Search result for

บวร

(17 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บวร-, *บวร*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บวร, บวร-(บอวอน, บอวอระ-) ว. ประเสริฐ, ลํ้าเลิศ, ราชาศัพท์ใช้นำหน้าคำนามที่เกี่ยวกับวังหน้า เช่น พระบวรวงศ์ พระบวรราชวัง คู่กับ บรม ซึ่งใช้แก่วังหลวง เช่น พระบรมวงศ์ พระบรมมหาราชวัง.
บวรโตฎก(บอวอระโตดก) น. ชื่อกลอนกลบทแบบหนึ่ง กำหนดให้ ๓ พยางค์ต้นวรรคแต่ละวรรคเป็นสะคณะคือพยางค์เบา ๒ พยางค์ พยางค์หนัก ๑ พยางค์ เช่น ชลเนตรไหลนองร้องร่ำรัก ชลไนยไหลหนักอาวรณ์หวาม ชนนีห้ามบุตรสุดไม่ตาม ชลนานองน้ำพระเนตรนอง (สารานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ภาคฉันทลักษณ์).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's about the banality of evil, uh, like the Nuremberg trials showing history's tyrants as these regular schmucks.นี่มันแสดงถึงความชั่วร้ายน่ะ เอ่อ... เหมือนการพิจารณคดีที่เนิร์นบวร์ก The Bishop Revival (2010)
You have a literature degree from NYU.คุณเรียนจบวรรณคดีมาจาก NYU And the Pretty Problem (2011)
I teach history and literature. Since when is not essential ?ฉันสอนประวัติศาสตร์กับวรรณคดี Schindler's List (1993)
Ingeborg Bachmann, right?อินจ์บวร์ก แบคมานน์ ใช่มั้ยครับ? Everybody Has a Little Secret (2004)
He, like, brainwashed kelly with all this literary crapเขา,แบบว่าล้างสมองเคลลี่ เกี่ยวกับวรรณกรรมบ้า ๆเรื่องแวมไพร์ No Such Thing as Vampires (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวร[n.] (bøwøn = bøwøra) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme   FR: suprême ; supérieur ; sublime ; glorieux
บวรพุทธศาสนา[n. exp.] (bøwøn Phutthasatsana) EN: the glorious creed of Buddhism   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
spacing(สเพสฺ'ซิง) n. การเว้นวรรค,การเว้นช่อง,สิ่งที่เว้นวรรค,สิ่งที่เว้นช่อง,การจัดให้มีช่อง,การปรับวรรคตอน,การปรับระยะ

German-Thai: Longdo Dictionary
einfahren(vi) |fährt ein, fuhr ein, ist eingefahren| รถไฟหรือเรือกำลังถึงสถานีหรือท่า เช่น Der Zug nach Freiburg fährt in ein paar Minuten ein. รถไฟที่จะไปไฟร์บวร์กกำลังวิ่งเข้ามาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: S. nett, hübsch,
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
von(prep) |+ D| (เป็นบุพบทแปลได้หลายความหมาย) ของ เช่น Freiburg liegt südlich von Stuttgart. เมืองไฟร์บวร์กอยู่ทางใต้ของเมืองชตุ้ทการ์ท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top