ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีข้อตำหนิ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีข้อตำหนิ-, *มีข้อตำหนิ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีข้อตำหนิ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *มีข้อตำหนิ*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't give you his name unless you have a complaint.ผมคงให้ชื่อได้ไม่ถ้าคุณไม่มีข้อตำหนิ Good Will Hunting (1997)
He seems to have many complaints about you.ดูเหมือนเขาจะมีข้อตำหนิมากมาย เกี่ยวกับคุณ Sad Movie (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defective[ADJ] มีข้อบกพร่อง, See also: มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย, ใช้งานไม่ได้, Syn. imperfect, incomplete, Ant. correct, perfect

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top