ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -优-, *优*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[优, yōu, ㄧㄡ] superior; elegant
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  尤 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 774

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, / ] excellent; superior, #2,473 [Add to Longdo]
[yōu shì, ㄧㄡ ㄕˋ, / ] superior; dominant, #789 [Add to Longdo]
[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, / ] outstanding; excellent, #1,534 [Add to Longdo]
[yōu huì, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] preferential; favorable, #2,078 [Add to Longdo]
[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, / ] excellent quality, #3,266 [Add to Longdo]
[yōu huà, ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ, / ] optimization; to optimize; to make superior, #3,310 [Add to Longdo]
[yōu xiān, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ, / ] priority, #3,972 [Add to Longdo]
[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, / ] grace; graceful, #4,452 [Add to Longdo]
[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point, #4,796 [Add to Longdo]
[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] fine; good, #5,183 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, should a refined gentleman not have any luck?[CN] 难道一个雅的绅士 就不能找点乐子吗? One Hour with You (1932)
"His actions are graceful, all the girls he does please[CN] 他动作雅 吸引了所有女孩 It Happened One Night (1934)
A fine, bouncing, healthy heir.[CN] 一个秀的 活泼健康的继承人. The Scarlet Empress (1934)
Having a great son it hard work too, sis.[CN] 我接个电话 儿子太秀了 Episode #1.4 (2004)
She wanted to replant the seed that had fallen among the thorns, and she may well have gained her end had it not been that...[CN] 她想改种在质土壤中的 那粒种子在荆棘丛中成长起来 或许她本该成功地使它不受到责备 ... The Phantom Carriage (1921)
Absolute Victory at the National Baseball Championship![JA] 绝对甲子园胜! We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Oh, well, of course, they have some fine qualities.[CN] 当然 他们也有 Design for Living (1933)
A very high-class document.[CN] 信写得很 Design for Living (1933)
A question, please. Ladies first.[CN] 请问第一个问题 女士 The 39 Steps (1935)
- You![CN]  Love Exposure (2008)
"His actions are graceful The girls he does please[CN] 他动作雅 吸引了所有女孩 It Happened One Night (1934)
Yu.[CN]  The Machine Girl (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top