Search result for

เสียดสี

(43 entries)
(0.0476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียดสี-, *เสียดสี*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียดสีก. ถูกัน เช่น กิ่งไม้เสียดสีกันจนเกิดไฟไหม้ป่า.
เสียดสีว. อาการที่ว่ากระทบกระเทียบเหน็บแนมด้วยความอิจฉาเป็นต้น เช่น เธอไม่ชอบเขา จึงพูดเสียดสีเขาเสมอ ๆ.
แนมเสียดสี ในคำว่า เหน็บแนม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So the history of the name, Oz- rael it's like anarchy meets Zionism, you know.นี่ไง ชื่อที่จะจารึกในประวัติศาสตร์ ออซเรียล แบบอนาธิปไตยปะทะไซออนนิสม์ไง แนวเสียดสีอ่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Who's that? - Rubbing all over my-ใครนะฮะ เสียดสีไปทั่วกับ.. The Ugly Truth (2009)
The grinding noise!เสียงเสียดสีดังมาก ! Light (2009)
You know who likes sarcasm?พวกเธอรู้ไหมใครที่ชอบพูดจาประชดเสียดสี The Last Days of Disco Stick (2009)
- are you being sarcastic, or am i nailing it?นี่คุณพูดจาเสียดสีใส่ผม หรือผมจีบคุณสำเร็จกันแน่? Introduction to Statistics (2009)
Yeah. It's a satire.ใช่ มันเป็นการเสียดสี Sex and the City 2 (2010)
You think I'm gonna let you taunt me?นายคิดว่าฉันจะให้นายพูดเสียดสีฉันเหรอ? Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
The sarcasm of a soldier.การเสียดสีของทหาร Voyage of Temptation (2010)
Did you enjoy that, Rubbing it in to alaric saltzman?คุณสนุกมากใช่ไหม ที่ได้เสียดสีคุณอลาริค ซัลท์แมน A Few Good Men (2010)
Oh, that's sarcasm, but I forgot to inflect.นั่นเป็นการพูดเสียดสีน่ะ แต่ผมลืมทำเสียงสูงต่ำ Communication Studies (2010)
This sounds way more like sarcasm.นี่ต่างหากที่ฟังดูเป็นการเสียดสี Communication Studies (2010)
I should probably let you know that I'm being sarcastic.ฉันจะบอกให้เอาบุญว่าฉันพูดเสียดสีย่ะ Romantic Expressionism (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: graze ; rub against   FR: égratigner ; frotter contre
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: make sarcastic comments on   FR: égratigner (fig.) ; ridiculiser
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grate on[PHRV] เสียดสีให้เกิดเสียง, See also: ขูดขีดให้เกิดเสียง
sarky[ADJ] เสียดสี, See also: ถากถาง, เยาะเย้ย
satirize[VT] ถากถาง, See also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม, Syn. parody, caricature
scratchy[ADJ] ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง, See also: เสียดสี, Syn. abrasive, gritty, scratching
whip[VT] เสียดสี, See also: ประณาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antifriction(แอนทีฟริค' ชัน) adj. ป้องกันหรือลดการเสียดสี (lubricant)
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
caricaturist(แคริคะเชอ'ริสทฺ) n. นักเขียนภาพล้อเลียน,นักเสียดสี
cuttingn. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ,บาดใจ,หนาวเหน็บ,รุนแรง,เสียดสี, Syn. sharp
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
frazzle(แฟรซ'เชิล) vt.,vt. ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี,ถู vi. หลุดลุ่ย
frication(ฟริคเค'เชิน) n. เสียงเสียดสีหรือกระทบที่เกิดจากการใช้ลิ้นแตะ -fricative adj.
friction(ฟริค'เชิน) n. การเสียดสี,การขัดสี,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน., See also: less adj., Syn. attrition
gird(เกิร์ด) {girded,girding,girds} v. คาด,รัก,พัน,ผูก,มัด,ล้อม,โอบ,ตระเตรียม,เยาะเย้ย,เสียดสี. n. คำเยาะเย้ย,คำเสียดสี
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
caricature(n) ภาพล้อ,การ์ตูนล้อเลียน,ภาพเสียดสี
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
gibe(vt) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เสียดสี,ถากถาง
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
peck(vt) จิก,ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี
quip(n) คำเสียดสี,คำเยาะเย้ย,คำคม
revue(n) ละครเสียดสี,การแสดงเบ็ดเตล็ด
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top