ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเดินขบวน

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเดินขบวน-, *การเดินขบวน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demonstrationการเดินขบวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demonstrationsการเดินขบวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The marches and protests are bigger, if anything.การเดินขบวนและประท้วง มีขนาดใหญ่ขึ้น Gandhi (1982)
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก. Cinema Paradiso (1988)
I just need to make a few points... before the march tomorrow.ผมขอประกาศเจตนารมณ์ ก่อนการเดินขบวนพรุ่งนี้ Rendition (2007)
Notify the train dispatcher to stop all trains in progress.แจ้งศูนย์รถไฟด่วนให้หยุดการเดินขบวนรถไฟ Fireproof (2008)
I want to move on now to the march.ศาลขอพูดเรื่องการเดินขบวนต่อ The Reader (2008)
"Less a death march, more a death gallop.""ไม่ใช่การเดินขบวนแห่งความตายหรอก เหมือนการวิ่งแข่งไปตายมากกว่า" The Reader (2008)
They can't resist that.รูปแบบการเดินขบวน พวกมันต่อต้านไม่ได้ Weapons Factory (2009)
JED: The rally is at 2:00 at the main square.การเดินขบวนจะเริ่มต้นตอนบ่ายสอง Red Dawn (2012)
This march is gonna be amazing!การเดินขบวนครั้งนี้ต้องน่าทึ่งแน่ Continuum (2013)
How many days march does Crassus find himself to our backs?วิธีการเดินขบวนหลายวันไป Crassus? Separate Paths (2013)
Over to Westlake. It's parade day. I love you, too, Rusty!ไปที่เวสเลคไงคะ ก็วันนี้มีการเดินขบวน ฉันก็รักคุณ รัสตี้! ไม่เคยเข้าใจเลย Pilot (2013)
Molly Nelson, registered as a junior but suspended for a semester after assaulting a police officer during a campus demonstration.มอลลี่ เนลสัน เรียนอยู่ปี 3 แต่ถูกพักการเรียนไปหนึ่งเทอม หลังไปทำร้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนาย ในการเดินขบวนประท้วงที่มหาวิทยาลัย In Extremis (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเดินขบวน[n. exp.] (kān doēn khabūan) EN: demonstration   FR: manifestation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demonstration[N] การประท้วง, See also: การเดินขบวน
manifestation[N] การชุมนุม, See also: การเดินขบวน, การรวมตัวกัน, การประชุม
march[N] การเดินแถว, See also: การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม, Syn. quick march, walk, parade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง,การแสดง,การปรากฎ,วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้,การเดินขบวน,การแห่แหน, Syn. sign,grounds
march(มาร์ชฺ) vi.,vt. (ทำให้) เดินแถว,เดินขบวน. n. การเดินแถว,การเดินขบวน,ความก้าวหน้า,
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก,การวางท่าวางทาง,การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย,ความผึ่งผาย,การคุยโว., See also: pompous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
march(n) การเดินทัพ,การเดินขบวน,การเดินแถว,เพลงมาร์ช
parade(n) ขบวนแห่,การสวนสนาม,การเดินขบวน

German-Thai: Longdo Dictionary
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top