ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซาว

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซาว-, *ซาว*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ซาว (n จำนวน ) ยี่สิบ ตัวอย่าง : ร้อยซาว(ร้อยยี่สิบ)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาว[V] wash (rice), See also: stir (rice) with hand and wash with water, rinse, Syn. ล้างน้ำ, Example: ก่อนหุงข้าว เราจะซาวข้าวให้สะอาด 2-3 ครั้ง, Thai definition: เอาข้าวสารล้างน้ำด้วยวิธีใช้มือคนให้ทั่วเพื่อให้สะอาดก่อนหุงต้ม เรียกว่า ซาวข้าว, โดยปริยายหมายถึง ล้างสิ่งอื่นด้วยวิธีเช่นนั้น
ซาวน้ำ[N] boiled rice flour in noodle form, mixed with curry, eaten with powdered shrimps and pineapple slices, Syn. ขนมจีนซาวน้ำ, Thai definition: เครื่องกินกับขนมจีนปนกันหลายสิ่ง มีกุ้งแห้ง กระเทียม สับปะรด หรือส้มต่างๆ
ซาวเสียง[V] sound out, See also: poll, Syn. หยั่งเสียง, หยั่งความคิดเห็น, Example: เขาซาวเสียงเพื่อนๆ ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซาวก. เอาข้าวสารล้างนํ้าด้วยวิธีใช้มือคนให้ทั่วเพื่อให้สะอาดก่อนหุงต้ม เรียกว่า ซาวข้าว.
ซาวว. ยี่สิบ.
ซาวน้ำน. ของกินอย่างหนึ่ง มีขนมจีน กุ้งแห้งป่น กระเทียมซอย ขิงซอย สับปะรดสับ เป็นต้น กับเครื่องปรุงรส ราดด้วยหัวกะทิหรือแจงลอน เรียกว่า ขนมจีนซาวนํ้า.
ซาวเสียงก. ลองพูดหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นหรือคนจำนวนมาก, หยั่งเสียง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์? Stand by Me (1986)
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์ Stand by Me (1986)
Mrs. Parrish is in one for a second trimester sonogram.คุณนายพาริชนัดตรวจอัลตราซาวน์ครั้งที่สองที่ห้องหนึ่ง Junior (1994)
I got a prenatal monitor and a blood screener ordered up.ฉันสั่งเครื่องอัลตราซาวน์กับเครื่องตรวจเลือดแล้ว Junior (1994)
The one that's kind of green, and you scrape it off the sourwood tree.อันแรกสีเขียวๆ ที่สกัดออกมาจาก ต้นเซาวเออร์วู้ด The Education of Little Tree (1997)
Did you do an ultrasound?เธอทำอัลตราซาวนด์รึยัง? ได้ยินเสียงพึมพำมั้ย? City of Angels (1998)
Sound post, tail piece. New bridge, of course.พวกซาวด์โพสก็ใหม่หมดครับ The Red Violin (1998)
I'm Haruki Yazawa, from Tokyo.ผม ฮารุกิ ยาซาว่า, จากโตเกียว April Story (1998)
My motto is, 'get bigger everyday.' I'm Tadayuki Kawasa.ภาษิตคำขวัญของผม, 'ได้ให้มากขึ้น ทุกๆ วัน' ฉัน ทาดายูกิ คาซาว่า April Story (1998)
And hell is just a sauna.งั้นนรกก็เป็นแค่ห้องซาวน่า 10 Things I Hate About You (1999)
It all started back in 19 and 28... when I was just a youngster in Savannah, Georgia.ต้องย้อนกลับไปปี 1928... ...ตอนผมยังเป็นเด็ก อยู่ที่ซาวันน่าห์ จอร์เจีย The Legend of Bagger Vance (2000)
But even he was the first to say that his most significant victory... was winning' the heart of Adele Invergordon, daughter of the wealthiest man in Savannah.แต่เขามักพูดว่า ชัยชนะครั้งที่สำคัญที่สุด... ...คือการชนะใจอเดล อินเวอร์กอร์ดอน ลูกสาวมหาเศรษฐีแห่งซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซาว[v.] (sāo) EN: wash ; rince ; stir and wash with hand   FR: rincer
ซาวข้าว[v. exp.] (sāo khāo) EN: stir rice with hands in water   
ซาวน้ำ[n.] (sāonām) EN: boiled rice flour in noodle form mixed with curry and eaten with powdered shrimps and pineapple slices   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top