ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnificent

M AE0 G N IH1 F AH0 S AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnificent-, *magnificent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnificent(adj) งดงาม, See also: สง่างาม, ดีเลิศ, หรูหราฟู่ฟ่า, Syn. glorious, splendid
magnificent(adj) ไม่ธรรมดา, See also: เป็นพิเศษ, Syn. excellent
magnificently(adv) อย่างหรูหรา, See also: อย่างเลอเลิศ, Syn. worthily, magnificently, splendidly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ดีเลิศ, ภาคภูมิ, ผึ่งผาย, สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand

English-Thai: Nontri Dictionary
magnificent(adj) สง่างาม, งดงาม, เลิศหรู, โอ่อ่า, สูงส่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
magnificent(adj) อลังการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก The Little Prince (1974)
And that is why, at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter.เหตุนั้นตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเลยเลิกที่จะมีอาชีพเป็นจิตรกร The Little Prince (1974)
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
What in his terms is a magnificent achievement... you see as your failure, so you call it his.อะไรในแง่ของเขาเป็นความสำเร็จที่งดงาม ... คุณเห็นเป็นความล้มเหลวของคุณ เพื่อให้คุณเรียกว่าของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง Mannequin (1987)
I couldn't throw away such a magnificent subject!ผมไม่มีทางทิ้งสิ่ง สิ่งที่งดงามอย่างนั้น! Akira (1988)
It's absolutely incredible... to me just a few hours ago Dona Julia was the only woman who existed... and now... there is the magnificent Sultana Gulbeyaz.ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ ดอนน่าจูเลียเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมรัก และตอนนี้ Don Juan DeMarco (1994)
What a magnificent tree. Is she your mother?สิ่งที่เป็นต้นไม้ที่สวยงาม เธอเป็นแม่ของคุณ? Princess Mononoke (1997)
Magnificent valor.ช่างทรนงองอาจนัก The Man in the Iron Mask (1998)
Magnificent night.เป็นคืนที่งดงามจริงๆ นะครับ Bicentennial Man (1999)
You are a magnificent machine.ก็เป็นเครื่องจักรที่มหัศจรรย์ Bicentennial Man (1999)
What we have here is the most magnificent golf resort on the face of God's good earth, and I am building' it right here in Savannah.มันจะเป็นสนามกอล์ฟ ที่เยี่ยมที่สุดในโลก... ...ที่ผมจะสร้างให้ซาวันน่าห์ของเรา The Legend of Bagger Vance (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magnificentA magnificent sight presented itself before us.
magnificentA sacred ritual took place in the magnificent temple.
magnificentHe had a magnificent sense of humor.
magnificentIt's a magnificent view, isn't it.
magnificentIt's magnificent.
magnificentShe has had a magnificent career.
magnificentThe queen was wearing a magnificent silver dress.
magnificentThe royal wedding was a magnificent occasion.
magnificentThe sacred ceremony was held in the magnificent temple.
magnificentThe view from the top of that building was magnificent.
magnificentThis magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.
magnificentThis scenery is magnificent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ่อ่า(adj) luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai Definition: สะสวยอย่างมีสง่า
พริ้งเพริศ(adv) magnificently, See also: splendidly, gorgeously, prettily, Syn. พริ้ง, เพริศพริ้ง, Example: เธอบรรจงแต่งตัวอย่างบรรเจิดพริ้งเพริศรอเวลาให้เขามารับไปงานเลี้ยง, Thai Definition: งามเฉิดฉาย
เฟี้ยว(adv) magnificently, See also: gorgeously, Example: คณะผาดโผนแสดงได้เฟี้ยวมากเป็นที่ถูกใจคนดู, Thai Definition: ทำหรือแสดงผาดโผนเป็นที่สะดุดตา, Notes: (ปาก)
โอฬาร(adj) grand, See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid, Syn. อุฬาร, เอาฬาร, โอ่โถง, ภูมิฐาน, Example: มัคคุเทศก์นำชมเทวสถานอันโอฬาร และน่าตื่นตาในอินเดีย, Notes: (บาลี)
โอ่โถง(adj) grand, See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid, Syn. ภูมิฐาน, Example: เขาพาผมลงไปยังห้องใต้ดินอันโอ่โถงและกว้างใหญ่, Thai Definition: ภาคภูมิมีสง่า
บรรเจิด(adv) magnificently, See also: splendidly, Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู, Ant. อับเฉา, หดหู่, Example: เขาได้แต่ฝันอย่างบรรเจิดเพริดพริ้งถึงอนาคตอันสดใสโดยไม่มองปัจจุบันที่เป็นอยู่, Thai Definition: อย่างเลิศหรู
ความสง่างาม(n) magnificent, See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน, ความงามสง่า, Example: เครื่องแบบทำให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม
ดำเกิง(adj) high, See also: magnificent, flourishing, stately, grand, Syn. รุ่งเรือง, สูง, สูงศักดิ์
เลิศหรู(adj) magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai Definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง
เลิศหรู(adj) magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai Definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มจ้า[jaemjā] (adv) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously
มโหฬาร[mahōlān] (adj) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn  FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ไพจิตร[phaijit] (adj) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent  FR: splendide ; magnifique
ภัทร[phatthra] (adj) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious  FR: bon ; beau ; charmant
หรู[rū] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[rūrā] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
วิเศษ[wisēt] (adj) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful  FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAGNIFICENT M AE0 G N IH1 F AH0 S AH0 N T
MAGNIFICENT M AE0 G N IH1 F IH0 S AH0 N T
MAGNIFICENTLY M AE0 G N IH1 F AH0 S AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnificent (j) mˈægnˈɪfɪsnt (m a1 g n i1 f i s n t)
magnificently (a) mˈægnˈɪfɪsntliː (m a1 g n i1 f i s n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华美[huá měi, ㄏㄨㄚˊ ㄇㄟˇ,   /  ] magnificent; gorgeous; ornate #20,895 [Add to Longdo]
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ,  ] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt #22,839 [Add to Longdo]
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ,     /    ] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men #27,795 [Add to Longdo]
风华[fēng huá, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ,   /  ] magnificent #28,392 [Add to Longdo]
壮美[zhuàng měi, ㄓㄨㄤˋ ㄇㄟˇ,   /  ] magnificent #38,087 [Add to Longdo]
瑰奇[guī qí, ㄍㄨㄟ ㄑㄧˊ,  ] magnificent; precious #181,855 [Add to Longdo]
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ,     /    ] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prachtfregattvogel { m } [ ornith. ]Magnificent Frigate Bird [Add to Longdo]
Hainanreiher { m } [ ornith. ]Magnificent Night Heron [Add to Longdo]
Purpurbrust-Fruchttaube { f } [ ornith. ]Magnificent Fruit Dove [Add to Longdo]
Azurbreitrachen { n } [ ornith. ]Magnificent Green Broadbill [Add to Longdo]
Sichelschwanz-Paradiesvogel { m } [ ornith. ]Magnificent Bird of Paradise [Add to Longdo]
Prachtparadiesvogel { m } [ ornith. ]Magnificent Riflebird [Add to Longdo]
Rotschwanzrasbora { f } (Rasbora borapetensis) [ zool. ]magnificent rasbora [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふと, futo] (n-pref, n) (1) fat; fatty; (n-pref) (2) grand; magnificent; excellent #1,025 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n, n-suf, n-pref) (1) temple; shrine; hall; (2) prefix to building meaning "magnificent"; (P) #1,157 [Add to Longdo]
素晴らしい(P);素晴しい(P)[すばらしい(P);すんばらしい, subarashii (P); sunbarashii] (adj-i) wonderful; splendid; magnificent; (P) #7,811 [Add to Longdo]
広大(P);宏大;弘大[こうだい, koudai] (adj-na) huge; very large; vast; extensive; magnificent; grand; (P) #9,389 [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) #10,865 [Add to Longdo]
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t, adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) #14,371 [Add to Longdo]
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java) [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n, adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
偉観[いかん, ikan] (n) magnificent sight [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magnificent \Mag*nif"i*cent\, a. [See {Magnificence}.]
   1. Doing grand things; admirable in action; displaying great
    power or opulence, especially in building, way of living,
    and munificence.
    [1913 Webster]
 
       A prince is never so magnificent
       As when he's sparing to enrich a few
       With the injuries of many.      --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   2. Grand in appearance; exhibiting grandeur or splendor;
    splendid; pompous.
    [1913 Webster]
 
       When Rome's exalted beauties I descry
       Magnificent in piles of ruin lie.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Glorious; majestic; sublime. See {Grand}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnificent
   adj 1: characterized by grandeur; "the brilliant court life at
       Versailles"; "a glorious work of art"; "magnificent
       cathedrals"; "the splendid coronation ceremony" [syn:
       {brilliant}, {glorious}, {magnificent}, {splendid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top