ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพี้ยน

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพี้ยน-, *เพี้ยน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพี้ยน[V] be crazy, See also: be mad, be insane, be out of one's mind, be nuts, be unbalanced, be crazed, be demented, Syn. บ้า, สติไม่ดี, ฟั่นเฟือน, Example: เขาต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆ ที่จะลาออกจากงานนี้, Thai definition: มีสติไม่ดีทำอะไรผิดแปลกไปจากคนธรรมดา
เพี้ยน[V] slightly distort, Syn. แปลก, ผิดแปลก, Example: สีของจอภาพมันเพี้ยนไปนิดนึง อาจแก้ไขได้, Thai definition: ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดาเล็กน้อย
เพี้ยน[ADJ] odd, See also: weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon, Syn. แปลก, บ้า, Example: เธอเอาความคิดแสนเพี้ยนนี้มาจากไหน, Thai definition: ที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา
เพี้ยน[ADV] with a slight difference, See also: very slightly, Syn. แปร่ง, เหน่อ, Example: แม้พูดภาษาเดียวกันก็ยังพูดเพี้ยนออกไปตามท้องถิ่นอยู่ดี, Thai definition: อย่างผิดแปลกหรือคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย
เพี้ยน[ADV] with a slight difference, See also: very slightly, Syn. แปร่ง, เหน่อ, Example: แม้พูดภาษาเดียวกันก็ยังพูดเพี้ยนออกไปตามท้องถิ่นอยู่ดี, Thai definition: อย่างผิดแปลกหรือคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพี้ยนว. ผิดแปลกไปเล็กน้อย เช่น หน้าเพี้ยน, คลาดเคลื่อน เช่น พูดเพี้ยน เสียงเพี้ยน, ผิดเพี้ยน ก็ว่า, โบราณใช้ เพียน ก็มี
เพี้ยนไม่ค่อยปรกติ (มักใช้แก่คน) เช่น เขามีท่าทางเพี้ยน ๆ.
เพี้ยนผัดก. ขอเลื่อนเวลาอยู่เรื่อย ๆ, ผัดเพี้ยน ก็ว่า.
กุลี ๒เพี้ยนมาจาก กลี เช่น เกิดการกุลี (กฎ. ราชบุรี).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paratypic; paratypicalเพี้ยนแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paratypical; paratypicเพี้ยนแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But as you can see this one is a doozey.แต่นายท่านก็เห็น... ...หมอนี่เพี้ยน Blazing Saddles (1974)
Now, Hedley, I've always trusted your judgment before but haven't you taken a giant leap away from your good senses?คุณคิดเข้าท่ามาตลอด... ...แต่หนนี้เพี้ยนไปหรือเปล่า Blazing Saddles (1974)
Why, you devious son-of-a-bitch!ไอ้ลูกหมาเพี้ยน Blazing Saddles (1974)
Yeah. Crazy Artie.จริงสิ อาร์ตี้ อาร์ตี้เพี้ยนๆ Oh, God! (1977)
Sounds pretty bananas, Dad.ฟังดูเพี้ยนๆ นะฮะพ่อ Oh, God! (1977)
you might think I'm silly to worship you the way I do, but in my estimation, you're a genius.คุณคงคิดว่า ฉันเพี้ยนที่หลงบูชาคุณ แต่ในสายตาของฉัน คุณเป็นอัจฉริยะ Spies Like Us (1985)
It's weird.มันเพี้ยนๆว่ะ Stand by Me (1986)
Yeah, that is weird.ใช่ มันเพี้ยน Stand by Me (1986)
Do you think I'm weird?นายไม่คิดว่าฉันเพี้ยนเหรอ? Stand by Me (1986)
Am I weird?ฉันเพี้ยนเหรอ? Stand by Me (1986)
Yes, but so what? Everybody's weird.เออ แล้วไง ใครๆ ก็เพี้ยนทั้งนั้น Stand by Me (1986)
God, that's weird.พระเจ้า มันเพี้ยน Stand by Me (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth   FR: différer
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be crazy   
เพี้ยน[adj.] (phīen) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference   FR: légèrement différent

English-Thai: Longdo Dictionary
amputee(n slang) คนเพี้ยนที่ผิดปกติแขนขาขาด เช่น We provide motorcycle modifications for amputees and modified artificial limbs for amputee motorcyclists.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barking[ADJ] บ้ามากๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เพี้ยนมาก
barmy[ADJ] ติ๊งต๊อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เพี้ยนๆ, Syn. crazy
bats[ADJ] เพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ติ๊งต๊อง, Syn. insane, crazy
have bats in one's belfry[IDM] บ้าๆ, See also: เพี้ยน, ไม่ค่อยเต็ม
not all there[IDM] เพี้ยน, See also: สติไม่ดี
not have all one's marbles[IDM] เพี้ยน, See also: สติไม่ดี
nuts[ADJ] เพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แปลก, บ้าๆ
go bananas[SL] เป็นประสาทอ่อนๆ, See also: เพี้ยนๆ, ติ๊งต๊อง
gonzo[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี
loco[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
distort(vt) บิดเบือน,ทำให้เพี้ยน,ทำให้แปร่ง,ทำให้ผิดส่วน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wii[วู้] (n ) เพี้ยนมาจากภาษาสเปน คำว่า Wu แปลว่า การต่อสุ้โดยไม่แตะเนื้อต้องตัวกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
狂う[くるう, kuruu] Thai: เพี้ยน English: to go mad

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top