ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

out of tune

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -out of tune-, *out of tune*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What would you think if I sang out of tune?สิ่งที่คุณจะคิดว่าถ้าฉันร้องเพลง แปร่ง? Yellow Submarine (1968)
The neck's a little bit bent, and it's a little bit out of tune, and I want to work and battle it and conquer it and make it express whatever attitude I have at that moment.คอบิดไปนิดหน่อย แล้วเสียงก็เพี้ยนๆ เล็กน้อย ผมอยากใช้ความพยายามเพื่อสู้กับมัน และเอาชนะมัน ใช้มันเพื่อแสดงออก ถึงอารมณ์อะไรก็ตามที่ผมมี ณ ขณะนั้น It Might Get Loud (2008)
She's totally out of tune.ทำไมกล้าทำแบบนั้นนะ? Episode #1.14 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
out of tuneBeing at the concert hall full of young kids made an old duffer like me feel out of tune.
out of tuneHe is out of tune.
out of tuneShe sings out of tune.
out of tuneThe piano was out of tune; it sounded very bad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปร่ง[ADJ] discordant, See also: out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่งๆ, Example: คนไทยบางคนเห็นว่าฝรั่งที่พูดไทยด้วยเสียงที่แปร่งมีความน่าเอ็นดู, Thai definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติในหมู่คณะ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琴瑟不调[qín sè bù tiáo, ㄑㄧㄣˊ ㄙㄜˋ ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ, / 調] out of tune; marital discord, cf qin and se 琴瑟, two string instruments as symbol of marital harmony, #682,190 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
調子外れ;調子はずれ[ちょうしはずれ, choushihazure] (adj-na,n) out of tune [Add to Longdo]
破調[はちょう, hachou] (n) out of tune; (poetic) broken meter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top