ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defect

D IY1 F EH0 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defect-, *defect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defect(n) ข้อบกพร่อง, See also: จุดอ่อน, จุดผิดพลาด, มลทิน, ปมด้อย, ข้อตำหนิ, Syn. flaw, blemish, deficiency, Ant. adequate, strength
defect(vi) ละทิ้ง, See also: เปลี่ยนใจ, ย้ายพรรค, Syn. apostatize, desert
defect to(phrv) หลบหนีออกจากประเทศ (เพื่อไปเข้าข้างประเทศอื่น)
defection(n) การเอาใจออกห่าง, See also: การละทิ้ง
defective(adj) มีข้อบกพร่อง, See also: มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย, ใช้งานไม่ได้, Syn. imperfect, incomplete, Ant. correct, perfect
defect from(phrv) ละทิ้ง, See also: ออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defect(ดิเฟคทฺ') { defected, defecting, defects } n. ข้อบกพร่อง, ปมด้อย, ข้อเสียหาย, สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง, เอาใจออกห่าง, หนีงาน, หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง, การเอาใจออกห่าง, การไม่ปฏิบัติตาม, การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion
defective(ดิเฟค'ทิฟว) adj. มีข้อบกพร่อง, มีจุดบกพร่อง, ไม่ปกติ, ไม่สมบูรณ์, พิการ, ขาด, เสีย., See also: defectiveness n. ดูdefective, Syn. marred, Ant. intact
defector(ดิเฟค'เทอะ) n. ผู้ละทิ้ง, ผู้เอาใจออกห่าง, ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. traitor

English-Thai: Nontri Dictionary
defect(n) ความบกพร่อง, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, ปมด้อย
defect(vi) เอาใจออกห่าง, ละทิ้ง, ปลีกตัว, หลบหนี้, หนีงาน
defection(n) การปลีกตัวออกจาก, การเอาใจออกห่าง, การละทิ้ง, การหนีออกนอกประเทศ
defective(adj) บกพร่อง, ขาด, พิการ, ไม่สมบูรณ์, ไม่ปกติ, เสีย
defector(n) ผู้เอาใจออกห่าง, ผู้ละทิ้ง, ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defect๑. การชำรุด๒. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
defectความชำรุดบกพร่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect๑. การชำรุด๒. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect๑. ความวิการ๒. ตำหนิ๓. บกพร่อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect of formการทำผิดแบบระเบียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect, bony๑. ความวิการที่กระดูก๒. ตำหนิที่กระดูก๓. บกพร่องที่กระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect, osseous๑. ความวิการของกระดูก๒. กระดูกวิการ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect, septalช่องโหว่ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defective๑. -บกพร่อง๒. ผู้พิการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defective number; deficient numberจำนวนพร่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defectแหว่ง [การแพทย์]
Defectรูรั่ว [การแพทย์]
Defect correction methods (Numerical analysis)วิธีการแก้ไขจำนวนพร่อง (การวิเคราะห์เชิงตัวเลข) [TU Subject Heading]
Defective productผลิตภัณฑ์มีตำหนิ [การบัญชี]
Defective Virusesไวรัสที่บกพร่อง [การแพทย์]
Defectsความบกพร่อง [TU Subject Heading]
Defectsส่วนเสียหาย, บกพร่อง [การแพทย์]
Defects at Inflow Tractรูรั่วที่บริเวณทางเข้า [การแพทย์]
Defects at Outflow Tractรูรั่วที่บริเวณทางออก [การแพทย์]
Defects, Acquiredความพิการของร่างกายที่เกิดขึ้นภายหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The toxic herbicide reportedly caused over 50, 000 birth defects and hundreds of thousands of cancers in Vietnamese civilians and soldiers and in former American troops serving in South East Asia.มีรายงานว่ายาฆ่าหญ้าตัวนี้ เป็นต้นเหตุของความพิการแรกเกิดถึง 50, 000 ราย และโรคมะเร็งในพลเรือนและทหารชาวเวียดนามอีกหลายแสนคน The Corporation (2003)
I am if I can help on the rhomboid flap in your next mohs defect repair.ฉันเป็น ถ้าฉันสามารถช่วยปีกให้ ขยับได้ในการซ่อมแซมต่อไปของเธอละ Love/Addiction (2007)
But the cingulotomy could cause seizures or cognitive defects or behavioral changes.แต่การทำcingulotomy อาจทำให้เกิดการชัก ผิดปรกติในการรับรู้ หรือ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง Here Comes the Flood (2008)
We need to pinpoint which defect she has so we can start her on the right anticoagulant.เราต้องระบุสาเหตุว่าเธอป่วยด้วยโรคอะไร เราถึงสามารถรักษาเธอได้ถูกวิธี Birthmarks (2008)
No sign of a heart defect at all.ไม่มีสัญญานของหัวใจเสียหาย Last Resort (2008)
A day? A week? You know, you were born with that same heart defect your little brother had.กี่วัน กี่อาทิตย์ แกรู้ แกเกิดมามีโรคหัวใจบกพร่อง เหมือนกับพี่ชายตัวเล็กๆของแก Pilot (2008)
Birth defect is no longer an issue.ต่อไปนี้ ไม่มีใครเกิดมาพิการแล้วนะ Gamer (2009)
Vascular defect coupled with constant arm movement could siphon blood flow from the brain.หลอดเลือดเสียหาย ทำให้การเคลื่อนไหวแขนผิดปกติ ทำให้เลือดไหลจากสมองติดขัด House Divided (2009)
♪ nice girls, not one with a defect* nice girls, not one with a defect * In This Home on Ice (2010)
- When did the defect start? - I've always been this way.ความทรงจำแรกเริ่มของท่านคืออะไร The King's Speech (2010)
Batches of forged passports tend to have defects specific to the forger.กระบวนการทำหนังสือเดินทางปลอม เพื่อกลุ่มคนที่มีแนวโน้มหลบหนีออกนอกประเทศ Episode #1.5 (2010)
Want to say have everything is fine except for one small defect ; the fly in the ointment. Then, that is height have a bit of.ทุกอย่างดีมากเลยครับจะมีก็แค่จุดเล็กๆน้อยๆ Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defectA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
defectAn inner defect never fails to express itself outwardly.
defectA quick temper is the only defect in her character.
defectCarelessness was looked on as a serious defect.
defectFor nothing is so beautiful but it betrays some defect on close inspection.
defectHe defected to the Soviet Union in the 1950's.
defectHe has a defect in his character.
defectHe has some grave defects, but I think he is a great scholar all the same.
defectHe is blind to his own defects.
defectHe works fast and is very articulate but his insincerity is his biggest defect.
defectIf it were not for this defect, I should hire him at once.
defectManufacturers are liable for defects in their products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แปรพักตร์(n) defector, Ant. ผู้ภักดี, Example: นายสุธรรม แสงประทุม อดีตส.ส. พลังธรรม เป็นผู้แปรพักตร์จากประชาธิปัตย์มาอยู่กับ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เอาใจออกหาก, ไม่ซื่อตรง และไปเข้าร่วมกับฝ่ายตรงข้าม
พิการ(adj) handicapped, See also: defective, Syn. ทุพพลภาพ, Ant. ปกติ, Example: เพื่อนของเขาบางคนอยู่ในโครงการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติ, Thai Definition: เสียอวัยวะมีแขนขาเป็นต้น, เสียไปจากสภาพเดิม
พิรุธ(n) suspicion, See also: defect, Example: การรัฐประหารล้มเหลว เพราะประธานาธิบดีจับพิรุธในเหตุการณ์ได้, Thai Definition: อาการน่าสงสัย, อาการไม่น่าไว้วางใจ
แปรพักตร์(v) depart from, See also: defect, desert, be disloyal, go over to the other side, renege, deviate from, turn away fr, Syn. ทรยศ, หักหลัง, ไม่ซื่อตรง, Ant. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Example: ทหารรัฐบาลบางส่วนแปรพักตร์ไปเข้ากับกองทัพแดง, Thai Definition: หันไปคบค้ากับผู้อื่น, เอาใจออกห่าง
สิ่งบกพร่อง(n) defect, See also: blemish, deficiency, shortcoming, flaw, fault, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, จุดด้อย, จุดบกพร่อง, ข้อด้อย, Example: ปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจัดแล้วดับของรถรุ่นใหม่นี้ เป็นสิ่งบกพร่องสำคัญที่ทำให้ขายได้ไม่ดี, Thai Definition: สิ่งที่ไม่ครบสมบูรณ์เท่าที่ควรมีหรือควรเป็น
ตำหนิ(n) defect, See also: deficiency, blemish, flaw, blot, soil, taint, Syn. รอยตำหนิ, Ant. สมบูรณ์, Example: สินค้าที่มีตำหนิจะถูกนำมาเลหลัง ขายในราคาถูก, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ข้อบกพร่องหรือรอยเสียที่ผลไม้หรือสิ่งของ
บกพร่อง(adv) defectively, See also: faultily, Syn. สะเพร่า, ขาดตกบกพร่อง, Ant. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม, Example: พนักงานแผนกบัญชีทำงานบกพร่องเสียหายบ่อยๆ, Thai Definition: ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
บกพร่อง(v) defect, See also: default, neglect, Syn. สะเพร่า, Ant. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม, Example: เพราะเขาบกพร่องในหน้าที่จึงต้องได้รับการลงโทษ, Thai Definition: ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
ราคี(n) flaw, See also: defect, Syn. ความมัวหมอง, ราคิน, มลทิน, Example: นักข่าวลากกองทัพเข้าไปแปดเปื้อนราคีการเมือง โดยไม่แยแสถึงความคิดคำนึงของประชาชน
ราคิน(n) flaw, See also: defect, Syn. ราคี, มลทิน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บกพร่อง[bokphrøng] (v) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss
บกพร่อง[bokphrǿng] (adj) FR: défectueux ; imparfait
บกพร่อง[bokphrǿng] (adv) EN: defectively ; faultily
ชำรุดบกพร่อง[chamrutbokphrǿng] (v) EN: have a defect
ชำรุดบกพร่อง[chamrutbokphrǿng] (adj) EN: defective  FR: défectueuyx
จุดด้อย[jut døi] (n, exp) EN: defect ; weak point  FR: point faible [ m ]
แก้ข้อบกพร่อง[kaē khø bokphrǿng] (v, exp) EN: repair a defect
ข้อบกพร่อง[khø bokphrǿng] (n, exp) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming
ความชำรุดบกพร่อง[khwām chamrutbokphrǿng] (n) EN: defect
ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น[khwām chamrutbokphrǿng thī møng mai hen] (n, exp) EN: hidden defect  FR: défaut caché [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEFECT D IY1 F EH0 K T
DEFECT D IH0 F EH1 K T
DEFECTS D IY1 F EH0 K T S
DEFECTS D IH0 F EH1 K T S
DEFECTOR D IH0 F EH1 K T ER0
DEFECTED D IH0 F EH1 K T IH0 D
DEFECTION D IH0 F EH1 K SH AH0 N
DEFECTING D IH0 F EH1 K T IH0 NG
DEFECTIVE D IH0 F EH1 K T IH0 V
DEFECTORS D IH0 F EH1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defect (n) dˈiːfɛkt (d ii1 f e k t)
defect (v) dˈɪfˈɛkt (d i1 f e1 k t)
defects (n) dˈiːfɛkts (d ii1 f e k t s)
defects (v) dˈɪfˈɛkts (d i1 f e1 k t s)
defected (v) dˈɪfˈɛktɪd (d i1 f e1 k t i d)
defector (n) dˈɪfˈɛktər (d i1 f e1 k t @ r)
defecting (v) dˈɪfˈɛktɪŋ (d i1 f e1 k t i ng)
defection (n) dˈɪfˈɛkʃən (d i1 f e1 k sh @ n)
defective (j) dˈɪfˈɛktɪv (d i1 f e1 k t i v)
defectors (n) dˈɪfˈɛktəz (d i1 f e1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过失[guò shī, ㄍㄨㄛˋ ㄕ, / ] defect; fault #14,986 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] defective; raise #40,911 [Add to Longdo]
投诚[tóu chéng, ㄊㄡˊ ㄔㄥˊ, / ] defection #48,159 [Add to Longdo]
不完美[bù wán měi, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, ] defective; imperfect [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fabrikationsfehler { m }defect in manufacture [Add to Longdo]
Fehlerklasse { f } | Fehlerklassen { pl }defect class | defect classes [Add to Longdo]
Fehlermeldung { m }defect report [Add to Longdo]
Rechtsmangel { m } | Rechtsmängel { pl }defect of title | defects of title [Add to Longdo]
Felgenschaden { m }defect of the rim; rim defect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みじか, mijika] (n) (1) (See 長・ちょう・2) fault; defect; weak point; (2) (See 長・ちょう・4) minor (music) #4,615 [Add to Longdo]
不良[ふりょう, furyou] (adj-na, adj-no, n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P) #4,862 [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) #5,907 [Add to Longdo]
[なん, nan] (n, n-suf) difficulty; hardships; defect; (P) #5,991 [Add to Longdo]
亡命[ぼうめい, boumei] (n, vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P) #6,355 [Add to Longdo]
欠点[けってん, ketten] (n) faults; defect; weakness; (P) #9,534 [Add to Longdo]
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na, n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient #9,926 [Add to Longdo]
脱落[だつらく, datsuraku] (n, vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P) #11,481 [Add to Longdo]
不完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na, n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P) #12,011 [Add to Longdo]
欠陥[けっかん, kekkan] (n) (1) defect; fault; deficiency; deformity; (2) shortage; gap; (P) #13,182 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] defective track [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top