ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผสมให้เข้ากัน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผสมให้เข้ากัน-, *ผสมให้เข้ากัน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emulsifiedผสมให้เข้ากัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A thunderbolt to mix it well.สายฟ้า ผสมให้เข้ากัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mix 'em well, you got yourself a summoning spell.ผสมให้เข้ากันและร่ายคาถา You Can't Handle the Truth (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blend[VT] ผสม, See also: ผสมให้เข้ากัน, รวมกัน, Syn. mix
beat up[PHRV] ตีให้เข้ากัน, See also: ผสมให้เข้ากันด้วยการตี
stir up[PHRV] คนให้เข้ากัน, See also: ผสมให้เข้ากัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top