ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marc

M AA1 R K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marc-, *marc*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
March(n) เดือนมีนาคม
March(n) มีนาคม
march(vi) เดินแถว, See also: เดินขบวน, เดินสวนสนาม, Syn. parade, step, Ant. halt
march(vi) เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, See also: เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น
march(vt) บังคับให้เดินไป
march(n) การเดินแถว, See also: การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม, Syn. quick march, walk, parade
march(n) ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน
march(n) การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, See also: การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, Syn. progression, Ant. regression
march(n) ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว
march(n) แนวเขตแดน, See also: ชายแดน, Syn. border

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marc(มาร์ค) n. กากองุ่น
marcasite(มาร์'คะไซทฺ) n. แร่เหล็กซัลไฟด์
marcel(มารเซล') vt. ตัดผมด้วยเหล็กพิเศษให้เป็นคลื่น
march(มาร์ชฺ) vi., vt. (ทำให้) เดินแถว, เดินขบวน. n. การเดินแถว, การเดินขบวน, ความก้าวหน้า,
marchen(เมอ'คัน) n. เทพนิยาย, ตำนาน
marcher(มาร์ช'เชอะ) n. ผู้เดินแถว, ผู้เดินขบวน
marchioness(มาร์'ชะนิส, มารชะเนส) n. ภรรยาของ marquis
dead marchn. เพลงแห่ศพ
demarcate(ดิมา'เคท) vt. กำหนดเขตแดน, แบ่งเขต, ปักเขต
demarcation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน, การแบ่งเขต, การปักเขต, เส้นปันเขต.

English-Thai: Nontri Dictionary
marcel(n) ลอนผม, การดัดผม
marcel(vt) ดัดผมเป็นลอน
March(n) เดือนมีนาคม
march(n) การเดินทัพ, การเดินขบวน, การเดินแถว, เพลงมาร์ช
march(vi) เดิน, เดินขบวน, เดินแถว
demarcation(n) การกำหนดเขต, การปักปันเขต, เส้นเขตแดน, การแบ่งเขต, การแบ่งแยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marcกากคั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Marcel springสปริงแบบมาร์เชล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
marcescentเหี่ยวคาต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
march fracture; fracture, fatigueกระดูกหักเหตุล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MARC formatระบบมาร์ก [TU Subject Heading]
Marcasiteมาร์คาไซต์, Example: แหล่ง - พบหลายแห่ง เช่น ในจังหวัดกาญจนบุรี เลย ประโยชน์ - ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับไพไรต์ คือใช้ในการทำกรดกำมะถัน [สิ่งแวดล้อม]
Marchingสวนสนาม [TU Subject Heading]
Marchingปรากฏการณ์ที่มอดุลัสของยางมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อยางเกิดสภาวะการคงรูปมากกว่าสภาวะที่เหมาะสม (เกิดโอเวอร์เคียว) เนื่องจากเกิดการเชื่อมระหว่างโมเลกุลหรือโครงร่างแหมากขึ้น มักเกิดในยางเอสบีอาร์ (SBR) หรือ ยางบิวทาไดอีน (Butadiene) [เทคโนโลยียาง]
Marching songsเพลงสวนสนาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you live with me, so Marc will have to come here. This could be parfait.ใช่ๆนายก็อยู่กับฉันนี่นา มาร์คก็ต้องมาที่นี่ เจ๋งจริงๆเลย Eating Out (2004)
You go running to Gwen, Marc comes running to me.พอนายได้เกวน มาร์คก็เป็นของฉัน เริ่ดจริงๆ Eating Out (2004)
Well Marc is very gentle. He You've got nothing to worry about.ไม่ต้องห่วงหรอก มาร์คเขานุ่มนวลน่ะ Eating Out (2004)
Caleb, have you heard Marc play?คาเลบ เธอเคยฟังมาร์คเล่นใหม Eating Out (2004)
Caleb. Why don't you turn pages for Marc and Winston.คาเลบ งั้นเธอก็ช่วยมาร์คกับวินสตันเปิดโน๊ตแล้วกัน Eating Out (2004)
Did Marc touch you?มาร์คแตะตัวคุณเหรอ Eating Out (2004)
Ask Marc to massage your neck.งั้นให้มาร์คนวดคอคุณ Eating Out (2004)
I think it's sexy you're worried about Marc, but it seems to me that Marc didn't do his job.เจ๋งออก อย่าห่วงเลย มาร์คเค้าไม่รู้หรอก Eating Out (2004)
So. Caleb. Marc thinks...นี่คาเลบ มาร์คเค้าคิด... Eating Out (2004)
And Marc can be, uh, my date.แล้วมาร์คมาเดทกับฉัน Eating Out (2004)
Caleb and Marc are boyfriends and I'm just Marc's roommate.คาเลบเป็นแฟนกับมาร์ค หนูเป็นรูมเมทกับมาร์คแค่นั้น Eating Out (2004)
Would you Marc Everheart Kyle what's-his-nuts?ไม่เข้าไปปลอบเขาเองเลยล่ะ Eating Out (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marcA brass band is marching along the street.
marcA Mr Marconi wants to see you.
marcAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
marcAt the end of March we'll marry.
marcHe finished school in March.
marcHe is as mad as a March hare.
marcHenry will come of age this March.
marcHe thrust the door open and marched in.
marcHe will have been in the hospital for a year next March.
marcI am very sorry that I have to ask you to change the meeting date to March 6 due to personal reasons.
marcI hope you will join us in the parade and march along the street.
marcI'm certain we can deliver the laboratory equipment by March 15.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนสนาม(n) march, See also: military parade, parade, review, Syn. พิธีสวนสนาม, Example: คณะนายทหารของโซเวียตร่วมชมพิธีสวนสนามของกองทหารรักษาพระองค์, Thai Definition: พิธีชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น
สวนสนาม(v) march, See also: parade, Example: พวกเรามาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม, Thai Definition: ชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น
ขับพล(v) march an army, See also: move a troop, command army, Syn. ยกทัพ, ยกพล, Example: แม่ทัพเร่งขับพลขึ้นฝั่งเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัว, Thai Definition: เคลื่อนกองทัพเข้าโจมตีข้าศึก
พยุหยาตรา(v) march in force, See also: march on, move an army, march in formation, Syn. ยกกองทัพ, เดินทัพ, ยกทัพ, Example: สมเด็จพระนเรศวรทรงพยุหยาตราทัพไปตีเมืองหงสาวดี, Thai Definition: ไปเป็นกระบวนทัพใหญ่
มีนาคม(n) March, Syn. เดือนมีนาคม, Example: รายการใหม่นี้คาดว่าจะออกอากาศได้ทันมีนาคม ปีนี้, Thai Definition: ชื่อเดือนที่สามตามสุริยคติ นับเริ่มแต่เดือนมกราคม
มีนาคม(n) March, Syn. เดือนมีนาคม, Example: รายการใหม่นี้คาดว่าจะออกอากาศได้ทันมีนาคม ปีนี้, Thai Definition: ชื่อเดือนที่สามตามสุริยคติ นับเริ่มแต่เดือนมกราคม
สาวก้าว(v) stride, See also: march, step, Syn. สาวเท้า, ก้าว, Example: ฉันสาวก้าวเดินผ่านป่าช้าอย่างเร่งรีบให้มันพ้นๆ ไปเสียที, Thai Definition: ก้าวยาวอย่างรวดเร็ว, เดินไปอย่างเร่งรีบ
สาวเท้า(v) stride, See also: march, Syn. สาวก้าว, Example: เค้าฝนกำลังมาพวกเราจึ้งต้องสาวเท้าให้ถึงที่หมายโดยเร็ว, Thai Definition: เร่งฝีเท้าให้เร็ว, เดินอย่างรวดเร็ว
เดินขบวน(v) march, See also: parade, demonstrate, take part in a demonstration, Syn. เดินแถว, แห่ขบวน, Example: ชาวนาเดินขบวนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวานนี้, Thai Definition: ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น
เดินแถว(v) march, See also: walk in a line, line up, Syn. เดินขบวน, เดินพาเหรด, แห่, Example: ทหารเดินแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันได[bandai] (n) EN: staircase ; stairs  FR: escalier [ m ] ; marche [ f ] ; degrés [ mpl ] (litt.)
ช่วงชิง[chūangching] (v) EN: forestall ; steal a march on
เดือนมีนาคม[deūoen minākhom] (n, exp) EN: March  FR: mois de mars [ m ] ; mars [ m ]
เดิน[doēn] (v) EN: walk ; go on foot ; move ; pace  FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดิน[doēn] (v) EN: work ; run ; go ; function  FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินดุ่ม[doēn dum] (v, exp) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air  FR: marcher avec un air songeur
เดิน 50 กิโลเมตร[doēn hāsip kilōmēt] (n, exp) EN: 50 km walk  FR: 50 kilomètres marche [ m ]
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[doēnkhabūan prathūang ratthabān] (v, exp) EN: march in protest against the government
เดินพรวด ๆ[doēn phrūat-phrūat] (v, exp) FR: marcher à grandes enjambées

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MARC M AA1 R K
MARCY M AA1 R S IY0
MARCO M AA1 R K OW0
MARCI M AA1 R S IY0
MARCH M AA1 R CH
MARCEL M AA0 R S EH1 L
MARCIA M AA1 R SH AH0
MARCHE M AA1 R SH
MARCIN M AA0 R S IY1 N
MARCIL M AA1 R S IH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
March (n) mˈaːtʃ (m aa1 ch)
march (v) mˈaːtʃ (m aa1 ch)
Marcos (n) mˈaːkɒs (m aa1 k o s)
Marcel (n) maːsˈɛl (m aa s e1 l)
Marches (n) mˈaːtʃɪz (m aa1 ch i z)
marched (v) mˈaːtʃt (m aa1 ch t)
marcher (n) mˈaːtʃər (m aa1 ch @ r)
marches (v) mˈaːtʃɪz (m aa1 ch i z)
marchers (n) mˈaːtʃəz (m aa1 ch @ z)
marching (v) mˈaːtʃɪŋ (m aa1 ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三月[sān yuè, ㄙㄢ ㄩㄝˋ, ] March; third month #6,211 [Add to Longdo]
游行[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] march; parade; demonstration #7,601 [Add to Longdo]
进行曲[jìn xíng qǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, / ] march (musical) #30,880 [Add to Longdo]
马可波罗[Mǎ kě Bō luó, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, / ] Marco Polo (1254-c. 1324), Venetian trader and explorer who traveled the Silk road to China, author of Il Milione (Travels of Marco Polo) #63,168 [Add to Longdo]
马可尼[Mǎ kě ní, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄋㄧˊ, / ] Marconi, UK electronics company #74,238 [Add to Longdo]
西塞罗[Xī sāi luó, ㄒㄧ ㄙㄞ ㄌㄨㄛˊ, 西 / 西] Marcus Tullius Cicero (106-43 BC), famous Roman politician, orator and philosopher, murdered at the orders of Marc Anthony #133,297 [Add to Longdo]
马尔库斯[Mǎ ěr kù sī, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄨˋ ㄙ, / ] Marcus (name) #227,806 [Add to Longdo]
三月二十一号[sān yuè èr shí yī hào, ㄙㄢ ㄩㄝˋ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄏㄠˋ, / ] March 21 [Add to Longdo]
便步走[biàn bù zǒu, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄗㄡˇ, 便] march at ease; route step [Add to Longdo]
义勇军进行曲[Yì yǒng jūn Jìn xíng qǔ, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, / ] March of the Volunteer Army [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marcapataschlüpfer { m } [ ornith. ]Marcapata Spinetail [Add to Longdo]
Marcos' Torpedobarsch { m } (Hoplolatilus marcosi) [ zool. ]skunk tilefish [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า, Syn. aller à pied
aller au marcไปตลาด, See also: aller
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
年度[ねんど, nendo] (n, n-suf) (1) fiscal year (usu. April 1 to March 31 in Japan); financial year; (2) academic year; school year; (3) product year; (P) #392 [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n, vs, adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) #1,551 [Add to Longdo]
[しゃ, sha] (n-suf) (1) hut; house; (n) (2) (arch) (in the ancient Chinese army) one day's march (approx. 12.2 km); (P) #3,733 [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] (n) fifth sign of Chinese zodiac (The Dragon, 7am-9am, east-southeast, March); (P) #6,574 [Add to Longdo]
マーチ[ma-chi] (n) (1) march; (2) March; (P) #8,571 [Add to Longdo]
行進曲[こうしんきょく, koushinkyoku] (n) a march #11,179 [Add to Longdo]
音頭[おんど, ondo] (n) (1) (See 音頭を取る・おんどをとる) leading a group of people; someone who leads others into a song by singing the leading notes; (2) workmen's songs; marching songs; (P) #11,688 [Add to Longdo]
出動[しゅつどう, shutsudou] (n, vs) sailing; marching; going out; dispatch; (P) #11,785 [Add to Longdo]
行進[こうしん, koushin] (n, vs) march; parade; (P) #11,813 [Add to Longdo]
三月(P);3月(P)[さんがつ, sangatsu] (n-adv) March; (P) #12,883 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marc \Marc\, n. [F.]
   The refuse matter which remains after the pressure of fruit,
   particularly of grapes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marc \Marc\, n. [AS. marc; akin to G. mark, Icel. m["o]rk, perh.
   akin to E. mark a sign. [root]106, 273.] [Written also
   {mark}.]
   1. A weight of various commodities, esp. of gold and silver,
    used in different European countries. In France and
    Holland it was equal to eight ounces.
    [1913 Webster]
 
   2. A coin formerly current in England and Scotland, equal to
    thirteen shillings and four pence.
    [1913 Webster]
 
   3. A German coin and money of account. See {Mark}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marc
   n 1: made from residue of grapes or apples after pressing

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MARC
     MAchine Readable Cataloging [record]
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top