Search result for

แดก

   
41 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แดก-, *แดก*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีแดกแห้งเป็นคำด่าประจานเด็กผู้หญิงที่ผัวตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น ด่าเด็กที่ยังไม่มีประจำเดือนแต่มีผัวแล้ว เป็นต้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดก[V] eat, See also: devour, drink, Syn. ยัด, กิน, สวาปาม, ฟาด, เขมือบ, Example: ลูกเต้าไม่มีข้าวจะแดกยังเสือกเอาเงินไปซื้อเหล้า, Thai definition: กิน, กินอย่างเกินขนาด, (ใช้ในลักษณะที่ถือว่าไม่สุภาพ), โดยปริยายใช้แทนกริยาอย่างอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น, Notes: (ปาก)
แดก[V] ridicule, See also: be sarcastic, be ironic, speak sarcastically, Syn. กระทบกระเทียบ, แดกดัน, กระทบกระแทก, เหน็บแนม, ประชดประชัน, ถากถาง, Example: ฉันเคยแดกคำใส่มันเพราะความโมโห, Thai definition: พูดกระทบให้โกรธ โดยยกเอาสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบขึ้นมาย้อนเปรียบเทียบ, Notes: (ปาก)
แดกดัน[V] be sarcastic, See also: be ironic, ridicule, satirize, satire, Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง, เยาะหยัน, Example: เขาจะตอบอย่างนี้หรือคล้ายกับอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อผมแดกดันเข้าให้
แดกดัน[ADV] ironically, See also: satirically, sarcastically, Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง, Example: เขายอยกผมอย่างแดกดัน
แดกแด้[N] chrysalis, See also: pupa, Syn. แด็กแด้, ดักแด้, Example: แมลงบางชนิดเติบโตจากแดกแด้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตัวอ่อนระยะสุดท้ายของแมลงหลายชนิดที่สร้างเปลือกแข็งหุ้มตัวเพื่อที่จะเจริญวัยเปลี่ยนรูปร่างเป็นตัวเต็มวัย ระยะนี้จะเป็นระยะอยู่นิ่งกับที่และไม่กินอาหาร มีรูปร่างต่างกัน เช่น รูปไข่ รูปยาวรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แดกก. ทำให้แน่น, อัด, ดัน, เช่น ลมแดกขึ้นจนแน่นหน้าอก
แดกกิน
แดกโกงกิน, (เป็นคำหยาบ)
แดกกล่าวกระทบกระแทกหรือประชดให้เจ็บใจ, แดกดัน ก็ว่า.
แดกน. เรียกปลาที่หมักใส่เกลือโขลกปนกับรำแล้วยัดใส่ไห ว่า ปลาแดก, ปลาร้า.
แดกงาน. ชื่อขนมอย่างหนึ่ง ทำด้วยข้าวเหนียวนึ่งแล้วเอามาตำคลุกกับงา.
แดกดันก. กล่าวกระทบกระแทกหรือประชดให้เจ็บใจ เช่น ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง นางรจนาพูดแดกดันพี่สาวทั้ง ๖ ว่า ผัวพี่ไปหาปลากับบ่าวไพร่ น้อยฤๅช่างได้มาอักโข ผัวข้าหาปลาประสาโซ แต่จมูกไม่โหว่เหมือนผู้ดี, แดก ก็ว่า.
แดกแด้, แด็กแด้ดู ดักแด้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep it up, and I'll shove that bottle of yours right up your wise ass.แดกเข้าไปเหอะ เดี๋ยวฉันจะเอาขวดเหล้ายัดตูดแก Day of the Dead (1985)
You've been acting psycho all day.เห็นแกประสาทแดกทั้งวันเลย Stand by Me (1986)
- Tommy, will you take him? - I'll eat this fucking dog tonight.ทอมมี่ รับหน่อย กูจะจับไอหมานี่แดก Goodfellas (1990)
Twenty-five fucking years, pal. I'll slap your fucking head inside out.ยี่-สิบ-ห้า-ปี นะเพื่อน กูจะทำให้ประสาทมึงแดก Goodfellas (1990)
There's a big difference between wanting to die and having no fear of death.มีความแดกต'างกันอย่างมาก.. ระหว่างความอยากตายกับไม่กลัวตาย The Bodyguard (1992)
- Sheriff, this is no time to panic.- นายอำเภอ นี่ไม่ใช่เวลามาประสาทแดกนะ Toy Story (1995)
This is the perfect time to panic. I'm lost. Andy is gone.นี่แหละเป็นเวลาที่จะต้องประสาทแดก ฉันถูกทิ้ง แอนดี้ ไปแล้ว Toy Story (1995)
Ironic, isn't it? When you need a woman...แดกดันไม่ได้หรือไม่ เมื่อคุณต้องการผู้หญิงคนหนึ่ง ... The Birdcage (1996)
"Ironically the thing people are most hungry for meaning is the one thing science hasn't been able to give them. "แดกดัน คนสิ่งที่กำลังหิวมากที่สุดสำหรับ ความหมาย Contact (1997)
Maybe we could live without the wisecracks?เราไม่แดกดันกันไม่ได้เหรอ As Good as It Gets (1997)
Must be tough.ลำบากตายเลย (พูดแดกดัน) 10 Things I Hate About You (1999)
You're just messing' with me, aren't you?นี่แค่พูดแดกดันกันใช่มั้ย? 10 Things I Hate About You (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; devour; drink   FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire   FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically   FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
แดกแด้[n.] (daēkdaē) EN: chrysalis ; pupa   
แดกให้[v. exp.] (daēk hai) EN: be sarcastic   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ironic[ADJ] เชิงเยาะเย้ย, See also: แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem
ironical[ADJ] เหน็บแนม, See also: แดกดัน, ถากถาง, เยาะเย้ย, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dagger(แดก'เกอะ) {daggered,daggering,daggers} n. กริช,ดาบสั้นสองคม,เครื่องหมายดาบ (คล้ายกางเขน) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายอ้างอิง vt. แทงด้วยกริช,ทำเครื่องหมายดังกล่าว, Syn. dirk,obelisk
daggle(แดก'เกิล) vt.,vi. ลากลุย

English-Thai: Nontri Dictionary
eat(vt) กิน,รับประทาน,ทาน,แดก,ยัด
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ
sardonic(adj) ถากถาง,เยาะเย้ย,เสียดสี,เหน็บแนม,แดกดัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top