ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gang

G AE1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gang-, *gang*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก, See also: doppelgänger, Syn. doppelganger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gang(n) แก๊ง, See also: พวกมิจฉาชีพ, กลุ่มโจร, Syn. crowd, clique, cabal
Ganges(n) แม่น้ำคงคา (แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของฮินดู), See also: แม่คงคา
gang up(phrv) ทำงานด้วยกันเป็นกลุ่ม
gang-up(n) การชุมนุม, See also: การรวมกลุ่ม
gangway(n) ทางเดินแคบๆ, See also: ทางเดินระหว่างที่นั่งในโรงภาพยนตร์หรือรถประจำทาง
gangway(n) สะพาน / ไม้พาดให้ขึ้นลงเรือ, Syn. gangplank
gangland(n) โลกอาชญากรรม, See also: แวดวงอาชญากร
ganglion(n) ปมประสาท, Syn. nerve center
gangrene(n) เนื้อร้าย, See also: เนื้อตาย, Syn. necrosis, decay, infection
gangrene(vi) กลายเป็นเนื้อร้าย, Syn. corrupt, putrefy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gang(แกง) n. กลุ่ม, แก๊ง, พวก, หมู่, หมู่โจร, พวกโจร, ชุด, หน่วย, ระยะทาง. vt., vi. จัดเป็นกลุ่ม, กลายเป็นกลุ่ม. -Phr. (gang up (on) รวมกลุ่มกันต่อต้าน), Syn. band, horde, crew
gangboardn. แผ่นกระดานกระโดด, แผ่นกระดานหรือสะพาน ขึ้นหรือลงเรือ
gange(แจนจฺ) vt. ใช้สายลวดเสริม
gangern. หัวหน้ากรรมกร, หัวหน้าคนงาน
ganges(แกน'จีซ) n. แม่น้ำคงคา -Gangetic adj.
ganglandn. หมู่คนเลว, หมู่อาชญากร
ganglian. พหูพจน์ของ ganglion
ganglingadj. ผอมสูง, ยาวเล็ก, ยาวเหยียด, สูงโงนเงน, Syn. gangly
ganglionn. ปมประสาท, เนื้องอกเป็นถุงที่เอ็น, ศูนย์กลาง., See also: ganglial, gangliar adj. -pl. ganglia, ganglions
gangplankn. สะพานขึ้นหรือลงเรือ., Syn. gangway

English-Thai: Nontri Dictionary
gang(n) คณะ, พวก, หมู่คน, ชุด, กลุ่ม, แก๊ง, พวกโจร
ganger(n) หัวหน้าคนงาน, หัวหน้ากรรมกร
gangplank(n) สะพานลงเรือ, ทางเดินในเรือ
gangrene(n) ความเน่าเปื่อย, แผลเรื้อรัง
gangrene(vi) เน่า, เน่าเปื่อย, เป็นแผลเรื้อรัง
gangster(n) คนพาล, คนร้าย, นักเลง, พวกอั้งยี่, พวกอันธพาล
gangway(n) ทางเดิน, ทางผ่าน, ทางเดินในเรือ, สะพานลงเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gangพวกนักเลง, พวกโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gang robberyการปล้นทรัพย์ [ ดู brigandage ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ganglion๑. ปมประสาท [ มีความหมายเหมือนกับ ganglion, nerve ]๒. แกงเกลียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ganglion, nerveปมประสาท [ มีความหมายเหมือนกับ ganglion ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ganglioneuromaเนื้องอกปมประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangplanksสายประสานงานระดับล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangreneเนื้อตายเน่า [ มีความหมายเหมือนกับ thanatosis ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrene, dryเนื้อตายเน่าแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrene, moist; gangrene, wetเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrene, wet; gangrene, moistเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gang rapeการข่มขืนเป็นกลุ่ม [TU Subject Heading]
Ganga-Suwanabhumi-Mekong Cooperationความร่วมมือลุ่มน้ำคงคา-สุวรรณภูมิ-ลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย ไทย-ลาว-พม่า-เวียดนาม-กัมพูชา และอินเดีย เป็นกรอบความร่วมมือที่เสนอในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับ รัฐมนตรีต่างประเทศประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 33 เมื่อ 28 กรกฎาคม 2543 โดยมีการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2543 [การทูต]
Gangliaกลุ่มเซลล์ประสาท, ปมประสาท, ปุ่มประสาท, ปม [การแพทย์]
Ganglia, Autonomicปมประสาทอัตบาล, ปมประสาทออโตโนมิค, ระบบประสาทอัตโนมัติ, ปมประสาทอัตโนมัติ, ประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Ganglia, Nerveปมประสาท [การแพทย์]
Ganglia, Regional Nerveปมประสาทเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Ganglia, Root, Dorsalปมประสาทสันหลัง, [การแพทย์]
Ganglia, Sensoryปมประสาทรับความรู้สึก [การแพทย์]
Ganglia, Spinalไขสันหลัง, [การแพทย์]
Ganglia, Sympatheticปมประสาทซิมพาเธติค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Gangbang(slang) การรุมโทรม หรือการร่วมเพศหมู่, See also: rape, Syn. gang-rape
Gangbang(slang) การรุมโทรม หรือการร่วมเพศหมู่ ( * w *m iiiita), See also: rape, Syn. gang-rape

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The gangs took over the highways ready to wage war for a tank ofjuice.แก๊งค์เหล่าร้ายยึดครองทางหลวง... ...พร้อมจะต่อสู้แย่งชิงน้ำมัน The Road Warrior (1981)
I decided to treat the gang for my birthday.ฉันตัดสินใจที่จะปฏิบัต- ิต่อแก๊งค์ในวันเกิดของฉัน Idemo dalje (1982)
- With the wild gang - Hey, I'm a wild childด้วยพวกแก็งค์ดุร้าย เฮ้ ฉันก็เป็นเด็กดุร้ายนะ Labyrinth (1986)
- Chilly down with the wild gang - Think smallสบายๆไปกับแก็งค์ดุร้าย คิดเล็กๆ Labyrinth (1986)
Chris Chambers was the leader of our gang and my best friend.คริส แชมเบอร์ เป็นหัวหน้าแก๊ง และเพื่อนสนิทของผม Stand by Me (1986)
Ray Brower's body was found, but neither our gang nor their gang got the credit.ศพเรย์ บราวเวอร์ถูกพบแล้ว แต่ไม่ว่าแก๊งของเรา หรือของเขา ไม่มีใครได้เครดิต Stand by Me (1986)
I've been specializing in groups, battling gangs for local charities, that kind of thing.ข้าเป็นคนแข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้ การประลองในการแข่งขันเพื่อการกุศลของเมือง ประมาณนั้น The Princess Bride (1987)
We've got reports of biker gangs fighting near the intersection of Highway 14 south!เราได้รับรายงานว่ามีแก๊งค์มอเตอร์ไซค์ตีกัน ใกล้แยกบนทางด่วน สาย14 ทางใต้ Akira (1988)
We should call the gang together.เราควรจะเรียกแก๊งเราไปด้วยกันนะ Akira (1988)
An invisible gang at work?แก๊งที่มองไม่เห็นที่ทำงานหรือไม่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The whole North Side gang was there.พวกแก๊งส์ทางเหนืออยู่ที่นั่นทุกคน . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Look, we know that certain gang elements in this prison want you dead.เรารู้ว่ามีแก๊งค์ในคุกนี้ อยากให้นายตาย The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gangA gang of thieves broke into the bank.
gangA gang of three robbed the bank in broad daylight.
gangA group of gangsters stole money.
gangAmong the gangsters he went by Dan.
gangGangsters robbed a bank of thousands of dollars.
gangHe had a hard time to disengage himself from the gang.
gangHe is not the rough motorcycle gang member he was before.
gangHe is threatened by a certain gangster.
gangHey, you shut up! You talk too much, the gangster said.
gangI identified myself with the gangster in the film.
gangI saw a gangster lying in the light from the hall.
gangI saw the man get ganged up on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คงคา(n) Ganges River, Syn. แม่น้ำคงคา, Example: ชาวอินเดียเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคาถ้าเอามาใช้ดื่มกินจะช่วยให้หายเจ็บป่วยได้, Count Unit: สาย, Thai Definition: ชื่อแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย
มฤจฉาชีพ(n) criminals, See also: gangsters, desperadoes, underworld, Syn. มิจฉาชีพ, Example: การที่ลูกของเขาเป็นมฤจฉาชีพนั้นทำความเสื่อมเสียให้แก่เขามาก, Thai Definition: คนที่เลี้ยงชีวิตผิดทาง, คนที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซ่องสุม(v) gang up, See also: meet secretly, assemble, Example: เขาซ่องสุมผู้คน เพื่อเริ่มการรบแบบกองโจร, Thai Definition: เกลี้ยกล่อมผู้คนให้มารวมกันเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก๊วน(n) gang, See also: group, Syn. กลุ่ม, Example: ทั้ง 2 ฝ่ายเคยทะเลาะกันมาถึงขนาดนั้นยังร่วมก๊วนกันได้อีก
แก๊ง(n) gang, See also: group, Syn. กลุ่ม, ก๊ก, พวก, เหล่า, Example: เขาเคยอยู่ในแก๊งยากูซ่า, Count Unit: แก๊ง, ก๊ก, กลุ่ม, Thai Definition: กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า มักใช้ในความหมายไม่ดี เช่น แก๊งโจร, Notes: (ปาก)
จิ๊กโก๋(n) gangster, See also: racketeer, hooligan, Example: เขาเคยเป็นจิ๊กโก๋อยู่แถวพัทยามาก่อน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ชอบแต่งตัวรัดรูปเดินกรีดกรายไปมา
โทรมหญิง(v) gang-rape, See also: violate, assault, seize, outrage, compromise
นภสินธุ์(n) Ganges, Syn. แม่น้ำคงคา, Count Unit: สาย, Thai Definition: แม่น้ำในฟ้าคือทางช้างเผือกในตำราดาว, Notes: (สันสกฤต)
แม่คงคา(n) Ganges river, See also: goddess of water, Example: ผู้คนมีความเชื่อว่าทุกสิ่งมีเทพเจ้าประจำอยู่ทั้งสิ้น เช่น แม่น้ำก็มีแม่คงคา แผ่นดินก็มีแม่พระธรณี เป็นต้น
แม่น้ำคงคา(n) Ganges river, Example: มีมหาเทพองค์หนึ่งพระนามว่าอิศวรประทานน้ำลงมาให้แม่น้ำคงคาในอินเดียกลายเป็นน้ำสวรรค์มีความศักดิ์สิทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
หัวโจก[hūajōk] (n) EN: ringleader ; gang leader ; big boss  FR: meneur [ m ]
โจร[jōn] (n) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar  FR: bandit [ m ] ; gangster [ m ] ; voleur [ m ] ; truand [ m ] ; vagabond [ m ]
แก๊ง[kaeng] (n) EN: gang ; group  FR: gang [ m ] ; bande [ f ]
แก๊งอันธพาล[kaeng anthaphān] (n, exp) EN: gang of hooligans ; criminal gang
ขบวนการ[khabūankān] (n) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang  FR: mouvement [ m ] ; organisation [ f ]
คณะ[khana] (n) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe  FR: groupe [ m ] ; troupe [ f ] ; formation [ f ] ; contingent [ m ] ; comité [ m ]
โขยง[khayōng] (x) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock  FR: groupe de personnes [ nm ]
กลุ่ม[klum] (n) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy  FR: groupe [ m ] ; clan [ m ] ; cohorte [ f ] ; équipe [ f ] ; peloton [ m ] ; bande [ f ] ; clique [ f ] ; troupe [ f ] ; cercle [ m ] ; noyau [ m ] ; ensemble [ m ] ; classe [ f ] ; bloc [ m ] ; union [ f ] ; série [ f ] ; lot [ m ]
ก๊วน[kuan] (n) EN: gang ; group

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GANG G AE1 NG
GANGE G AE1 N JH
GANGL G AE1 NG G AH0 L
GANGS G AE1 NG Z
GANGI G AE1 N JH IY0
GANGLY G AE1 NG L IY0
GANG'S G AE1 NG Z
GANGER G AE1 NG ER0
GANGES G AE1 N JH IY0 Z
GANGING G AE1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gang (v) gˈæŋ (g a1 ng)
gangs (v) gˈæŋz (g a1 ng z)
ganged (v) gˈæŋd (g a1 ng d)
ganger (n) gˈæŋər (g a1 ng @ r)
gangers (n) gˈæŋəz (g a1 ng @ z)
ganging (v) gˈæŋɪŋ (g a1 ng i ng)
ganglia (n) gˈæŋglɪəʳ (g a1 ng g l i@)
gangway (n) gˈæŋwɛɪ (g a1 ng w ei)
gangling (j) gˈæŋglɪŋ (g a1 ng g l i ng)
ganglion (n) gˈæŋglɪəʳn (g a1 ng g l i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāng, ㄍㄤ, / ] hard; firm; strong; just; barely; exactly, #546 [Add to Longdo]
刚刚[gāng gang, ㄍㄤ ㄍㄤ˙, / ] just recently; just a moment ago, #916 [Add to Longdo]
刚才[gāng cái, ㄍㄤ ㄘㄞˊ, / ] (just) a moment ago, #1,762 [Add to Longdo]
[gǎng, ㄍㄤˇ, ] harbor; Hong Kong (abbr. for 香港), #2,523 [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, / ] steel, #2,875 [Add to Longdo]
岗位[gǎng wèi, ㄍㄤˇ ㄨㄟˋ, / ] a post; a job, #2,999 [Add to Longdo]
一群[yī qún, ㄧ ㄑㄩㄣˊ, ] gang; regiment, #3,289 [Add to Longdo]
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, ] gangster; hoodlum; a single person; bachelor, #3,676 [Add to Longdo]
钢铁[gāng tiě, ㄍㄤ ㄊㄧㄝˇ, / ] steel, #3,724 [Add to Longdo]
港口[gǎng kǒu, ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ, ] port; harbor, #5,169 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
vergangenenอดีต, ที่ผ่านมา
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ
Sonnenuntergang(n) |der| การตกของพระอาทิตย์, พระอาทิตย์ตกดิน, See also: A. Sonnenaufgang
Untergang(n) |der, nur Sg.| การล่มสลาย เช่น der Untergang des deutschen Reichs การล่มสลายของอาณาจักรเยอรมนี, der Untergang des Schiffs การล่มของเรือ, Syn. das Zugrundegehen
Ausgang(n) |der, pl. Ausgänge| ทางออก เช่น Das Haus hat mehrere Ausgänge. บ้านหลังนี้มีทางออกหลายทาง, See also: A. der Eingang
Eingang[อาย-กัง] (n) |der, pl. Eingänge| ทางเข้า, See also: A. Ausgang
Schraubengang(n) |der, pl. Schraubengänge| เส้นเกลียวบนสกรูหรือตะปูควง
Notausgang(n) |der, pl. Notausgänge| ทางออกฉุกเฉิน เช่น Notausgänge müssen den Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Sie stellen sicher, dass im Gefahrenfall das Gebäude sicher verlassen werden kann.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bande { f } | Banden { pl }gang | gangs [Add to Longdo]
Diebesbande { f } | Diebesbanden { pl }gang of thieves | gangs of thieves [Add to Longdo]
Fräsersatz { m }gang cutter [Add to Longdo]
Gang { m }errand; way; visit [Add to Longdo]
Gang { m }; Arbeitsgang { m }running; working; action; operation [Add to Longdo]
Gang { m } | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [ Br. ] | to change (shift [ Am. ]) into third gear | to put the car in neutral [Add to Longdo]
Gang { m }; Durchgang { m } | Gänge { pl }; Durchgänge { pl }hallway; passage; passageway; gangway | hallways; passages; passageways; gangways [Add to Longdo]
Gang { m }; Laufsteg { m }walkway [Add to Longdo]
Gang { m }; Gangart { f } (eines Pferdes)gait [Add to Longdo]
Gang { m } (beim Essen)course [Add to Longdo]
Gang zwischen Sitzbänkenaisle [Add to Longdo]
Gangbild { n }gait [Add to Longdo]
Ganglinie { f }hydrograph [Add to Longdo]
Gangpolbahn { f } [ techn. ]polhode [Add to Longdo]
Gangschaltung { f }gear change; gear shift [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょろ長い[ひょろながい, hyoronagai] (adj-i) long and narrow; lanky; gangling; spindly [Add to Longdo]
もやしっ子;萌やしっ子[もやしっこ, moyashikko] (n) weak, frail or gangly child [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
インテリやくざ[interi yakuza] (n) intellectual-type gangster [Add to Longdo]
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
カラーギャング[kara-gyangu] (n) Japanese street gang (wasei [Add to Longdo]
ガス壊疽[ガスえそ, gasu eso] (n, adj-no) gas gangrene [Add to Longdo]
ガンガン(P);がんがん[gangan (P); gangan] (adv, vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P) [Add to Longdo]
ガンガン食べる;がんがん食べる[ガンガンたべる(ガンガン食べる);がんがんたべる(がんがん食べる), gangan taberu ( gangan tabe ru ); gangantaberu ( gangan tabe ru )] (exp, v1) (sl) to pig out; to chow down [Add to Longdo]
ガングリオシド[gangurioshido] (n) ganglioside [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gang \Gang\ (g[a^]ng), v. i. [AS. gangan, akin to OS. & OHG.
   gangan, Icel. ganga, Goth. gaggan; cf. Lith. [zdot]engti to
   walk, Skr. ja[.n]gha leg. [root]48. Cf. {Go}.]
   To go; to walk.
   [1913 Webster]
 
   Note: Obsolete in English literature, but still used in the
      North of England, and also in Scotland.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gang \Gang\, n. [Icel. gangr a going, gang, akin to AS., D., G.,
   & Dan. gang a going, Goth. gaggs street, way. See {Gang}, v.
   i.]
   1. A going; a course. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A number going in company; hence, a company, or a number
    of persons associated for a particular purpose; a group of
    laborers under one foreman; a squad; as, a gang of
    sailors; a chain gang; a gang of thieves.
    [1913 Webster]
 
   3. A combination of similar implements arranged so as, by
    acting together, to save time or labor; a set; as, a gang
    of saws, or of plows.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A set; all required for an outfit; as, a new gang
    of stays.
    [1913 Webster]
 
   5. [Cf. {Gangue}.] (Mining) The mineral substance which
    incloses a vein; a matrix; a gangue.
    [1913 Webster]
 
   6. A group of teenagers or young adults forming a more or
    less formalized group associating for social purposes, in
    some cases requiring initiation rites to join; as, a teen
    gang; a youth gang; a street gang.
 
   Note: Youth gangs often associate with particular areas in a
      city, and may turn violent when they feel their
      territory is encroached upon. In Los Angeles the
      {Crips} and the {Bloods} are large gangs antagonistic
      to each other.
      [PJC]
 
   7. A group of persons organized for criminal purposes; a
    criminal organization; as, the Parker gang.
    [PJC]
 
   {Gang board}, or {Gang plank}. (Naut.)
    (a) A board or plank, with cleats for steps, forming a
      bridge by which to enter or leave a vessel.
    (b) A plank within or without the bulwarks of a vessel's
      waist, for the sentinel to walk on.
 
   {Gang cask}, a small cask in which to bring water aboard
    ships or in which it is kept on deck.
 
   {Gang cultivator}, {Gang plow}, a cultivator or plow in which
    several shares are attached to one frame, so as to make
    two or more furrows at the same time.
 
   {Gang days}, Rogation days; the time of perambulating
    parishes. See {Gang week} (below).
 
   {Gang drill}, a drilling machine having a number of drills
    driven from a common shaft.
 
   {Gang master}, a master or employer of a gang of workmen.
 
   {Gang plank}. See {Gang board} (above).
 
   {Gang plow}. See {Gang cultivator} (above).
 
   {Gang press}, a press for operating upon a pile or row of
    objects separated by intervening plates.
 
   {Gang saw}, a saw fitted to be one of a combination or gang
    of saws hung together in a frame or sash, and set at fixed
    distances apart.
 
   {Gang tide}. See {Gang week} (below).
 
   {Gang tooth}, a projecting tooth. [Obs.] --Halliwell.
 
   {Gang week}, Rogation week, when formerly processions were
    made to survey the bounds of parishes. --Halliwell.
 
   {Live gang}, or {Round gang}, the Western and the Eastern
    names, respectively, for a gang of saws for cutting the
    round log into boards at one operation. --Knight.
 
   {Slabbing gang}, an arrangement of saws which cuts slabs from
    two sides of a log, leaving the middle part as a thick
    beam.
    [1913 Webster] gangboard

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gang
   n 1: an association of criminals; "police tried to break up the
      gang"; "a pack of thieves" [syn: {gang}, {pack}, {ring},
      {mob}]
   2: an informal body of friends; "he still hangs out with the
     same crowd" [syn: {crowd}, {crew}, {gang}, {bunch}]
   3: an organized group of workmen [syn: {gang}, {crew}, {work
     party}]
   4: tool consisting of a combination of implements arranged to
     work together
   v 1: act as an organized group [syn: {gang}, {gang up}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Gang /gaŋ/ 
  action; corridor; errand; gait; gangway; gear; hallway; operation; passage(way); running; speed; visit; walk; walkway; way; working

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 gang /xɑŋ/
  1. gallery
  2. corridor; passage

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 gang
  1. occasion; time
  2. corridor; passage

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top