Search result for

magnificent

(78 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnificent-, *magnificent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnificent[ADJ] งดงาม, See also: สง่างาม, ดีเลิศ, หรูหราฟู่ฟ่า, Syn. glorious, splendid
magnificent[ADJ] ไม่ธรรมดา, See also: เป็นพิเศษ, Syn. excellent
magnificently[ADV] อย่างหรูหรา, See also: อย่างเลอเลิศ, Syn. worthily, magnificently, splendidly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า,งดงาม,สง่า,ดีเลิศ,ภาคภูมิ,ผึ่งผาย,สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand,

English-Thai: Nontri Dictionary
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
magnificent (adj ) อลังการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Magnificent.งดงามมาก The Labyrinth of Gedref (2008)
High King Peter, the Magnificent.ข้าคือจอมราชันย์ปีเตอร์ผู้สง่างาม. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Splendid, magnificent, all dressed in white,และคนในงานก็เหมือนกัน... นั่งด้วยได้ไหม ? Gomorrah (2008)
We thrive thanks to the unbounded capacity of our mighty Generator... beating at our very center like a magnificent heart.เราขอขอบคุณแหล่งผลิดไฟฟ้าอันยิ่งใหญ่ที่มีให้อย่างไม่จำกัด จากก้นบึ้งในจิดใจของพวกเราด้วยความสัตย์จริง City of Ember (2008)
This miracle of planning... this magnificent achievement... that is our city of Ember.เป็นปาฏิหารย์น่าอัศจรรย์ของโครงการ... ความสำเร็จที่ไม่ธรรมดานี้ นั่นคือ เมืองเอ็มเบอร์ของเรา City of Ember (2008)
The clock of climate change is ticking in these magnificent landscapes.นาฬิกาแห่งการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศกำลังเดินไป Home (2009)
The king cobra, magnificent creature.คิง ครอบบร้า สิ่งประดิษบ์อันงดงามของพระจ้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We can wonder at its magnificent stupidity.ผมว่าอาจารย์คงไม่อยากดูเท่าไหร่หรอกครับ ไอ้หนู! Everyone (2009)
Tell your manager you were magnificent.บอกผู้จัดการว่า เธอทำได้เยี่ยมมาก Hard-Hearted Hannah (2009)
And now, to assist hiro the magnificent,และตอนนี้ ขอเชิญผู้ช่วย ของฮิโร่ผู้หล่อเหลา Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Also magnificent!แสนงดงาม! Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
A big applause for emma the magnificent!โปรดปรบมือเสียงดังๆ ให้กับเอ็มม่าผู้งดงาม Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magnificentA magnificent sight presented itself before us.
magnificentA sacred ritual took place in the magnificent temple.
magnificentHe had a magnificent sense of humor.
magnificentIt's a magnificent view, isn't it.
magnificentIt's magnificent.
magnificentShe has had a magnificent career.
magnificentThe queen was wearing a magnificent silver dress.
magnificentThe royal wedding was a magnificent occasion.
magnificentThe sacred ceremony was held in the magnificent temple.
magnificentThe view from the top of that building was magnificent.
magnificentThis magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.
magnificentThis scenery is magnificent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ่อ่า[ADJ] luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai definition: สะสวยอย่างมีสง่า
พริ้งเพริศ[ADV] magnificently, See also: splendidly, gorgeously, prettily, Syn. พริ้ง, เพริศพริ้ง, Example: เธอบรรจงแต่งตัวอย่างบรรเจิดพริ้งเพริศรอเวลาให้เขามารับไปงานเลี้ยง, Thai definition: งามเฉิดฉาย
เฟี้ยว[ADV] magnificently, See also: gorgeously, Example: คณะผาดโผนแสดงได้เฟี้ยวมากเป็นที่ถูกใจคนดู, Thai definition: ทำหรือแสดงผาดโผนเป็นที่สะดุดตา, Notes: (ปาก)
โอฬาร[ADJ] grand, See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid, Syn. อุฬาร, เอาฬาร, โอ่โถง, ภูมิฐาน, Example: มัคคุเทศก์นำชมเทวสถานอันโอฬาร และน่าตื่นตาในอินเดีย, Notes: (บาลี)
โอ่โถง[ADJ] grand, See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid, Syn. ภูมิฐาน, Example: เขาพาผมลงไปยังห้องใต้ดินอันโอ่โถงและกว้างใหญ่, Thai definition: ภาคภูมิมีสง่า
บรรเจิด[ADV] magnificently, See also: splendidly, Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู, Ant. อับเฉา, หดหู่, Example: เขาได้แต่ฝันอย่างบรรเจิดเพริดพริ้งถึงอนาคตอันสดใสโดยไม่มองปัจจุบันที่เป็นอยู่, Thai definition: อย่างเลิศหรู
ความสง่างาม[N] magnificent, See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน, ความงามสง่า, Example: เครื่องแบบทำให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม
ดำเกิง[ADJ] high, See also: magnificent, flourishing, stately, grand, Syn. รุ่งเรือง, สูง, สูงศักดิ์
เลิศหรู[ADJ] magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง
เลิศหรู[ADJ] magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously   
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty   FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ไพจิตร[adj.] (phaijit) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent   FR: splendide ; magnifique
ภัทร[adj.] (phatthra) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious   FR: bon ; beau ; charmant
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful   FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGNIFICENT    M AE0 G N IH1 F AH0 S AH0 N T
MAGNIFICENTLY    M AE0 G N IH1 F AH0 S AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnificent    (j) (m a1 g n i1 f i s n t)
magnificently    (a) (m a1 g n i1 f i s n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prachtfregattvogel {m} [ornith.]Magnificent Frigate Bird [Add to Longdo]
Hainanreiher {m} [ornith.]Magnificent Night Heron [Add to Longdo]
Purpurbrust-Fruchttaube {f} [ornith.]Magnificent Fruit Dove [Add to Longdo]
Azurbreitrachen {n} [ornith.]Magnificent Green Broadbill [Add to Longdo]
Sichelschwanz-Paradiesvogel {m} [ornith.]Magnificent Bird of Paradise [Add to Longdo]
Prachtparadiesvogel {m} [ornith.]Magnificent Riflebird [Add to Longdo]
Rotschwanzrasbora {f} (Rasbora borapetensis) [zool.]magnificent rasbora [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[, shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java) [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
偉観[いかん, ikan] (n) magnificent sight [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
華々しい(P);花々しい;花花しい;華華しい[はなばなしい, hanabanashii] (adj-i) brilliant; magnificent; spectacular; (P) [Add to Longdo]
強勢[きょうせい, kyousei] (adj-na,n) splendid; great; magnificent [Add to Longdo]
金殿玉楼[きんでんぎょくろう, kindengyokurou] (n) magnificent palace [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) [Add to Longdo]
見事な木[みごとなぼく, migotonaboku] (n) magnificent tree [Add to Longdo]
誇らしい[ほこらしい, hokorashii] (adj-i) proud; haughty; arrogant; splendid; magnificent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华美[huá měi, ㄏㄨㄚˊ ㄇㄟˇ, / ] magnificent; gorgeous; ornate, #20,895 [Add to Longdo]
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, ] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt, #22,839 [Add to Longdo]
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men, #27,795 [Add to Longdo]
风华[fēng huá, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] magnificent, #28,392 [Add to Longdo]
壮美[zhuàng měi, ㄓㄨㄤˋ ㄇㄟˇ, / ] magnificent, #38,087 [Add to Longdo]
瑰奇[guī qí, ㄍㄨㄟ ㄑㄧˊ, ] magnificent; precious, #181,855 [Add to Longdo]
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magnificent \Mag*nif"i*cent\, a. [See {Magnificence}.]
   1. Doing grand things; admirable in action; displaying great
    power or opulence, especially in building, way of living,
    and munificence.
    [1913 Webster]
 
       A prince is never so magnificent
       As when he's sparing to enrich a few
       With the injuries of many.      --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   2. Grand in appearance; exhibiting grandeur or splendor;
    splendid; pompous.
    [1913 Webster]
 
       When Rome's exalted beauties I descry
       Magnificent in piles of ruin lie.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Glorious; majestic; sublime. See {Grand}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnificent
   adj 1: characterized by grandeur; "the brilliant court life at
       Versailles"; "a glorious work of art"; "magnificent
       cathedrals"; "the splendid coronation ceremony" [syn:
       {brilliant}, {glorious}, {magnificent}, {splendid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top