ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เดิน

   
135 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดิน-, *เดิน*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
ย่าง (vi ) เดิน

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เตียว (กริยา ) เดิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดิน[V] walk, See also: go on foot, Syn. ก้าวเดิน, ย่างก้าว, ย่างเท้า, ย่ำเดิน, Example: เมื่อเขาเดินผ่านหน้าร้านหนังสือก็จะแวะเข้าไปดูเป็นปกติทุกวัน, Thai definition: ยกเท้าก้าวไป
เดิน[V] work, See also: run, go, function, Syn. ทำงาน, เคลื่อนที่, เคลื่อน, ขับเคลื่อน, เดินเครื่อง, Example: พอใส่ถ่านแล้ว นาฬิกาก็เดินตามปกติ, Thai definition: เคลื่อนไปด้วยกำลังต่างๆ
เดินนา[V] inspect a field for tax collection, Example: ในสมัยก่อนจะมีพนักงานไปเดินนาเพื่อเก็บภาษีที่นา, Thai definition: สำรวจนาเพื่อเรียกเก็บภาษีอากร
เดินรถ[V] manage a line of motor vehicles, See also: operate motor vehicles, Example: บริษัทของเขาเดินรถจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่, Thai definition: ประกอบกิจการขนส่งทางรถ
เดินหน[V] travel, See also: walk, Syn. เดิน, Example: หญิงชราลงจากเรือนเตรียมตักบาตรพระเดินหนที่ผ่านหน้าบ้าน, Thai definition: เดินทางเรื่อยไป เช่น เทวดาเดินหน
เดินหน[N] name of a kind of headdress, See also: crown with papal-shaped tip bent backwards, Syn. ชฎาเดินหน, Example: เขาสวมชฎาเดินหน, Thai definition: ชื่อชฎาชนิดหนึ่ง เรียกว่า ชฎาเดินหน
เดินหน[N] name of an angel living between heaven and earth, Thai definition: ชื่อเทวดาที่อยู่ระหว่างสวรรค์กับพื้นดิน
เดินตาม[V] walk behind, See also: follow, Ant. เดินนำ, Example: แมวที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะซ่อนตัว เดินตาม และตะครุบเจ้าของเหมือนกับที่มันตะปบเหยื่อ
เดินทอง[V] be lettered in gold, See also: be gold-littered, be blocked in gold letters, print in gold letters, Example: การ์ดอวยพรใบนี้เดินทองเป็นตัวพิมพ์อักษร, Thai definition: ลงทองไปตามเส้นลวดลายหรือตัวหนังสือเป็นต้น
เดินทัพ[V] move the army, See also: march, move troops, advance, Syn. ยกทัพ, เคลื่อนกองทัพ, ยกพล, กรีธาทัพ, กรีธาพล, เคลื่อนพล, Example: ข้าศึกเดินทัพมาถึงพรมแดนแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดินก. ก้าวไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยสลับเท้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนที่ไป
เดินโดยปริยายหมายความว่า เคลื่อนไปด้วยกำลังต่าง ๆ เช่น นาฬิกาเดิน เครื่องจักรกำลังเดิน เลือดลมเดินสะดวก, ทำให้เริ่มทำงาน เช่น เดินเครื่องจักร, ทำให้เคลื่อนไป เช่น เดินหมากรุก, ลุล่วงไป เช่น งานเดินไปได้ดี, นำไปส่ง เช่น เดินสาร เดินข่าว เดินหนังสือ เดินหมาย, ประกอบกิจการขนส่ง เช่น เดินรถ เดินเรือ เดินอากาศ
เดินหมดไป (ใช้แก่อาหาร) เช่น ในงานนี้ขนมจีนน้ำยาเดินดีต้องตักมาเติมบ่อย ๆ.
เดินขบวนก. ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น.
เดินคาถาก. ว่าคาถาในเทศน์มหาชาติเรื่อยไป.
เดินจักร ๑ก. เย็บหรือปักด้วยจักร.
เดินจักร ๒ก. ทำให้เรือแล่นไปด้วยเครื่องจักร.
เดินดงน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด วงศ์ย่อย Turdinae ในวงศ์ Turdidae ปากค่อนข้างยาว ตรงหรือโค้งเล็กน้อย สีสันลำตัวแตกต่างกัน ขาค่อนข้างยาว หากินบนพื้นดินตามป่าหรือบนไม้พุ่ม กินแมลง ตัวหนอน และผลไม้สุก เช่น เดินดงหัวสีส้ม [ Zoothera citrina (Latham)] เดินดงสีคล้ำ ( Turdus obscurus Gmelin).
เดินตลาดก. วิ่งเต้นจำหน่ายสินค้า, เที่ยวเสาะแสวงหาแหล่งจำหน่ายสินค้า.
เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดก. ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
travelเดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
idleเดินเครื่องเปล่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
idling; idle; tick-overเดินเบา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
idling; idle; tick-overเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle; idling; tick-overเดินเบา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
idle; idling; tick-overเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tick-over; idle; idlingเดินเบา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tick-over; idle; idlingเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
curb idleเดินเบาขณะเครื่องร้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast idleเดินเบารอบสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hot stampingเดินทอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
เดินสามหาบเป็นพิธีทำบุญในงานศพในวันเก็บอัฐิ [ศัพท์พระราชพิธี]
Idleเดินเบา, เดินเครื่องเปล่า [พลังงาน]
Ataxia, Motorเดินเซไปทางด้านที่มีพยาธิสภาพ [การแพทย์]
Ataxic Gaitเดินโซเซ, เดินเซไปทางด้านของพยาธิสภาพ [การแพทย์]
Bear Walkเดินหมี [การแพทย์]
Crab Walkเดินปู [การแพทย์]
Duck Waddleเดินเป็ด [การแพทย์]
Ducklike Waddleเดินคล้ายเป็ด [การแพทย์]
Gait, Antalgicเดินลงน้ำหนักแล้วเจ็บ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Move.-เดินไป Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Heel.เดิน Liberty (2013)
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But I'm warnin' ya, you give 'em an inch, and they'll walk all over ya!แต่ฉันเตือน 'ยาคุณให้' em นิ้ว และมันจะเดินไปทั่วยา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sometimes I get so carried away I don't know what I'm doing.บางครั้ง ฉันเดินห่างจากความจริง ฉันไม่รู้ ว่าฉันทำอะไร The Great Dictator (1940)
Nothing works! Not even a sharp pencil.งานไม่เดิน ถ้าไม่มีดินสอ The Great Dictator (1940)
He will have the embarrassment of walking the entire floor.เขาจะต้องลำบากแน่ๆ เวลาเดิน The Great Dictator (1940)
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
- Keep going!-เดินต่อไป The Great Dictator (1940)
Keep walking!เกียร์ เดินนี่แหละ The Great Dictator (1940)
There. One night, a long time ago, my travels took me to a quaint little village.คืนหนึ่งเป็นเวลานานที่ผ่านมา การเดินทางของฉัน Pinocchio (1940)
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace   FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function   FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดิน 10 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn sip kilōmēt) EN: 10 km walk   FR: 10 kilomètres marche [m]
เดิน 20 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn yīsip kilōmēt) EN: 20 km walk   FR: 20 kilomètres marche [m]
เดิน 50 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn hāsip kilōmēt) EN: 50 km walk   FR: 50 kilomètres marche [m]
เดินกร่าง[v.] (doēn krāng) EN: swagger   FR: se pavaner
เดินกะเผลก[v. exp.] (doēn kaphlēk) FR: boiter ; boitiller
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   
เดินข้ามไป[v. exp.] (doēn khām pai) FR: traverser

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amble[VI] เดินช้าๆ, See also: เดินทอดน่อง, เดินช้าๆอย่างสบายๆ, Syn. wander, stroll
ambulate[ADJ] เดินไปเดินมา, Syn. walk
ankle[VI] เดิน (คำสแลง), Syn. walk
back[VT] เดินทางกลับ, See also: กลับมา
blunder[VI] เดินงุ่มง่าม, Syn. stumble
boat[VI] เดินทางโดยเรือ, See also: เดินทางทางน้ำ
bumble[VI] เดินโซเซ, See also: พูดตะกุกตะกัก, Syn. blunder
bus[VI] เดินทางโดยรถสารประจำทาง
bus[VT] เดินทางโดยรถบัส
bang about[PHRV] เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. hang about, kick about, knock about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable)
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
afoot(อะฟุท') adv.,adj. เดินเท้าเปล่า, ดำเนินการ, เคลื่อนไหว, Syn. on foot, walking)

English-Thai: Nontri Dictionary
afoot(adv) เดินด้วยเท้า,เดินเท้าเปล่า
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง
amble(vi) เหยาะย่าง,เดินทอดน่อง
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
bellman(n) คนตีระฆัง,คนเดินประกาศข่าว,ยาม
blunder(vi) ทำพลาด,ซุ่มซ่าม,เดินเซ่อ
boardwalk(n) ทางเดินริมทะเล,ถนนกระดานไม้
BON bon voyage(int) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hiking (n ) เดินเขา เดินดอย (การออกกำลังกาย/กีฬา)
moseyเดินทอดน่อง, เดินเรื่อยเปื่อย, เดินช้าๆ โดยไม่มีจุดหมายเฉพาะเจาะจง
single fileเดินเป็นแถวเดียว
somnambulantเดินละเมอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
徒歩[とほ, toho] (vt) เดินเท้า
訪問[ほうもん, houmon] (vt) เดินทางไปเยือน
訪朝[ほうちょう, houchou] (vt) เดินทางเยือนเกาหลีเหนือ
訪英[ほうえい, houei] (vt) เดินทางเยือนอังกฤษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
通う[かよう, kayou] (vi) เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
ふらつく[furatsuku] (vt ) เดินอย่างไม่มีจุดหมาย
歩いて[あるいて, aruite, aruite , aruite] (vt ) เดิน(ไป)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
行く[ゆく, yuku] Thai: เดิน
散歩[さんぽ, sanpo] Thai: เดินเที่ยวเล่น English: stroll
進む[すすむ, susumu] Thai: เดินเร็ว

German-Thai: Longdo Dictionary
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
dies(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ , See also: S. dieses, R. dieser, diese
eben(Adv.) เพิ่งจะ เช่น Er ist eben weggelaufen. เขาเพิ่งจะเดินออกไปเอง, See also: S. erst
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
in(Präp.) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
reisen(vt) |reiste, ist gereist| irgendwohin reisen เดินทาง, ท่องเที่ยวไป เช่น Ich reise gerne ins Gebirge. ฉันชอบเที่ยวไปยังเทือกเขา, See also: eine Reise machen
laufen(vi) |lief, ist gelaufen| เดิน , See also: rennen
einwandfrei(adj adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี
Reise(n) |die, pl. Reisen| การท่องเที่ยว, การเดินทาง เช่น eine Reise ans Meer การเดินทางไปทะเล
Gute Fahrt!(phrase) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*arschieren | marschierend | marschiert | marschier* (vi) เดินขบวน

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, See also: S. attaquer, commettre une agression sur,
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,
prêt(adj) พร้อม, เสร็จ เช่น prêt á partir พร้อมออกเดินทาง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bon vo yardเดินทางโดยสวัสดิภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top