ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doppelganger

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doppelganger-, *doppelganger*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doppelganger special.พิเศษสุดสำหรับคู่แฝด The Truman Show (1998)
You let a doppelganger coldcock you with a bottle because you didn't pick up on the factคุณปล่อยให้เงาของโอลิเวียอีกคน มาหลอกหลอน เพราะคุณไม่ยอมรับความจริงที่ว่า The Plateau (2010)
Doppelganger hijinks ensued.กลายเป็นว่าเป็นแค่การจู่โจมของแฝดซะได้ The Return (2010)
No spell, no doppelganger sacrifice.ไม่มีพิธเวทย์ ก็ไม่มีการบูชายัญตัวตายตัวแทน The Sacrifice (2010)
The doppelganger is alive,และเธอพร้อมจะมอบตัว อะไรนะ? The Sacrifice (2010)
If word gets out that the doppelganger exists,ถ้ามีคนพูดออกไปว่า ตัวตายตัวแทนออกมาปรากฏตัวแล้ว By the Light of the Moon (2010)
That doppelgangers usually torment the people they look like,โดยปกติแล้ววิญญาณผีสิงชอบทรมานคนอื่น ที่มีหน้าตาคล้ายตนเอง Bad Moon Rising (2010)
The doppelganger was created as way to be able to undo the spell.ตัวตายตัวแทนถูกสร้างขึ้นเพื่อที่สามารถย้อนรอยคาถาได้ Katerina (2010)
Once the doppelganger reappeared,เมื่อไหร่ที่ตัวแทนตัวตายปรากฏ Katerina (2010)
After the doppelganger bleeds to death.หลังจากตัวตายตัวแทนต้องเสียเลือดจนตาย The Dinner Party (2011)
Nobody knows where he is, but there are these rumors that are flying around that a doppelganger exists.แต่ข่าวที่แพร่สะพัดออกไป เรื่อง ตัวตายตัวแทน Know Thy Enemy (2011)
Is the doppelganger safe?ตัวตายตัวแทนปลอดภัยใช่ไหม? Know Thy Enemy (2011)

German-Thai: Longdo Dictionary
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
二重身[にじゅうしん, nijuushin] (n) doppelganger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  doppelganger
      n 1: a ghostly double of a living person that haunts its living
           counterpart

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top