ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ring

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ring-, *ring*, r
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
spring roll(n) เปาะเปี๊ยะ
inspiring(adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
karst spring(n, phrase) น้ำพุใต้ดิน, Syn. cave spring
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์
spring onion(n) ต้นหอม, Syn. green onion
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
drawstring(n) เชือกผูกปากถุง, เชือกที่เป็นหูรูดของเสื้อผ้า เช่น Keep your jewelry together in a drawstring bag that proudly proclaims your pink ribbon pride!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ring(n) แหวน
ring(n) วงแหวน, See also: วงกลม, วง, Syn. circle
ring(n) ห่วง, See also: ล้อ, Syn. hoop: loop
ring(n) กลุ่มคณะ, Syn. band, gang, group
ring(n) เนื้อที่ที่เป็นวงกลม, See also: สนามวงกลม, สนามมวย, Syn. arena
ring(vi) ล้อม, See also: ปิดล้อม, ล้อมวง, Syn. encircle, gird
ring(vt) ล้อม, See also: ปิดล้อม, ล้อมวง, Syn. encircle, gird
ring(vt) ใส่ห่วง, See also: ใส่ปลอก, สนตะพาย, Syn. girdle
ring(vi) สั่นกระดิ่ง, See also: เคาะระฆัง, Syn. chime
ring(vt) สั่นกระดิ่ง, See also: เคาะระฆัง, Syn. chime

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ring(ริง) { rang, rung, ringing, rings } n. วงแหวน, แหวน, ล้อ, ห่วง, วงปีของต้นไม้, ทางวงกลม, สนามวัวแข่ง, สนามมวย, สนามมวยปล้ำ, การต่อยมวย, การแข่งขัน, สังเวียน, วงการ, กลุ่ม, คณะ, ปอยผมที่ขดเป็นวง, สียงกริ่ง, เสียงกระดิ่ง, เสียงโทรศัพท์, เสียงกังวาน, การโทรศัพท์ -v. ล้อมวง, กลายเป็นวงแหวน
ring networkข่ายงานแบบวงแหวนในเรื่องของระบบเครือข่าย หมายถึงการวางข่ายงานเป็นวงกลม ให้เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละเครื่อง มีสายต่อเชื่อมกับเครื่องที่อยู่ใกล้ ๆ วนต่อกันเป็นวงกลมหรือวงแหวน บางทีเรียก เต็ม ๆ ว่า token ring network ดู star network เปรียบเทียบ
ringed(ริงดฺ) adj. (เป็นรูป) มีวงแหวน, สวมแหวน, หมั้นแล้ว, แต่งงานแล้ว, ถูกล้อมรอบ
ringing(ริง'กิง) adj. ดังกังวาน, ก้อง, กังวาน, รุนแรง, เฉียบขาด, n. เสียงกระดิ่ง, เสียงกริ่ง, เสียงกังวาน
ringleader(ริง'ลีเดอะ) n. ผู้นำ, หัวหน้าแก๊ง,
ringlet(ริง'ลิท) n. ปอยผมที่ขดงอ, ลอนผม,
ringmastern. หัวหน้าโรงละครสัตว์
ringnecked(ริง'เนคทฺ) adj. มีแถบสีรอบคอ
ringsiden. บริเวณใกล้เวทีการแสดง, บริเวณใกล้เวทีมวย, บริเวณที่สามารถมองเห็นการแสดง
ringwormn. ขี้กลาก (โรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อรา)

English-Thai: Nontri Dictionary
ring(vi) บินวน, ส่งเสียง, สั่นกระดิ่ง, เคาะระฆัง
ring(vt) ปลอกเปลือก, ล้อมวง, ทำให้เป็นวงล้อ
ringleader(n) หัวโจก, ผู้นำ, หัวหน้าแก๊ง
ringlet(n) ปอยผม, วงเล็ก, ลอนผม
ringworm(n) ขี้กลาก
airing(n) การตาก, การตากอากาศ
alluring(adj) ล่อใจ, ยั่วยวน, ดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, งดงาม
astringent(adj) รัด, หดตัว, บีบ
astringent(n) ยาสมานแผล, ยาห้ามเลือด
barring(pre) นอกจาก, ยกเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ringวงแหวน, วง, แหวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ring๑. กลุ่มภายในพรรค๒. กลุ่มมิจฉาชีพ๓. เวทีการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ringวงแหวน [ เห็ด ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ringวงแหวน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ring๑. ริง [ ใช้ในพีชคณิตนามธรรม ]๒. วงแหวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ring dikeพนังวงแหวน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ring gap; piston ring gapระยะปากแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ring gear๑. เฟืองวงแหวน๒. เฟืองบายศรี๓. เฟืองสตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ring groove; piston ring grooveร่องแหวนลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ring networkข่ายงานแบบวงแหวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ring topologyเครือข่ายแบบวงแหวน, เครือข่ายที่มีการเชื่อมแต่ละสถานีเข้าด้วยกันแบบวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับ หากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใด สถานีนั้นก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อไป ซึ่งระบบเครือข่ายแบบวงแหวนนี้ สามารถรองรับจำนวนสถานีได้เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Would you ring Mr. De Winter, please?- ช่วยโทรหาคุณเดอ วินเทอร์ให้หน่อยค่ะ Rebecca (1940)
My missus wouldn't wear a ring like that.เมียของฉันจะไม่สวมแหวน เช่นนั้น โอ้อวดที่คือ Help! (1965)
- Does this ring mean anything to you?สมาชิก? Help! (1965)
Is this ring nasty, sir?มันคือที่น่ารังเกียจแหวนวงนี้ครับ Help! (1965)
That's a very fascinating ring you've got there.แหวนที่คุณได้ไปถึงที่นั่น Help! (1965)
The dreaded sacred sacrificial ring of the dread Kaili.กลัว ไคยีลี Help! (1965)
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข Help! (1965)
So, get in touch with your authorities and send back the ring to this lady, who will then go happy to Kaili.ดังนั้นจะได้รับในการติดต่อกับ หน่วยงานของคุณ และส่งกลับแหวนผู้หญิงคนนี้, แล้วใครจะไปมีความสุขที่ ไคยีลี Help! (1965)
This ring is not stone.คุณจะต้องได้รับมันออก Help! (1965)
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร Help! (1965)
With a ring like that I could, dare I say it, rule the world.ฉันกล้าพูดว่ามันครองโลก Help! (1965)
With a ring like that could I interest the military?ฉันจะไห้ทหารสนใจ? ไม่ฉันไม่สามารถ Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ringAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
ringA burglar made away with my wife's diamond ring.
ringAll the church bells started ringing together.
ringAnne was just about to leave the house when the phone began ringing.
ringA ring and some cash are missing.
ringA ring of smoke floated from his cigar into the air.
ringBeware of 'One Ring' malicious nuisance calls!!
ringBoth leaders should be brought together to ring down the curtain on generations of feuding between the two clans.
ringCould you ring up these books for me?
ringDad can blow many smoke rings.
ringDid you hear someone ring the doorbell?
ringDon't forget to give us a ring when you arrive in Kyoto.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางโทรศัพท์(v) ring off, See also: hang up, Syn. วางหูโทรศัพท์, Ant. ยกหูโทรศัพท์, Example: ลูกค้าวางโทรศัพท์ไปก่อนที่เธอจะเดินมารับเมื่อครู่นี้เอง, Thai Definition: วางหูโทรศัพท์ลงกับเครื่องเพื่อเลิกการติดต่อ
แหวน(n) ring, Syn. ธำมรงค์
วางหูโทรศัพท์(v) hang up, See also: ring off, replace the telephone receiver, Example: ผมวางหูโทรศัพท์ไปนานแล้ว แต่เสียงจากปลายสายยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของผม
แหวน(n) ring, Syn. ธำมรงค์, Example: ทั้งเนื้อทั้งตัวฉันก็เหลือแค่แหวนของคุณแม่กับที่ผืนนั้นเท่านั้น ที่จะเก็บไว้ให้ลูก, Count Unit: วง, Thai Definition: เครื่องประดับสำหรับสวมนิ้ว ทำด้วยเงินหรือทองเป็นต้น
แหวน(n) ring, See also: hoop, circle, circular band, Syn. วงแหวน, Thai Definition: เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นวง
วงกลม(n) circle, See also: ring, orb, globe, sphere, Example: โปรแกรมนี้ช่วยให้เราเขียนรูปวงกลมบนจอคอมพิวเตอร์ได้, Thai Definition: รูปวงที่กลมรอบมีรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบมีขนาดเท่ากันหมด
ห่วง(n) ring, See also: hoop, loop, Example: หล่อนเห็นชายสามสี่คนแบกโซ่และห่วงเหล็กตรงเข้ามา, Count Unit: ห่วง, Thai Definition: เครื่องคล้อง, ของที่เป็นวง
แจ๋ว(adj) ringing, See also: loud and clear, Example: หลานสาวฉันส่งเสียงแจ๋วมาแต่ไกล, Thai Definition: มีเสียงดังกังวานแจ่มชัด
กดออด(v) ring the bell, Syn. กดกริ่ง, Example: หล่อนกดออดหน้าประตูใหญ่
รัศมี(n) halo, See also: ring of light, aura, nimbus, radiance, corona, Syn. แสงสว่าง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้มีรัศมีเป็นรูปเปลวไฟ, Thai Definition: แสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [ f ] ; maintien [ m ] ; manière [ f ]
อนุชน[anuchon] (n) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring  FR: génération future [ f ] ; jeune génération [ f ]
เอา[ao] (v) EN: take ; get ; bring  FR: prendre ; saisir
เอามา[ao mā] (v) EN: bring  FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
เอาไปด้วย[ao pai dūay] (v, exp) EN: bring along  FR: emmener
อภิเษก[aphisēk] (n) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka  FR: onction sainte [ f ] ; lustration [ f ]
อธิษฐาน[athitthān] (v) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering  FR: faire un voeu ; prier
อาชญาบัตร[ātyābat] (n) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals
ใบปะหน้า[baipanā] (n) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ring
ringe
ringo
rings
ring's
ringed
ringel
ringen
ringer
ringle

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ring
rings
ringed
ringer
ringers
ringing
ringlet
Ringwood
ringlets
ringside

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铃声[líng shēng, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄥ,   /  ] ring; ringtone; bell stroke; tintinnabulation #8,014 [Add to Longdo]
头目[tóu mù, ㄊㄡˊ ㄇㄨˋ,   /  ] ringleader; gang leader; chieftain #13,214 [Add to Longdo]
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, / ] ringworm #18,809 [Add to Longdo]
环形[huán xíng, ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] ring-shaped #22,410 [Add to Longdo]
无名指[wú míng zhǐ, ㄨˊ ㄇㄧㄥˊ ㄓˇ,    /   ] ring finger #22,591 [Add to Longdo]
罪魁祸首[zuì kuí huò shǒu, ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄟˊ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ,     /    ] ringleader; chief-criminal; arch-criminal #22,678 [Add to Longdo]
环路[huán lù, ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ,   /  ] ring road #23,106 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] ringed pheasant #46,600 [Add to Longdo]
风圈[fēng quān, ㄈㄥ ㄑㄩㄢ,   /  ] ring around the moon; lunar halo #100,750 [Add to Longdo]
体癣[tǐ xuǎn, ㄊㄧˇ ㄒㄩㄢˇ,   /  ] ringworm; Tinea corporis #105,294 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
稟議[りんぎ, ringi] (n) การเวียนเรื่องเพื่อขอการรับรอง (โดยไม่ผ่านการประชุม)
稟議書[りんぎしょ, ringisho] (n) หนังสือเวียนเพื่อขอการรับรอง
リンゴ[りんご, ringo] (n) แอปเปิ้ล
輪業[りんぎょう, ringyou] (n) อุตสาหกรรมจักรยาน

German-Thai: Longdo Dictionary
bringenนำมา |brachte, gebracht|
Zeit verbringen mit etw.(phrase) ใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit verbringen mit jm.(phrase) ใช้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ring { m }circlet [Add to Longdo]
Kolbenringnut { f } [ techn. ] | Kolbenringnuten { pl }ring groove | ring grooves [Add to Longdo]
Konturringwalzanlage { f } [ techn. ]ring mill [Add to Longdo]
Kreisgraben { m }ring ditch [Add to Longdo]
Lehrring { m }ring gauge [Add to Longdo]
Messring { m }ring gauge [Add to Longdo]
Ring { m }; Kreis { m } | am Ringring | ringside [Add to Longdo]
Ring { m }; Wulst { m }torus [Add to Longdo]
Ring... | Südring { m } (Straße)orbital | south orbital route [Add to Longdo]
Ringbeschlag { m } | Ringbeschläge { pl }ferrule | ferrules [Add to Longdo]
Ringblende { f }circular orifice [Add to Longdo]
Ringbuch { n }loose-leaf [Add to Longdo]
Ringelblume { f }marigold [Add to Longdo]
Ringelflechte { f }ringworm [Add to Longdo]
Ringellocke { f }ringlet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
[なか, naka] (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) #80 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) #98 [Add to Longdo]
[どき, doki] (suf) (1) hour; o'clock; (suf, adj-no) (2) (See 緊急時) (specified) time; when ...; during ... #101 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
作成[さくせい, sakusei] (n, vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) #113 [Add to Longdo]
内(P);中[うち, uchi] (n, adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn, adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn, adj-no) (8) (ksb #232 [Add to Longdo]
発売[はつばい, hatsubai] (n, vs) sale; offering for sale; release (for sale); launch (product); (P) #236 [Add to Longdo]
アニメ[anime] (n, adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P) #271 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform [Add to Longdo]
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program [Add to Longdo]
オートスケーリング[おーとすけーりんぐ, o-tosuke-ringu] autoscaling [Add to Longdo]
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type [Add to Longdo]
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption) [Add to Longdo]
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption) [Add to Longdo]
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
力士[りきし, rikishi] Ringer [Add to Longdo]
大相撲[おおずもう, oozumou] Ringturnier [Add to Longdo]
林学[りんがく, ringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
[かん, kan] RING, UMGEBEN [Add to Longdo]
環状[かんじょう, kanjou] ringfoermig [Add to Longdo]
隣国[りんごく, ringoku] Nachbarland, Nachbarstaat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ring \Ring\, v. i.
   1. To sound, as a bell or other sonorous body, particularly a
    metallic one.
    [1913 Webster]
 
       Now ringen trompes loud and clarion. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Why ring not out the bells?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To practice making music with bells. --Holder.
    [1913 Webster]
 
   3. To sound loud; to resound; to be filled with a ringing or
    reverberating sound.
    [1913 Webster]
 
       With sweeter notes each rising temple rung. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The hall with harp and carol rang.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       My ears still ring with noise.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To continue to sound or vibrate; to resound.
    [1913 Webster]
 
       The assertion is still ringing in our ears. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   5. To be filled with report or talk; as, the whole town rings
    with his fame.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ring \Ring\ (r[i^]ng), v. t. [imp. {Rang} (r[a^]ng) or {Rung}
   (r[u^]ng); p. p. {Rung}; p. pr. & vb. n. {Ringing}.] [AS.
   hringan; akin to Icel. hringja, Sw. ringa, Dan. ringe, OD.
   ringhen, ringkelen. [root]19.]
   1. To cause to sound, especially by striking, as a metallic
    body; as, to ring a bell.
    [1913 Webster]
 
   2. To make (a sound), as by ringing a bell; to sound.
    [1913 Webster]
 
       The shard-borne beetle, with his drowsy hums,
       Hath rung night's yawning peal.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To repeat often, loudly, or earnestly.
    [1913 Webster]
 
   {To ring a peal}, to ring a set of changes on a chime of
    bells.
 
   {To ring the changes upon}. See under {Change}.
 
   {To ring in} or {To ring out}, to usher, attend on, or
    celebrate, by the ringing of bells; as, to ring out the
    old year and ring in the new. --Tennyson.
 
   {To ring the bells backward}, to sound the chimes, reversing
    the common order; -- formerly done as a signal of alarm or
    danger. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ring \Ring\, n.
   1. A sound; especially, the sound of vibrating metals; as,
    the ring of a bell.
    [1913 Webster]
 
   2. Any loud sound; the sound of numerous voices; a sound
    continued, repeated, or reverberated.
    [1913 Webster]
 
       The ring of acclamations fresh in his ears. --Bacon
    [1913 Webster]
 
   3. A chime, or set of bells harmonically tuned.
    [1913 Webster]
 
       As great and tunable a ring of bells as any in the
       world.                --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ring \Ring\, n. [AS. hring, hrinc; akin to Fries. hring, D. & G.
   ring, OHG. ring, hring, Icel. hringr, DAn. & SW. ring; cf.
   Russ. krug'. Cf. {Harangue}, {Rank} a row,{Rink}.]
   A circle, or a circular line, or anything in the form of a
   circular line or hoop.
   [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a circular ornament of gold or other
    precious material worn on the finger, or attached to the
    ear, the nose, or some other part of the person; as, a
    wedding ring.
    [1913 Webster]
 
       Upon his thumb he had of gold a ring. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The dearest ring in Venice will I give you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A circular area in which races are or run or other sports
    are performed; an arena.
    [1913 Webster]
 
       Place me, O, place me in the dusty ring,
       Where youthful charioteers contend for glory. --E.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   4. An inclosed space in which pugilists fight; hence,
    figuratively, prize fighting. "The road was an
    institution, the ring was an institution." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   5. A circular group of persons.
    [1913 Webster]
 
       And hears the Muses in a ring
       Aye round about Jove's alter sing.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. (Geom.)
    (a) The plane figure included between the circumferences
      of two concentric circles.
    (b) The solid generated by the revolution of a circle, or
      other figure, about an exterior straight line (as an
      axis) lying in the same plane as the circle or other
      figure.
      [1913 Webster]
 
   7. (Astron. & Navigation) An instrument, formerly used for
    taking the sun's altitude, consisting of a brass ring
    suspended by a swivel, with a hole at one side through
    which a solar ray entering indicated the altitude on the
    graduated inner surface opposite.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bot.) An elastic band partly or wholly encircling the
    spore cases of ferns. See Illust. of {Sporangium}.
    [1913 Webster]
 
   9. A clique; an exclusive combination of persons for a
    selfish purpose, as to control the market, distribute
    offices, obtain contracts, etc.
    [1913 Webster]
 
       The ruling ring at Constantinople.  --E. A.
                          Freeman.
    [1913 Webster]
 
   {Ring armor}, armor composed of rings of metal. See {Ring
    mail}, below, and {Chain mail}, under {Chain}.
 
   {Ring blackbird} (Zool.), the ring ousel.
 
   {Ring canal} (Zool.), the circular water tube which surrounds
    the esophagus of echinoderms.
 
   {Ring dotterel}, or {Ringed dotterel}. (Zool.) See
    {Dotterel}, and Illust. of {Pressiroster}.
 
   {Ring dropper}, a sharper who pretends to have found a ring
    (dropped by himself), and tries to induce another to buy
    it as valuable, it being worthless.
 
   {Ring fence}. See under {Fence}.
 
   {Ring finger}, the third finger of the left hand, or the next
    the little finger, on which the ring is placed in
    marriage.
 
   {Ring formula} (Chem.), a graphic formula in the shape of a
    closed ring, as in the case of benzene, pyridine, etc. See
    Illust. under {Benzene}.
 
   {Ring mail}, a kind of mail made of small steel rings sewed
    upon a garment of leather or of cloth.
 
   {Ring micrometer}. (Astron.) See {Circular micrometer}, under
    {Micrometer}.
 
   {Saturn's rings}. See {Saturn}.
 
   {Ring ousel}. (Zool.) See {Ousel}.
 
   {Ring parrot} (Zool.), any one of several species of Old
    World parrakeets having a red ring around the neck,
    especially {Palaeornis torquatus}, common in India, and
    {Palaeornis Alexandri} of {Java}.
 
   {Ring plover}. (Zool.)
    (a) The ringed dotterel.
    (b) Any one of several small American plovers having a
      dark ring around the neck, as the semipalmated plover
      ({Aegialitis semipalmata}).
 
   {Ring snake} (Zool.), a small harmless American snake
    ({Diadophis punctatus}) having a white ring around the
    neck. The back is ash-colored, or sage green, the belly of
    an orange red.
 
   {Ring stopper}. (Naut.) See under {Stopper}.
 
   {Ring thrush} (Zool.), the ring ousel.
 
   {The prize ring}, the ring in which prize fighters contend;
    prize fighters, collectively.
 
   {The ring}.
    (a) The body of sporting men who bet on horse races.
      [Eng.]
    (b) The prize ring.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ring \Ring\, v. t. [imp. & p. p. {Ringed}; p. pr. & vb. n.
   {Ringing}.]
   1. To surround with a ring, or as with a ring; to encircle.
    "Ring these fingers." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hort.) To make a ring around by cutting away the bark; to
    girdle; as, to ring branches or roots.
    [1913 Webster]
 
   3. To fit with a ring or with rings, as the fingers, or a
    swine's snout.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ring \Ring\, v. i. (Falconry)
   To rise in the air spirally.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ring
   n 1: a characteristic sound; "it has the ring of sincerity"
   2: a toroidal shape; "a ring of ships in the harbor"; "a halo of
     smoke" [syn: {ring}, {halo}, {annulus}, {doughnut}, {anchor
     ring}]
   3: a rigid circular band of metal or wood or other material used
     for holding or fastening or hanging or pulling; "there was
     still a rusty iron hoop for tying a horse" [syn: {hoop},
     {ring}]
   4: (chemistry) a chain of atoms in a molecule that forms a
     closed loop [syn: {closed chain}, {ring}] [ant: {open chain}]
   5: an association of criminals; "police tried to break up the
     gang"; "a pack of thieves" [syn: {gang}, {pack}, {ring},
     {mob}]
   6: the sound of a bell ringing; "the distinctive ring of the
     church bell"; "the ringing of the telephone"; "the
     tintinnabulation that so voluminously swells from the ringing
     and the dinging of the bells"--E. A. Poe [syn: {ring},
     {ringing}, {tintinnabulation}]
   7: a platform usually marked off by ropes in which contestants
     box or wrestle
   8: jewelry consisting of a circlet of precious metal (often set
     with jewels) worn on the finger; "she had rings on every
     finger"; "he noted that she wore a wedding band" [syn:
     {ring}, {band}]
   9: a strip of material attached to the leg of a bird to identify
     it (as in studies of bird migration) [syn: {band}, {ring}]
   v 1: sound loudly and sonorously; "the bells rang" [syn: {ring},
      {peal}]
   2: ring or echo with sound; "the hall resounded with laughter"
     [syn: {resound}, {echo}, {ring}, {reverberate}]
   3: make (bells) ring, often for the purposes of musical
     edification; "Ring the bells"; "My uncle rings every Sunday
     at the local church" [syn: {ring}, {knell}]
   4: get or try to get into communication (with someone) by
     telephone; "I tried to call you all night"; "Take two aspirin
     and call me in the morning" [syn: {call}, {telephone}, {call
     up}, {phone}, {ring}]
   5: extend on all sides of simultaneously; encircle; "The forest
     surrounds my property" [syn: {surround}, {environ}, {ring},
     {skirt}, {border}]
   6: attach a ring to the foot of, in order to identify; "ring
     birds"; "band the geese to observe their migratory patterns"
     [syn: {ring}, {band}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 ring
  ring

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ring /riŋ/ 
  circlet; ring; torus

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ring /riŋ/
  ring

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top