ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เดือนมีนาคม

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดือนมีนาคม-, *เดือนมีนาคม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On March 3rd....วันที่ 3 เดือนมีนาคม... Basic Instinct (1992)
Remember last Christmas, we exchanged gifts in March.ปีก่อน เราแลกของขวัญกันเดือนมีนาคม The Holiday (2006)
Oh, hey, if you wanna know what's on March of '97 I got the answer.เฮ้ ถ้าคุณอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ในเดือนมีนาคม 1997 ละก็... ...ผมมีคำตอบนะ Vacancy (2007)
- Eh... I thought it was getting cold. It's March already after all.ฉันก็คิดว่ามันหนาวขึ้น นี่มันเดือนมีนาคมแล้วนี่นา 5 Centimeters Per Second (2007)
(TRUCK BACKFIRES) Great.เดือนมีนาคม , ช่วงกลางเทอม Twilight (2008)
Last night, Dale ran a timeline, and we found a day last March when B% R bought seven companies in one afternoon.เดล ใช้เวลาจนถึงเมื่อคืน จึงพบว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมา BR ได้ซื้อกิจการของ 7 บริษัท ภายในวันเดียว Duplicity (2009)
On Earth Day, he was arrested for the same thing on the Island of Bimini.แต่ก็มีคนที่จะคอยปล่อย มันให้เป็นอิสระ ในเดือนมีนาคมนี้ The Cove (2009)
I told Ric that I'd help him out, that we'll fix this, we'll change this.การต้อนโลมาเริ่มตั้งแต่กันยายน ไปจนถึงเดือนมีนาคม มีการประเมินว่ามีโลมาในญี่ปุ่น ถูกฆ่าประมาณปีละ 23,000 ตัว The Cove (2009)
I talked to Coach Cotton and he said that Michael's grades had improved enough that he can go out for spring football in March.ฉันได้คุยกับโค้ชคอตทอนแล้ว เค้าบอกว่าเกรดของไมเคิลดีขึ้นมาก ทำให้เค้าสามารถไปเตะบอลได้ในเดือนมีนาคม ฤดูกาลหน้า The Blind Side (2009)
Last year in March, when you checked into Kedren Community Health, you tested 156.เดือนมีนาคมปีที่แล้ว ตอนคุณไปที่ศูนย์อนามัยชุมชนเคเดร็น ผลออกมา 156 Frankie & Alice (2010)
March, 1944...เดือนมีนาคม 1944 Peleliu Landing (2010)
But I'm sure we'll see some changes in you come the March health checkups.แต่ครูแน่ใจว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ในการตรวจสุขภาพช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ Confessions (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนมีนาคม [n. exp.] (deūoen minākhom) EN: March   FR: mois de mars [m] ; mars [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
March[N] เดือนมีนาคม

English-Thai: Nontri Dictionary
March(n) เดือนมีนาคม

German-Thai: Longdo Dictionary
März(n) |der| เดือนมีนาคม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top