ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอ่ยถึง

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอ่ยถึง-, *เอ่ยถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ่ยถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. พูดถึง, กล่าวถึง, Example: ผมรู้ว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนี้แค่ไหน ผมจึงไม่เอ่ยถึงให้เธอได้ยินเลย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, and by the way, it would be very decent of you if you didn't mention this little visit to your revered husband.อ้อ อีกอย่าง... คงจะเป็นการดีถ้าคุณจะไม่เอ่ยถึง การพบกันครั้งนี้ให้สามีคุณฟัง Rebecca (1940)
I knew you were going to bring that up, Colonel.ผมคิดไว้เเล้วเชียวว่าท่านต้องเอ่ยถึงมันท่านผู้พัน Rebecca (1940)
It only said: "Lately, George Wickham, Esq. to Miss Lydia Bennet", without a syllable said about who her father was, or where she lived!โดยไม่มีซักพยางค์เดียวที่เอ่ยถึงพ่อของหล่อน หรือบ้านที่หล่อนอาศัย Episode #1.6 (1995)
Your name would never even be mentioned by any of us.ชื่อของเธอจะไม่ได้รับการเอ่ยถึงจากพวกเราทุกคน Episode #1.6 (1995)
Friedrich? Hmm? You have said nothing about my gown tonight.เฟรดเดอริก วันนี้ท่านยังไม่เอ่ยถึงชุดที่ข้าสวมเลยนะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
If you ever mention my son again you will never be able to eat here again.ถ้าคุณเอ่ยถึงลูกฉันอีกละก็... ...หมดโอกาสมากินที่นี่อีก เข้าใจไหม As Good as It Gets (1997)
And I've never spoken of him until now. Not to anyone.ฉันไม่เคยเอ่ยถึงเขาเลยจนถึงตอนนี้ ไม่เอ่ยกับใคร Titanic (1997)
My cousin Derek is in the pen right now... workin' next to a nigger, driving him nigger crazy.ญาติของฉัน เดเร็ค / กำลังจะถูกเอ่ยถึงในตอนนี้... ทำงานใกล้ๆ กับพวกไอ้มืด /ทำให้พวกมันคลั่ง American History X (1998)
He never mentioned her to me again And I never askedเขาไม่เคยเอ่ยถึงเธออีก ผมก็ไม่เคยถาม The Legend of 1900 (1998)
Then someone mentioned Thailand. It was as simple as that.แล้วก็มีคนเอ่ยถึงประเทศไทยขึ้นมา ง่ายๆอย่างงั้นเลย Brokedown Palace (1999)
He never even mentioned drugs. I swear it.เขาไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องยา ฉันสาบานได้ Brokedown Palace (1999)
On the phone, he mentioned a girl...ในโทรศัพท์ เขาเอ่ยถึงเด็กสาว... Pola X (1999)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advert to[PHRV] พูดถึง, See also: เอ่ยถึง, พูด, บอก, กล่าว, Syn. bring up, mention, talk about
bring up[PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดถึง, แนะนำ, Syn. come up, fling up, raise with, sling up, throw up
drop a brick[IDM] เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย (คำไม่เป็นทางการ)
drop a clanger[IDM] เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย (คำไม่เป็นทางการ)
fetch up[PHRV] เอ่ยถึงอดีตหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจ, Syn. drag up
go into[PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดถึง
mention something in passing[IDM] เอ่ยถึงบางสิ่งอย่างน่าเป็นไปได้
make mention of[IDM] เอ่ยถึง
make play with[IDM] เอ่ยถึงบางสิ่งเพื่อให้เกิดผลบางอย่าง
mention in[PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
mention(เมน'เชิน) vt. กล่าวถึง,เอ่ยถึง,อ้างอิง,พูดพาดพิง. n. การกล่าวถึง,คำอ้าง -Phr. (not to mention นอกเหนือจาก), See also: mentioner n., Syn. refer,name,cite
unmentionable(อันเมน'เชินนะเบิล) adj. เอ่ยถึงไม่ได้,ไม่อาจจะกล่าวถึงได้,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก n. สิ่งที่ไม่ควรกล่าวถึง. unmentionables กางเกง,เสื้อผ้าชั้นใน

English-Thai: Nontri Dictionary
mention(vt) กล่าวถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง,เอ่ยถึง

German-Thai: Longdo Dictionary
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
nennenswert(adj) ที่น่าเอ่ยถึง, เป็นที่น่าพูดถึง เช่น Diese Woche hat sie keinen nennenswerten Fortschritt. อาทิตย์นี้เธอไม่มีผลงานความก้าวหน้าที่น่าเอ่ยถึงเลย, See also: S. erwähnenswert,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top