ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ก๊ก

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก๊ก-, *ก๊ก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ก๊กหล่อ (vt ) Strike a pose (for a photo) ; pose handsomely or pretentiously

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก๊ก[N] group, See also: party, faction, gang, clique, Syn. กลุ่ม, พวก, พรรค, เหล่า, หมู่, Example: ก๊กพระยาตากหนีไปอยู่จันทบุรีหลังจากกรุงแตก, Count unit: ก๊ก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก๊กน. พวก, หมู่, เหล่า, โดยปรกติมักใช้เข้าคู่กันว่า เป็นก๊กเป็นพวก เป็นก๊กเป็นหมู่ เป็นก๊กเป็นเหล่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll be taking your college courses, and me, Teddy and Vern, we'll all be in the shop courses with the rest of the retards making ashtrays and birdhouses.นายต้องไปสายสามัญ ส่วนฉัน เท็ดดี้ และเวิร์น ก็ต้องไปสายอาชีวะ กับไอ้พวกซ้ำชั้นที่เหลือ ทำงานไม้ ก๊อกๆ แก๊กๆ ไป Stand by Me (1986)
They're $20 a pop. I can sell you a packet of 25.ก๊กละ 20 ฉันขายให้ 25 แก๊ก Punchline (1988)
Where's the punchline?ก๊กอยู่ตรงไหน Punchline (1988)
We don't have time for any more jokes, ladies and gentlemen. Maybe a couple of punchlines.เราคงไม่มีเวลามากแล้ว ขอแค่สองสามแก๊ก Punchline (1988)
I've got some chrysanthemum tea.หนูมีชาเก๊กฮวยมาด้วย The Joy Luck Club (1993)
She's a small town girl... and he's a pretentious European-- the worst kind.เธอเป็นหญิงสาวที่เมืองเล็ก ๆ ... และเขาก็เก๊ก European- - ชนิดที่เลวร้ายที่สุด The Birdcage (1996)
We cool. I was just fuckin´ with y´all, man. Hey, what´s up?ฉันแค่เก๊กเล่นน่ะ พี่อยู่แถวนี้เหรอ Nothing to Lose (1997)
You didn´t find what he did contrived?ไม่รู้สึกว่าเขาแกล้งเก๊กเหรอ Nothing to Lose (1997)
The kind that used to go....แบบที่ต้อง.. แก๊ก-แก๊ก-แก๊ก Bicentennial Man (1999)
-I told you it was a bad idea! -Get him out of the water!ดีนงี่เง่าว่ะ ฉันบอกแล้วว่าแก๊กนี่ห่วยแตกมาก แลนดอนโดดลงไปช่วยเขาก่อน A Walk to Remember (2002)
- Troy gives good head. - Fuck you!ก๊กแมน หน่อยเพื่อน The Girl Next Door (2004)
Well, let's make this brief.เรามัวโอ้เอ้ไม่ได้ ผมต้องรีบเก๊กถ่ายรูป Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก๊ก[n.] (kok) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race   FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
ก๊ก[n.] (kok) EN: nation ; state   FR: nation [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aster(แอส'เทอะ) n. ต้นไม้ดอกจำพวกดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย,ส่วนที่มีรูปคล้ายดาว ในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์
chrysanthemumn. ดอกเก๊กฮวย,ต้นเบญจมาศ
clique(คลิค) n. พวก,คณะ,กลุ่ม,หมู่,ก๊ก,ชมรม vi. จัดกลุ่มขึ้น vt.เข้ากลุ่ม, See also: cliquey,cliquy adj.
faction(แฟค'เชิน) n. หมู่,เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,การต่อสู้ภายในหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย)
factional(แฟค'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย) ,เห็นแก่ตัว,ซึ่งถือพวกถือพ้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
clique(n) พวก,คณะ,ก๊ก,หมู่,กลุ่ม,ชมรม
faction(n) หมู่คณะ,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,เหล่า
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top