ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marcel

M AA0 R S EH1 L   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marcel-, *marcel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marcel[VT] ดัดผมให้เป็นคลื่น
marcel[N] ทรงผมแบบดัดเป็นคลื่น, Syn. marcelwave, marcel wave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marcel(มารเซล') vt. ตัดผมด้วยเหล็กพิเศษให้เป็นคลื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
marcel(n) ลอนผม,การดัดผม
marcel(vt) ดัดผมเป็นลอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Marcel springสปริงแบบมาร์เชล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Marcel.มาร์เชล House of the Rising Son (2013)
Marcel Carne too.มาเซล คาเน่ ด้วย The Dreamers (2003)
- Are you Marcel? - Yes.คุณมาเซลใช่มั้ย/ใช่ครับ Swimming Pool (2003)
Thank you, Marcel.ขอบคุณ มาเซล.. Swimming Pool (2003)
Did Marcel come and fetch you?มาเซลมารับคุณรึเปล่า Swimming Pool (2003)
By the way, I spoke to Marcel.ฉันบอกมาเซลแล้ว Swimming Pool (2003)
- Hi, Marcel.หวัดดี.. Swimming Pool (2003)
Bernard, this is Marcel.เบอร์นาร์ด นี่ มาเซล.. Swimming Pool (2003)
Come on, Marcel!มานี่สิมาเซล Swimming Pool (2003)
Doesn't Marcel... John Bosload's gardener, live here?คุณมาเซล คนสวนของจอห์นบอสโหลด Swimming Pool (2003)
You should call Marcel and ask him to come up this afternoon to do some work.เธอต้องโทรไปเรียกมาเซล ให้มาทำงานในสวนตอนบ่ายนี้ Swimming Pool (2003)
Marcel.มาเซล Swimming Pool (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มูฮัมหมัด อาลี[n. prop.] (Mūhammat Āli) EN: Muhammad Ali (Cassius Marcellus Clay Jr.)   

CMU English Pronouncing Dictionary
MARCEL    M AA0 R S EH1 L
MARCELO    M AA0 R CH EH1 L OW0
MARCELL    M AA0 R S EY1 L
MARCELA    M AA0 R CH EH1 L AH0
MARCELIA    M AA0 R CH EH1 L IY0 AH0
MARCELLE    M AA0 R S EH1 L
MARCELLI    M AA0 R CH EH1 L IY0
MARCELLO    M AA2 R S EH1 L OW0
MARCELLA    M AA0 R S EH1 L AH0
MARCELINO    M AA0 R CH EH0 L IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Marcel    (n) maːsˈɛl (m aa s e1 l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルセラバタフライフィッシュ[, maruserabatafuraifisshu] (n) Marcella butterflyfish (Prognathodes marcellae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marcel
   n 1: a hairdo characterized by deep regular waves that are made
      by a heated curling iron
   v 1: make a marcel in a woman's hair

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top