ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

necrosis

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -necrosis-, *necrosis*, necrosi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
necrosis(นิโคร'ซิส) n. การตายของเนื้อเยื่อหรือกลุ่มของเซลล์., See also: necrotic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
necrosisการตายเฉพาะส่วน [ มีความหมายเหมือนกับ thanatosis ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
necrosisการตาย(เฉพาะส่วน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
necrosis, bone; osteonecrosisการตาย(เฉพาะส่วน)ของกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
necrosis, radiation; radionecrosisเนื้อตายเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
necrosis, tissueการตาย(เฉพาะส่วน)ของเนื้อเยื่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
necrosis(n) the localized death of living cells (as from infection or the interruption of blood supply), Syn. sphacelus, gangrene, mortification

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Necrosis

‖n. [ NL., fr. Gr. ne`krwsis, fr. nekroy^n to make dead, to mortify, nekro`s a dead body. ] 1. (Med.) The pathologic death of part of a tissue due to irreversible damage. Contrast to necrobiosis, which is a normal death of cells in a tissue. Formerly, applied primarily to death of bone tissue. [ 1913 Webster +PJC ]

2. (Bot.) A disease of trees, in which the branches gradually dry up from the bark to the center. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The strange thing is found no contraction band necrosis in the myocaium in the heart.ที่แปลกคือ ฉันไม่พบการบีบรัดตัวที่หัวใจ The Bond in the Boot (2009)
Tissue necrosis.เกิดการตายของเนื้อเยื่อ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Necrosis?พวก? พวก! Dog Dean Afternoon (2013)
- Muscle necrosis, paralysis, total loss of movement.- เนื้อเยื่อตาย อัมพาต เคลื่อนไหวไม่ได้โดยสมบูรณ์ Cain and Gabriel (2014)
Lay it on me, doc. Pansystemic necrosis.ขอข้อมูลเลย / เนื้อเยื่อร่างกายตาย Passengers (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
necrosis

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏死[huài sǐ, ㄏㄨㄞˋ ㄙˇ,   /  ] necrosis #8,213 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネクローシス[nekuro-shisu] (n) (See 壊死) necrosis [Add to Longdo]
壊死[えし, eshi] (n, vs, adj-no) necrosis [Add to Longdo]
腫瘍壊死因子[しゅようえしいんし, shuyoueshiinshi] (n) tumor necrosis factor (e.g. cachexin); tumour necrosis factor; TNF [Add to Longdo]
中毒性表皮壊死症[ちゅうどくせいひょうひえししょう, chuudokuseihyouhieshishou] (n) toxic epidermal necrosis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top