ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speak

S P IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speak-, *speak*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speak(vi) สนทนา, See also: พูด, บรรยาย, Syn. state, talk, converse, chat, declare, Ant. keep silent
speak(vt) สนทนา, See also: พูด, บรรยาย, Syn. state, talk, converse, chat, declare, Ant. keep silent
speaker(n) ผู้พูด, See also: ผู้กล่าว, Syn. orator, lecturer, preacher
speaker(n) เครื่องขยายเสียง, See also: ลำโพง, Syn. amplifier
speak of(phrv) เอ่ยถึง, See also: พูดถึง, พูดเกี่ยวกับ, Syn. talk about
speak on(phrv) พูดถึง, See also: เอ่ยถึง, คุยเกี่ยวกับ, Syn. talk on
speak to(phrv) พูดกับ, See also: คุยกับ, Syn. speak with, talk at, talk to, talk with
speak up(phrv) พูดเสียงดัง, See also: คุยเสียงดัง, Syn. answer up, speak out, talk up
speaking(adj) เกี่ยวกับการพูด
speak for(phrv) พูดเป็นเวลา, Syn. talk for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speak(สพีค) { spoke, spoken, speaking, speaks } vi., vt. พูด, คุย, กล่าว, แสดงความเห็น, สนทนา, เจรจา, ปราศรัย, ตรัส, บรรยาย, แถลง, แสดงถึง, เกิดเสียง, Syn. talk, mention
speaker(สพี'เคอะ) n. ผู้พูด, ผู้บรรยาย, ประธานสภานิติบัญญัติ, เครื่องขยายเสียง, หนังสือฝึกพูด., See also: speakership n., Syn. lecturer, orator
speaking(สพิค'คิง) n., adj. (เกี่ยวกับ) การพูด, การแถลง, การแสดงปาฐกถา, การบรรยาย, , See also: speakings หนังสือท่องจำ, หนังสืออาขยาน.
bespeak(บิสพีค') { bespoke, bespoke, bespeaking, bespeaks } vt., n. (การ) ถามหา, กล่าว, ว่า, แสดงให้เห็น, บอกล่วงหน้า, จองล่วงหน้า, ขอร้อง, Syn. indicate, Ant. negate
loudspeaker(เลา'สพีคเคอะ) n. เครื่องขยายเสียง
misspeak(มิสสพีค') vt., vi. พูดผิด, ออกเสียงผิด
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา, การกล่าวคำปราศรัย, การพูดในที่ชุมนุมชน
unspeakvt. ถอนคำพูด, ถอนออก, เลิกล้ม
unspeakable(อันสพีค'คะเบิล) adj. พูดไม่ได้, เหลือที่จะพรรณา, พูดไม่ออก, เลวร้าย.

English-Thai: Nontri Dictionary
speak(n) การสนทนา, การพูด, การเจรจา, การตรัส
speaker(n) ผู้พูด, โฆษก, พิธีกร, ผู้บรรยาย, ลำโพงวิทยุ, ประธาน, การแสดงสุนทรพจน์
speaking(n) การแสดงสุนทรพจน์, การพูด, การบรรยาย, การแสดงปาฐกถา
bespeak(vt) สั่งล่วงหน้า, บอกล่วงหน้า, แสดงว่าเป็น, ถามหา
loudspeaker(n) ลำโพง
unspeakable(adj) ไม่สามารถบรรยายได้, พูดไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Speakerประธานสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Speaker of the Houseประธานสภาผู้แทนราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
speakerลำโพงเสียง, ดู  loudspeaker   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Speak plain.กับฉันเหรอ The Man Who Would Be King (2011)
He now speaks to Field Marshal Herring, Minister of War.รัฐมนตรีการสงคราม The Great Dictator (1940)
Actions speak louder than words. A bulletproof uniform.ทำดีกว่าพูด ชุดกันกระสุน The Great Dictator (1940)
I speak in the interests of our party and the cause of humanity.ผมพูดในสิ่งที่ควรพูด และเพื่อมวลมนุษย์ The Great Dictator (1940)
I must speak to you alone. Do you mind?ผมต้องการคุยกับท่าน ท่านจะรังเกียจไหม The Great Dictator (1940)
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)
He don't even speak good English.เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ดี 12 Angry Men (1957)
He doesn't even speak good English.เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ดี 12 Angry Men (1957)
I speak my piece, and you...I speak my piece, and you... 12 Angry Men (1957)
And frequently, he would speak the names of horses on the telephone.และบ่อยครั้งที่เขาจะพูด ชื่อของม้าอยู่บนโทรศัพท์ The Old Man and the Sea (1958)
I don't speak the language.ฉันไม่ได้พูดภาษาที่คุณเห็น Help! (1965)
- Easterner speaks with forked tongue.คนเอเชียด้วยเท้าเลี่ยน พูดคุยกับลิ้นสองแฉก Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speak400 million people speak English as their first language.
speakA blonde is speaking to her psychiatrist.
speakA camel is, so to speak, a ship on the desert.
speakA child able to speak English.
speakA crowd of people gathered around the speaker.
speakActions speak louder than words. [ Proverb ]
speakActions speak louder than words. Stop complaining and do it.
speakAfter their argument they weren't on speaking terms.
speakAfter they argued, they didn't speak to each other for a week.
speakAlthough he was born in England, he speaks English very badly.
speakAlthough it is good if one can speak English well.
speakA man of sense wouldn't speak to you like that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาสน์(n) speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
พูดเจื้อยแจ้ว(v) speak on and on, See also: speak pleasantly and clearly, Syn. พูดจ้อยๆ, Example: คนไทยอ่านหนังสือเป็นนกแก้วนกขุนทอง คือ พูดเจื้อยแจ้วไปเรื่อยๆ ไม่มีความเข้าใจถึงสิ่งนั้น, Thai Definition: พูดเสียงใสและพูดไปเรื่อยๆ (มักใช้แก่เด็กและหญิงสาว)
พูดรัว(v) speak rapidly and clearly, Ant. พูดยานคาง, Example: ยาลดความอ้วนก่อให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ทรงตัวลำบาก ม่านตาขยาย พูดรัว ปวดศีรษะ เป็นต้น, Thai Definition: พูดเร็วและไม่ชัดเจน
พูดเรื่อยเปื่อย(v) speak extemporaneously, See also: speak continuously, Example: ฉันก็พูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเอง อย่าคิดอะไรมาก, Thai Definition: พูดไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้คิดไว้ว่าจะพูดอะไร
พูดเสียงต่ำ(v) speak in a low tone, See also: speak in a low voice, Ant. พูดเสียงสูง, Example: นาซีมพูดเสียงต่ำเพื่อให้เหมือนจอมวายร้ายในหนัง, Thai Definition: พูดโดยใช้ทำนองเสียงที่ต่ำกว่าปกติ
แปร่งหู(v) speak with a strange accent, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: แม้เสียงของเขาจะแปร่งหู แต่ก็ดูมีเอกลักษณ์ดี, Thai Definition: มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ
วิสาสะ(v) speak, See also: converse, be acquainted, associate, get together, socialize, Example: ชาวบ้านจะมีโอกาสวิสาสะกันในทางสังคม ก็ในวันตรุษสารทนี่เอง, Thai Definition: สมาคม, พูดคุย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ออกปาก(v) say, See also: speak, talk, remark, Syn. พูด, Example: เมื่อคนรู้จักมักจี่เดินสวนทางมาก็จะออกปากถามไถ่ และหยุดพูดคุยด้วย
แขวะ(v) speak sarcastically, See also: pick a quarrel with, Syn. กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, ค่อนแคะ, เสียดสี, Example: หล่อนวังไม่วายหันมาแขวะใส่ผมอีกจนได้, Thai Definition: พูดชวนทะเลาะวิวาท
ค้อนติง(v) speak with jealousy, See also: remind with jealousy, Example: เมื่อผมไปเสนอบทความในที่ประชุม คนส่วนใหญ่ค้อนติงทฤษฎีของผม, Thai Definition: พูดโดยความริษยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าปากจะพูด[ā pāk ja phūt] (v, exp) EN: open one's mouth ; begin to speak  FR: commencer à parler
ชินปาก[chin pāk] (v, exp) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)
แดก[daēk] (v) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically  FR: tourner en dérision ; ironiser
เจ้าของภาษา[jaokhøng phāsā] (n, exp) EN: native speaker
เจรจา[jēnrajā = jēnjā] (v) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views  FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
การพูดเพื่อธุรกิจ[kān phūt pheūa thurakit] (n, exp) EN: business speaking
กัดฟันพูด[katfan phūt] (v, exp) EN: speak reluctantly
คำกล่าว[khamklāo] (n) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance  FR: paroles [ fpl ] ; dires [ mpl ] ; mots [ mpl ]
คันปาก[khan pāk] (v, exp) EN: itch to speak  FR: démanger de parler
ค้อนติง[khønting] (v) EN: speak with jealousy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPEAK S P IY1 K
SPEAKE S P IY1 K
SPEAKS S P IY1 K S
SPEAKER S P IY1 K ER0
SPEAKES S P IY1 K S
SPEAKING S P IY1 K IH0 NG
SPEAKERS S P IY1 K ER0 Z
SPEAKMAN S P IY1 K M AH0 N
SPEAKER'S S P IY1 K ER0 Z
SPEAKES'S S P IY1 K S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speak (v) spˈiːk (s p ii1 k)
speaks (v) spˈiːks (s p ii1 k s)
speaker (n) spˈiːkər (s p ii1 k @ r)
speakers (n) spˈiːkəz (s p ii1 k @ z)
speaking (v) spˈiːkɪŋ (s p ii1 k i ng)
speakership (n) spˈiːkəʃɪp (s p ii1 k @ sh i p)
speakerships (n) spˈiːkəʃɪps (s p ii1 k @ sh i p s)
speaking-tube (n) spˈiːkɪŋ-tjuːb (s p ii1 k i ng - t y uu b)
speaking-tubes (n) spˈiːkɪŋ-tjuːbz (s p ii1 k i ng - t y uu b z)
speaking-trumpet (n) spˈiːkɪŋ-trʌmpɪt (s p ii1 k i ng - t r uh m p i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] speak of, #7,361 [Add to Longdo]
音响[yīn xiǎng, ㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ, / ] speakers or speaker (electronic); acoustics; sound field (in a room or theater), #8,031 [Add to Longdo]
议长[yì zhǎng, ㄧˋ ㄓㄤˇ, / ] speaker (of a legislative assembly), #15,928 [Add to Longdo]
扬声器[yáng shēng qì, ㄧㄤˊ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] speaker, #17,283 [Add to Longdo]
侃侃而谈[kǎn kǎn ér tán, ㄎㄢˇ ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄊㄢˊ, / ] speak frankly with assurance, #31,120 [Add to Longdo]
挖苦[wā ku, ㄨㄚ ㄎㄨ˙, ] speak sarcastically; make ironical remarks, #33,880 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] speak out boldly, #53,204 [Add to Longdo]
国会议长[guó huì yì zhǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄓㄤˇ, / ] Speaker of the House [Add to Longdo]
大声说话[dà shēng shuō huà, ㄉㄚˋ ㄕㄥ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, / ] speak loudly [Add to Longdo]
打横炮[dǎ héng pào, ㄉㄚˇ ㄏㄥˊ ㄆㄠˋ, / ] speak unwarrantedly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mal den Teufel nicht an die Wand! [ übtr. ]Speak of the devil and the devil shows up! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[aa] (adv) (See 斯う, 然う, 如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[anna] (adj-pn) (See こんな, そんな, どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp, v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
け;っけ[ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
こんな[konna] (adj-pn) (See あんな, そんな, どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
ごにょごにょ[gonyogonyo] (adv) (speak) mumblingly; unintelligibly [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp, v5u) to speak one's mind; to speak very frankly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スピーカ[すぴーか, supi-ka] speaker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speak \Speak\, v. i. [imp. {Spoke}({Spake}Archaic); p. p.
   {Spoken}({Spoke}, Obs. or Colloq.); p. pr. & vb. n.
   {Speaking}.] [OE. speken, AS. specan, sprecan; akin to
   OF.ries. spreka, D. spreken, OS. spreken, G. sprechen, OHG.
   sprehhan, and perhaps to Skr. sph[=u]rj to crackle, to
   thunder. Cf. {Spark} of fire, {Speech}.]
   1. To utter words or articulate sounds, as human beings; to
    express thoughts by words; as, the organs may be so
    obstructed that a man may not be able to speak.
    [1913 Webster]
 
       Till at the last spake in this manner. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Speak, Lord; for thy servant heareth. --1 Sam. iii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To express opinions; to say; to talk; to converse.
    [1913 Webster]
 
       That fluid substance in a few minutes begins to set,
       as the tradesmen speak.        --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       An honest man, is able to speak for himself, when a
       knave is not.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
       During the century and a half which followed the
       Conquest, there is, to speak strictly, no English
       history.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter a speech, discourse, or harangue; to adress a
    public assembly formally.
    [1913 Webster]
 
       Many of the nobility made themselves popular by
       speaking in Parliament against those things which
       were most grateful to his majesty.  --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. To discourse; to make mention; to tell.
    [1913 Webster]
 
       Lycan speaks of a part of Caesar's army that came to
       him from the Leman Lake.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. To give sound; to sound.
    [1913 Webster]
 
       Make all our trumpets speak.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To convey sentiments, ideas, or intelligence as if by
    utterance; as, features that speak of self-will.
    [1913 Webster]
 
       Thine eye begins to speak.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To speak of}, to take account of, to make mention of.
    --Robynson (More's Utopia).
 
   {To speak out}, to speak loudly and distinctly; also, to
    speak unreservedly.
 
   {To speak well for}, to commend; to be favorable to.
 
   {To speak with}, to converse with. "Would you speak with me?"
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To say; tell; talk; converse; discourse; articulate;
     pronounce; utter.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speak \Speak\, v. t.
   1. To utter with the mouth; to pronounce; to utter
    articulately, as human beings.
    [1913 Webster]
 
       They sat down with him upn ground seven days and
       seven nights, and none spake a word unto him. --Job.
                          ii. 13.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter in a word or words; to say; to tell; to declare
    orally; as, to speak the truth; to speak sense.
    [1913 Webster]
 
   3. To declare; to proclaim; to publish; to make known; to
    exhibit; to express in any way.
    [1913 Webster]
 
       It is my father;s muste
       To speak your deeds.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Speaking a still good morrow with her eyes.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       And for the heaven's wide circuit, let it speak
       The maker's high magnificence.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Report speaks you a bonny monk.    --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. To talk or converse in; to utter or pronounce, as in
    conversation; as, to speak Latin.
    [1913 Webster]
 
       And French she spake full fair and fetisely.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. To address; to accost; to speak to.
    [1913 Webster]
 
       [He will] thee in hope; he will speak thee fair.
                          --Ecclus.
                          xiii. 6.
    [1913 Webster]
 
       each village senior paused to scan
       And speak the lovely caravan.     --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   {To speak a ship} (Naut.), to hail and speak to her captain
    or commander.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speak
   v 1: express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This
      depressed patient does not verbalize" [syn: {talk},
      {speak}, {utter}, {mouth}, {verbalize}, {verbalise}]
   2: exchange thoughts; talk with; "We often talk business";
     "Actions talk louder than words" [syn: {talk}, {speak}]
   3: use language; "the baby talks already"; "the prisoner won't
     speak"; "they speak a strange dialect" [syn: {speak}, {talk}]
   4: give a speech to; "The chairman addressed the board of
     trustees" [syn: {address}, {speak}]
   5: make a characteristic or natural sound; "The drums spoke"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top