ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แก๊ง

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แก๊ง-, *แก๊ง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แก๊งถอดจิต[แก๊งถอดจิต] (n ) คนถอดจิตที่คิดอัปรีย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก๊ง[N] gang, See also: group, Syn. กลุ่ม, ก๊ก, พวก, เหล่า, Example: เขาเคยอยู่ในแก๊งยากูซ่า, Count unit: แก๊ง, ก๊ก, กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า มักใช้ในความหมายไม่ดี เช่น แก๊งโจร, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก่งน. พืดหินหรือโขดหินที่กีดขวางทางนํ้า มักจะมีตามต้นแม่นํ้า.
แก้งก. ขูดให้หมด
แก้งเคล็ด, ยอก, เช่น คอแก้ง.
แก๊งน. กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล
แก๊งกลุ่มคนที่ประพฤติตนไม่ดี เช่น ในซอยนี้มีแก๊งติดยา ฉันจึงไม่กล้าเดินเข้าไปคนเดียว.
แก้งก้นน. เรียกไม้ชำระ ว่า ไม้แก้งก้น.
แก่งแย่งก. พยายามเอารัดเอาเปรียบกันหรือจะเอาแต่ได้ข้างเดียว, ไม่ปรองดองกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gangsแก๊ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The whole rhythm section was the Purple Gangจังหวะแผนกทั้งหมดแก๊งสีม่วง The Blues Brothers (1980)
The gangs took over the highways ready to wage war for a tank ofjuice.แก๊งค์เหล่าร้ายยึดครองทางหลวง... ...พร้อมจะต่อสู้แย่งชิงน้ำมัน The Road Warrior (1981)
I decided to treat the gang for my birthday.ฉันตัดสินใจที่จะปฏิบัต- ิต่อแก๊งค์ในวันเกิดของฉัน Idemo dalje (1982)
Let's fly with the wild gangแล้วก็บินไปด้วยกันกับพวกแก๊งค์ดุร้าย Labyrinth (1986)
Chris Chambers was the leader of our gang and my best friend.คริส แชมเบอร์ เป็นหัวหน้าแก๊ง และเพื่อนสนิทของผม Stand by Me (1986)
By noon, Ace and Eyeball had told their secret to everybody in the gang.ตอนเที่ยงเอ็ซและอายบอลได้บอก ความลับกับเพื่อนทุกคนในแก๊ง Stand by Me (1986)
Ray Brower's body was found, but neither our gang nor their gang got the credit.ศพเรย์ บราวเวอร์ถูกพบแล้ว แต่ไม่ว่าแก๊งของเรา หรือของเขา ไม่มีใครได้เครดิต Stand by Me (1986)
We've got reports of biker gangs fighting near the intersection of Highway 14 south!เราได้รับรายงานว่ามีแก๊งค์มอเตอร์ไซค์ตีกัน ใกล้แยกบนทางด่วน สาย14 ทางใต้ Akira (1988)
They seem to be an ordinary bike gang, sir.ดูเหมือนจะเป็น แก๊งมอเตอร์ไซค์ธรรมดาครับท่าน Akira (1988)
So you and your friends went out at night on your bikes to visit your dying mother, and a group of hooligans called the Clowns picked a fight with you.นายกับพวกขี่รถออกไปตอนกลางคืน เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายงั้นเหรอ และแก๊งที่เรียกตัวเองว่า คลาวน์มาหาเรื่องก่อน Akira (1988)
They hurt your friend, so you lost your temper, which is why eight Clown members are now in the hospital.เพื่อนนายโดนทำร้าย พวกนายก็เลยแก้แค้น ทำให้สมาชิกแก๊งคลาวน์ แปดคนต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล Akira (1988)
We should call the gang together.เราควรจะเรียกแก๊งเราไปด้วยกันนะ Akira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่ง[n.] (kaeng) EN: islet ; isle ; reef   FR: îlot [m] ; récif [m]
แก่ง[n.] (kaeng) EN: cataract   FR: rapide [m] ; cataracte [f]
แก๊ง[n.] (kaeng) EN: gang ; group   FR: gang [m] ; bande [f]
แก้งบประมาณ[n. exp.] (kaē ngoppramān) EN: revise a budget   FR: réviser un budget
แก๊งอันธพาล[n. exp.] (kaeng anthaphān) EN: gang of hooligans ; criminal gang   
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ching dī) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gang[N] แก๊ง, See also: พวกมิจฉาชีพ, กลุ่มโจร, Syn. crowd, clique, cabal
mob[N] แก๊งมาเฟีย, See also: กลุ่มอาชญากร, Syn. mafia
yakuza[N] แก๊งอันธพาลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.
gang(แกง) n. กลุ่ม,แก๊ง,พวก,หมู่,หมู่โจร,พวกโจร,ชุด,หน่วย,ระยะทาง. vt.,vi. จัดเป็นกลุ่ม,กลายเป็นกลุ่ม. -Phr. (gang up (on) รวมกลุ่มกันต่อต้าน), Syn. band,horde,crew
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal,racketeer
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
mobster(มอบ`สเทอะ) n.สมาชิกแก๊งอาชญากร
ringleader(ริง'ลีเดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง,

English-Thai: Nontri Dictionary
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
gang(n) คณะ,พวก,หมู่คน,ชุด,กลุ่ม,แก๊ง,พวกโจร
ringleader(n) หัวโจก,ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top