ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีจุดอ่อน

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีจุดอ่อน-, *มีจุดอ่อน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People were saying that it was fine for the elderly, but it was a little too dangerous for little children.จัดการอะไร แม่แต่ซอมบี้ ก็มีจุดอ่อน One Piece: Wan pîsu (1999)
That's where this group, the Coalition of Evil... tried to ascertain the weakness of every superhero... because they all have one, just like you.พยายามค้นหาจุดอ่อน ของซูเปอร์ฮีโร่ทุกคน เพราะทุกคนต้องมีจุดอ่อน เหมือนคุณ ไง Unbreakable (2000)
You have a weakness- water.คุณมีจุดอ่อน น้ำ ไงล่ะ Unbreakable (2000)
Everyone has a weakness, right?ทุกคนมีจุดอ่อน ใช่มั้ย Signs (2002)
But like all systems, it has a weakness.แต่ก็เหมือนกับทุกระบบ มันมีจุดอ่อนอยู่ The Matrix Reloaded (2003)
- Then you do it for the faith! If he has fear, he has weakness.งั้นก็ทำเพื่อศรัทธา ท่านลอร์ดกลัว แปลว่าเขามีจุดอ่อน The Chronicles of Riddick (2004)
If he has weakness, Vaako...-และถ้าเขามีจุดอ่อน The Chronicles of Riddick (2004)
She might have another weakness.เธอต้องมีจุดอ่อนอื่น Pilot (2005)
Hey, you have a soft spot for the mortal ones,นายมีจุดอ่อนสำหรับคนตาย No Such Thing as Vampires (2007)
- [May Belle] What'd you wish for?. -มันมีจุดอ่อนมั๊ย? Bridge to Terabithia (2007)
My agency has tried everything to take him to trial, but his organization is airtight, totally legit from the outside.หน่วยฉันพยายามจับตัวเขาขึ้นศาล แต่องค์กรเขาไม่มีจุดอ่อน ขาวสะอาดถ้ามองจากภายนอก Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Yeah, yeah, we're making it airtight so even you can't screw it up.ใช่ ใช่ เรากำลังทำให้ไม่มีจุดอ่อน แม้กระทั่งนายก็ไม่สามารถ ทำให้มันพังได้ Chuck Versus the Break-Up (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defective[ADJ] มีข้อบกพร่อง, See also: มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย, ใช้งานไม่ได้, Syn. imperfect, incomplete, Ant. correct, perfect

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top