Search result for

ช่วงชิง

(40 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่วงชิง-, *ช่วงชิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วงชิง[V] win, See also: grab, Syn. ชิง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถช่วงชิงตำแหน่งนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกมาครองได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่วงชิงก. แย่งชิง เช่น จะมาช่วงชิงนางอย่างผลไม้ ที่จะได้นางไปอย่าสงกา (อิเหนา).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before watching somebody else profit, we would sooner have...ก่อนที่จะโดนช่วงชิงประโยชน์นี้ไป เราควรรีบที่จะ... The Other Boleyn Girl (2008)
My uncle has always wanted my throne.ท่านอาต้องการช่วงชิง บัลลังค์ข้า The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Can you assure me that you will be able to usurp her territory?จะรับประกันได้มั้ยละ? ว่าคุณจะช่วงชิงเขตของเธอได้ 9 Crimes (2010)
I'm not going to usurp my father.ข้าไม่ช่วงชิงราชบัลลังค์ท่านพ่อหรอก The Tears of Uther Pendragon (2010)
But the love we have for you, it's that love that Gods and kings are fight over.ความรักที่เรามีให้เจ้า เป็นความรักที่เทพเจ้าและกษัตริย์แก่งแย่งช่วงชิงกัน พ่อไม่เคยเข้าใจเทพเจ้าหรอก Clash of the Titans (2010)
One recently born. One soon to die.ชายสองคนที่ต่อสู้ช่วงชิงผืนแผ่นดินโลกเดียวกัน Intro to Political Science (2011)
Sun Quan from Jiangdong will take advantage of thisซุนกวนแห่งกังตั๋ง จะช่วงชิงประโยชน์จากโอกาสนี้แน่ The Lost Bladesman (2011)
King Robert's body was still warm when Lord Eddard began plotting to steal Joffrey's rightful throne.ร่างของกษัตริย์โรเบิร์ต\ ยังคงอุ่นอยู่เลย ตอนที่ลอร์ดเอ็ดดาร์ดวางแผนพยายาม\ ช่วงชิงสิทธิในราชบัลลังก์จอฟฟรี่ย์ The Pointy End (2011)
I should scramble you with onions!ฉันควรจะช่วงชิงแก กับหัวหอม! Puss in Boots (2011)
And the source of their power was taken from them.ขุมพลังอำนาจของพวกมัน ถูกช่วงชิงเอาไป Thor (2011)
And no one should be able to take that away.และไม่มีใครมาช่วงชิงมันไปจากเธอได้ The Perks of Being a Wallflower (2012)
Never again will you feel them tighten around your neck, robbing you of breath and life.ไม่มีอีกแล้ว ที่เจ้าต้องรู้สึกถึงมันบนคอของเจ้า ช่วงชิงเอาทั้งชีวิตและอิสรภาพ A Place in This World (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on   
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: capture ; snatch ; grab ; win ; usurp   FR: saisir ; s'emparer de ; usurper
ช่วงชิงเวลา[v. exp.] (chūangching wēlā) EN: race against time   FR: courir contre le temps
ช่วงชิงแรงงาน [v. exp.] (chūangching raēng-ngān) EN: poach employees   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapacious[ADJ] แย่งชิง, See also: ช่วงชิง, เบียดเบียน, Syn. predatory, ravening
rape[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, ฉกฉวย, Syn. capture, seize
ravish[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. force, violate
scramble[VI] แย่งชิง, See also: ช่วงชิง, แย่ง, ชิง, ยื้อแย่งกัน
usurp[VI] ชิง, See also: ช่วงชิง, แย่งชิง, Syn. seize
usurp[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. seize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glaum(กลอม,กลาม) vt.,vi. ขโมย,ช่วงชิง n. การมองแวบเดียว. vt. มองแวบเดียว
pillage(พิล'ลิจจฺ) vt.,n. (การ) ช่วงชิงทรัพย์,ปล้น,ปล้นสะดม,สิ่งที่ช่วงชิงมา,สิ่งที่ปล้นมา., See also: pillager n.
rapacious(ระเพ'เชิส) adj. โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม, See also: rapacity n.
rapacity(ระแพส'ซิที) n. ความ (โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม)
rape(เรพ) n. v.,n. (การ) ข่มขืนชำเรา,ช่วงชิง,ชิงทรัพย์., See also: rapist n., Syn. ravish,violate,molest
ravening(แรฟ'เวินนิง) adj. ตะกละ,แย่งชิง,ช่วงชิง n. ความตะกละ,การแย่งชิง,การช่วงชิง
ravish(แรฟ'วิช) vt. ชิง,ช่วงชิง,แย่งชิง,ข่มขืนชำเรา,เต็มไปด้วยอารมณ์., See also: ravisher n. ravishment n. ravishedly,adv.
reave(รีฟว) {reaved/reft,reaving,reaves}v. ชิง,แย่งชิง,ช่วงชิง,ปล้น,ฉีก,ทำให้แตก,พราก,แยก,ตัด
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
snap(สแนพ) vt.,vi.,n. (การ) ขบฟัน,ดีดนิ้ว,หวดแส้,ปิดดัง,งับกัดอย่างแรง,ตะครุบ,ทำให้แตกอย่างฉับพลัน,ทำหัก,พูดตะคอก,พูดอย่างรีบร้อน,ถ่ายรูป,เป็นประกาย,ยิงรวดเร็ว,สับไกปืน,ชิง,ช่วงชิง,กระทำอย่างรวดเร็ว,หวดแส้,ปิดดัง,โอกาสที่จะรวยอย่างรวดเร็ว,ช่วงระยะเวลาอันสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
pillage(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์,การช่วงชิง
pillage(vt) ปล้น,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์,ช่วงชิง
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
ravishment(n) การชื่นชม,การแย่งชิง,การช่วงชิง,การข่มขืน,ความมีเสน่ห์
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
scramble(vi) ช่วงชิง,แย่งกัน,เบียดเสียด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top