ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defect to

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defect to-, *defect to*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา defect to มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *defect to*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defect to[PHRV] หลบหนีออกจากประเทศ (เพื่อไปเข้าข้างประเทศอื่น)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would like to defect to Iran.ฉันต้องการที่จะหลบหนีออกจากอิหร่าน. RED 2 (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich absetzen; überlaufen; abtrünnig werden; abfallen | zum Feind überlaufento defect | to defect to the enemy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top