: Black-legged Kittiwake  FR: Mouette tridactyle [ f ] ; Goéland tridactyle [ m ] ; Risse tridactyle
พลอย[phløi] (adv) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of  FR: de la même façon
ปลุก[pluk] (v) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse  FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ระวังตัว[rawang tūa] (v) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout  FR: se méfier ; se défier
ตื่น[teūn] (v) EN: wake up ; awake  FR: s'éveiller ; se lever
ตื่นขึ้น[teūn kheun] (v) EN: wake up  FR: se réveiller
ตื่นนอน[teūnnøn] (v) EN: wake up ; be awake ; get up  FR: se réveiller ; se lever ; sortir du lit
ตื่นตัว[teūntūa] (v) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert  FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WAKE W EY1 K
WAKES W EY1 K S
WAKEN W EY1 K AH0 N
WAKELY W EY1 K L IY0
WAKEUP W EY1 K AH2 P
WAKEHAM W AE1 K HH AH0 M
WAKEMAN W EY1 K M AH0 N
WAKE-UP W EY1 K AH2 P
WAKELEY W AE1 K L IY0
WAKELAND W EY1 K L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wake (v) wˈɛɪk (w ei1 k)
waked (v) wˈɛɪkt (w ei1 k t)
waken (v) wˈɛɪkən (w ei1 k @ n)
wakes (v) wˈɛɪks (w ei1 k s)
wakens (v) wˈɛɪkənz (w ei1 k @ n z)
wakeful (j) wˈɛɪkfəl (w ei1 k f @ l)
wakened (v) wˈɛɪkənd (w ei1 k @ n d)
wakening (v) wˈɛɪkənɪŋ (w ei1 k @ n i ng)
Wakefield (n) wˈɛɪkfiːld (w ei1 k f ii l d)
wakefulness (n) wˈɛɪkfəlnəs (w ei1 k f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醒来[xǐng lái, ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ,   /  ] waken #4,178 [Add to Longdo]
航迹[háng jī, ㄏㄤˊ ㄐㄧ,   /  ] wake (of ship); flight path #84,691 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
分ける[わける, wakeru] TH: แบ่ง  EN: to divide
分ける[わける, wakeru] TH: แยก  EN: to separate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わけ, wake] (adj-no, adj-na, n, n-suf) distinction; difference; different; another; particular; separate; extra; exception; (P) #249 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions) #249 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) translation; version (e.g. "English version") #921 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (uk) conclusion from reasoning, judgement or calculation based on something read or heard; reason; cause; meaning; circumstances; situation; (P) #921 [Add to Longdo]
申し訳(P);申しわけ;申し訳け(io);申訳;申し分け;申分け[もうしわけ, moushiwake] (n, vs) apology; excuse; (P) #1,578 [Add to Longdo]
分け(P);別け[わけ, wake] (n, n-suf) (1) sharing; division; (2) draw; tie; (P) #2,137 [Add to Longdo]
起こす(P);起す[おこす, okosu] (v5s, vt) to raise; to cause; to wake someone; (P) #4,448 [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n, vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) #7,572 [Add to Longdo]
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1, vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P) #8,352 [Add to Longdo]
起きる[おきる, okiru] (v1, vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P) #9,678 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページ分け[ページわけ, pe-ji wake] pagination (vs) [Add to Longdo]
会話型言語[かいわけいげんごう, kaiwakeigengou] conversational language [Add to Longdo]
会話型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] conversational processing [Add to Longdo]
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分ける[わける, wakeru] verteilen, teilen [Add to Longdo]
分け前[わけまえ, wakemae] Anteil [Add to Longdo]
[わけ, wake] UEBERSETZUNG [Add to Longdo]
[わけ, wake] Grund, Sinn, Umstaende [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wake \Wake\, n.
   1. The act of waking, or being awaked; also, the state of
    being awake. [Obs. or Poetic]
    [1913 Webster]
 
       Making such difference 'twixt wake and sleep.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Singing her flatteries to my morning wake. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of forbearing sleep, especially for solemn or
    festive purposes; a vigil.
    [1913 Webster]
 
       The warlike wakes continued all the night,
       And funeral games played at new returning light.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The wood nymphs, decked with daises trim,
       Their merry wakes and pastimes keep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically:
    (a) (Ch. of Eng.) An annual parish festival formerly held
      in commemoration of the dedication of a church.
      Originally, prayers were said on the evening
      preceding, and hymns were sung during the night, in
      the church; subsequently, these vigils were
      discontinued, and the day itself, often with
      succeeding days, was occupied in rural pastimes and
      exercises, attended by eating and drinking, often to
      excess.
      [1913 Webster]
 
         Great solemnities were made in all churches, and
         great fairs and wakes throughout all England.
                          --Ld. Berners.
      [1913 Webster]
 
         And every village smokes at wakes with lusty
         cheer.              --Drayton.
      [1913 Webster]
    (b) The sitting up of persons with a dead body, often
      attended with a degree of festivity, chiefly among the
      Irish. "Blithe as shepherd at a wake." --Cowper.
      [1913 Webster]
 
   {Wake play}, the ceremonies and pastimes connected with a
    wake. See {Wake}, n., 3
    (b), above. [Obs.] --Chaucer.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wake \Wake\, n. [Originally, an open space of water s?rrounded
   by ice, and then, the passage cut through ice for a vessel,
   probably of Scand. origin; cf. Icel. v["o]k a hole, opening
   in ice, Sw. vak, Dan. vaage, perhaps akin to E. humid.]
   The track left by a vessel in the water; by extension, any
   track; as, the wake of an army.
   [1913 Webster]
 
      This effect followed immediately in the wake of his
      earliest exertions.           --De Quincey.
   [1913 Webster]
 
      Several humbler persons . . . formed quite a procession
      in the dusty wake of his chariot wheels. --Thackeray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wake \Wake\, v. i. [imp. & p. p. {Waked}or {Woke} (?); p. pr. &
   vb. n. {Waking}.] [AS. wacan, wacian; akin to OFries. waka,
   OS. wak?n, D. waken, G. wachen, OHG. wahh?n, Icel. vaka, Sw.
   vaken, Dan. vaage, Goth. wakan, v. i., uswakjan, v. t., Skr.
   v[=a]jay to rouse, to impel. ????. Cf. {Vigil}, {Wait}, v.
   i., {Watch}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. To be or to continue awake; to watch; not to sleep.
    [1913 Webster]
 
       The father waketh for the daughter.  --Ecclus.
                          xlii. 9.
    [1913 Webster]
 
       Though wisdom wake, suspicion sleeps. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I can not think any time, waking or sleeping,
       without being sensible of it.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To sit up late festive purposes; to hold a night revel.
    [1913 Webster]
 
       The king doth wake to-night, and takes his rouse,
       Keeps wassail, and the swaggering upspring reels.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To be excited or roused from sleep; to awake; to be
    awakened; to cease to sleep; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       He infallibly woke up at the sound of the concluding
       doxology.               --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   4. To be exited or roused up; to be stirred up from a
    dormant, torpid, or inactive state; to be active.
    [1913 Webster]
 
       Gentle airs due at their hour
       To fan the earth now waked.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Then wake, my soul, to high desires. --Keble.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wake \Wake\, v. t.
   1. To rouse from sleep; to awake.
    [1913 Webster]
 
       The angel . . . came again and waked me. --Zech. iv.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in motion or action; to arouse; to excite. "I shall
    waken all this company." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Lest fierce remembrance wake my sudden rage.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Even Richard's crusade woke little interest in his
       island realm.             --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to life again, as if from the sleep of death; to
    reanimate; to revive.
    [1913 Webster]
 
       To second life
       Waked in the renovation of the just. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To watch, or sit up with, at night, as a dead body.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wake
   n 1: the consequences of an event (especially a catastrophic
      event); "the aftermath of war"; "in the wake of the
      accident no one knew how many had been injured" [syn:
      {aftermath}, {wake}, {backwash}]
   2: an island in the western Pacific between Guam and Hawaii
     [syn: {Wake Island}, {Wake}]
   3: the wave that spreads behind a boat as it moves forward; "the
     motorboat's wake capsized the canoe" [syn: {wake},
     {backwash}]
   4: a vigil held over a corpse the night before burial; "there's
     no weeping at an Irish wake" [syn: {wake}, {viewing}]
   v 1: be awake, be alert, be there [ant: {catch some Z's}, {kip},
      {log Z's}, {sleep}, {slumber}]
   2: stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm clock"
     [syn: {wake up}, {awake}, {arouse}, {awaken}, {wake}, {come
     alive}, {waken}] [ant: {dope off}, {doze off}, {drift off},
     {drop off}, {drowse off}, {fall asleep}, {flake out}, {nod
     off}]
   3: arouse or excite feelings and passions; "The ostentatious way
     of living of the rich ignites the hatred of the poor"; "The
     refugees' fate stirred up compassion around the world"; "Wake
     old feelings of hatred" [syn: {inflame}, {stir up}, {wake},
     {ignite}, {heat}, {fire up}]
   4: make aware of; "His words woke us to terrible facts of the
     situation"
   5: cause to become awake or conscious; "He was roused by the
     drunken men in the street"; "Please wake me at 6 AM." [syn:
     {awaken}, {wake}, {waken}, {rouse}, {wake up}, {arouse}]
     [ant: {cause to sleep}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top